„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

 

Grantový projekt OP VK: Technika je zábava

Registrační číslo: CZ.1.07/ 1.1.18/ 02.0035

Klíčová aktivita: A02/II/2014: Projektový den strojírenství

 

Projekt pro vycházející žáky pokračuje i v letošním školním roce 2014/ 2015 a první aktivita se uskutečnila ve středu 24. září v dílnách SPŠ v Ostrově nad Ohří. Vybraní zájemci se zúčastnili práce v dílnách a prožili si PROJEKTOVÝ DEN STROJÍRENSTVÍ společně s žáky i vyučujícími SPŠ v Ostrově. Naši žáci si mohli vyzkoušet své dovednosti ve strojírenském oboru. Pracovali u soustruhu a u CNS stroje ve dvou dílnách a v každé museli splnit zadaný úkol. Ve střední škole žáci strávili celý den a každý žák si odnesl svůj vlastní vytvořený výrobek. Našim žákům se v dílnách líbilo a akci hodnotí jako zdařilou a zajímavou. Žáci ocenili zejména odbornost vyučujících, jejich pozitivní a vstřícný postoj a také podnětné a moderní prostředí střední školy.

Akce byla velmi dobře organizačně zajištěna, žáci byli předem podrobně informováni o průběhu celého dne a měli možnost pracovat pod vedením učitelů SPŠ v Ostrově. Žáci se seznámili i s prostředím moderně vybudované střední školy a ochutnali oběd ve zdejší jídelně.

Den strojírenství žáci hodnotili pozitivně a těší se na další akci, která je naplánovaná na středu 15. října. Pro zájemce z naší školy je připraven PROJEKTOVÝ DEN ELEKTROTECHNIKY, kdy si žáci vyzkouší své dovednosti v oboru elektrotechniky

 

V Kynšperku nad Ohří, dne 27. 9. 2014

Zpracovala výchovná poradkyně pro 2. stupeň ZŠ