„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Projekt ZDRAVE ZUBY 

Projekt ZDRAVE ZUBY pokračuje na naší škole i letos. Žáci 1. stupně se zajímavou formou seznamují s nejnovějšími trendy o péči o  svůj chrup a své získané vědomosti i dovednosti si prověřují v připravených pracovních listech.

Součástí projektu je soutěž, kdy každý žák po vyplnění soutěžní kartičky a odevzdání na škole do 27. dubna 2015 může být zařazen do slosování a vyhrát jednu ze zajímavých cen. 

Po úspěšném absolvování projektu obdrží účastníci diplom, který předají vyučující.

Držíme soutěžícím palce a těšíme se na odevzdané soutěžní kartičky, které budeme hromadně odesílat za školu koncem dubna 2015.

Zpracoval garant projektu ZDRAVE ZUBY dne 29. října 2014