„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

HODINA  ZUMBY

Dne 11. listopadu proběhla ve velké tělocvičně hodinová lekce ZUMBY v rámci projektu Můj životní styl a zdraví, jedná se podporu z OP Vzdělání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Lekce se zúčastnili žáci V.A a VII.A. 

Cílem je podpořit, rozšířit či vytvořit aktivity v oblasti výchovy a vzdělávání ke zdraví s důrazem na prevenci obezity a důležitost zdravého životního stylu.

V rámci projektu mohou žáci a pracovníci škol absolvovat některé z nabízených vzdělávacích témat (viz dotazník), přednášených zábavnou interaktivní formou, některé aktivity budou probíhat mimo půdu školy. Věříme, že pro děti budou tyto aktivity obohacením ne jen z hlediska obsahového a vzdělávacího, ale také zážitkem, jež lépe povede k implementaci získaných informací do jejich vlastního životního stylu. Všechny tyto aktivity včetně veškerých doprovodných výdajů jako je doprava či výukové materiály získají žáci i pracovníci škol zcela zdarma.

Aktivity v projektu Zdraví zahrnují:

1. Program Vím, co jím - dopolední program pro žáky na statku Bernard o vhodném jídelníčku - popovídáme si o snídani, svačině, obědě, mouce, reklamě, prakticky si vyzkoušíme připravit některé recepty, součástí bude i pečení chlebových placek a zdravý oběd v restauraci na statku. Projekt zajistí i autobusovou dopravu, možná spojíme 2 malé školy, abychom využili kapacitu velkého autobusu.

2. Radost z pohybu - ukázka Zumby a cviků na záda na hodině TV na půdě škol

3. Dopravní výchova - 4-hodinový program pro žáky na půdě školy + 1 hodina pro pedagogy + škola obdrží určitý počet nových pracovních sešitů pro I. stupeň v oblasti Dopravní výchovy

4. Celodenní seminář pro pedagogy - o kořenech zdraví (navazuje na žákovské aktivity) s cateringem.

5. Workshop pro pracovníky školních jídelen - celodenní  - cca do 16.00 hod. příprava zdravých receptů pro děti do školních jídelen, průběh v určené školní jídelně, cca 5 -7 účastníků na 1 workshop, aby opravdu každý vařil

6. Výukové materiály pro II. stupeň o zdravém životním stylu (strava, pohyb, pobyt venku, psychika) s důrazem na vhodný jídelníček včetně jednoduchých receptů, které zvládne i žák, škola obdrží určitý počet těchto výukových materiálů.

7. Akce Pijte vodu z kohoutku - pro žáky, trvá 1 vyučovací hodinu, probíhá ve třídě na půdě škol, žáci dostanou výukové letáky a každá třída výukový plakát o vodě.