„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Halloween 2014

Děti za pomoci p. uč. Čábelkové připravily krátký program pro své spolužáky na 1. stupni o lidovém anglosaském svátku – Halloween, který se slaví 31. října v anglicky mluvících zemích (v dnešní době se rozšířil i u nás).

Žáci 5. ročníků se převlékli na halloweenská monstra a předvedli svým spolužákům tradice Halloweenského svátku jako jsou: koledování, pečení sladkostí, omotávání mumie a jiné typické aktivity specifické pro tento den. Po zdolání první trémy a nervozity našich převlečených „strašidel“ se dětem program vydařil a jejich spolužáci se dobře bavili.

Všem malým „strašidlům“ moc děkuji za krásnou realizaci tohoto programu.

 

                                                                      Pavlína Čábelková