„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

Plánované akce pro žáky v rámci volby povolání ve školním roce 2014/ 2015

 

Září Informace o výstavě prací žáků z projektu ŘEMESLA OD HISTORIE PO NEJMODERNĚJŠÍ TECHNIKY – statek Bernard

Projekt TECHNIKA JE ZÁBAVA – výjezd na SPŠ Ostrov – Den strojírenství (24. 9. 2014) – náklady hrazeny z projektu ESF

Výjezd žáků do Sokolova na akci Machři roku -  náklady hrazeny z prostředků KVK
Volnočasové aktivity – Projekt SZŠ a VOŠ Cheb  (30. 9. 2014)
Truhlářské dílny  - projekt SŽŠ Sokolov
Říjen

Návštěva Burzy škol v Chebu – 2. 10. 2014 (doprava zdarma)

Prohlídka ISŠTE v Sokolově  a představení učebních i studijních oborů – 24. 10.  2014 (doprava zdarma)
Den strojírenství na SPŠ Ostrov – DEN ELETROTECHNIKY  (15. 10. 2014) – náklady hrazeny z projektu ESF

Zjištění zájmu o testy PROFI orientace pro vycházející žáky (projekt školy ESF)     

Předání žákům přehledů o středních školách v KVK – ATLASY ŠKOL
Listopad   Beseda   o IPS při ÚP -  12. 11. 2014 – v rámci „PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ“ 
Setkání pro vycházející a jejich rodiče – MINIBURZA STŘEDNÍCH ŠKOL –         18. 11. 2014 od 16. 30 hodin
Beseda se zástupci SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary – 12. 11. 2014
Pomoc při vyplňování přihlášek na školy, kde se konají talentové zkoušky (termín podání do 30. 11. 2014)
Volnočasové aktivity – Projekt SZŠ a VOŠ Cheb
Beseda se zástupci středních škol – dle zájmu žáků
Prosinec Beseda se zástupci středních škol – dle zájmu žáků
Volnočasové aktivity – Projekt SZŠ a VOŠ Cheb
Leden Beseda se zástupci zaměstnavatelů regionu
Beseda se zástupci ISŠTE  Sokolov       
Únor Informativní schůzka pro vycházející žáky a jejich rodiče   - pomoc při vyplňování přihlášek, vydávání zápisových lístků
Březen pro zájemce tisk přihlášek na střední školy, dodržení termínů podání přihlášek na střední školy
Duben Pomoc žákům a rodičům v druhém a dalším kole přijímacího řízení na střední školy
Červen Exkurze do podniku našeho regionu – dle zájmu žáků (náklady si hradí žáci sami)