„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Organizace školního roku 2014/2015

Školní rok

Vyučování začíná v pondělí 1. září 2014.

V prvním pololetí bude vyučování ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.

Prázdniny

podzimní:                   pondělí 27. října 2014 a středa 29. října 2014

vánoční:                      od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015 (vyučování začne 5. ledna)

pololetní:                    pátek 30. ledna 2015

jarní:                            od 2. března 2015 do 6. března 2015

velikonoční:                čtvrtek 2. dubna 2015 a pátek 3. dubna 2015

hlavní:                         od 1. července 2015 do 31. srpna 2015

Pedagogické rady

1. září 2014

13. listopadu 2014

26. ledna 2015

13. dubna 2015

24. června 2015

30. června 2015

 

Třídní schůzky

úterý 16. září 2014                 od 15.30 hodin

úterý 18. listopadu 2014        od 15.30 hodin

úterý 14. dubna 2015             od 15.30 hodin

 

Konzultační dny pro zákonné zástupce žáků

Zpravidla první úterý v měsíci od 15.30 hodin.

Konzultace mimo třídní schůzky a konzultační dny je možná vždy po domluvě s vyučujícím.

7. října 2014   3. února 2015 
 2. prosince 2014  10. března 2015   
 6. ledna 2015    5. května 2015    
2. června 2015

Zápis do 1. ročníku

středa  28. ledna 2015            14.00 – 17.00 hodin

čtvrtek 29. ledna 2015              14.00 – 16.00 hodin

 

Náhradní termín zápisu:        

středa 4. února 2015              14.00 – 15.00 hodin  

Den porad

 

pondělí, čtvrtek