„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Učíme se žít zdravě a bezpečně

 

Na naší škole proběhl 27. 2. tematický den zaměřený na rizikové projevy chování.  V tento den probíhala výuka netradičně, děti pracovaly v různorodých skupinách na tématech,
která si samy vybraly - viz nabídka - zde.

Náš dokumentační tým zaznamenal:

Rizikové sporty

Slečna Šárka Turečková nám popsala své vlastní zážitky z potápění. Sama pracuje u Policie ČR a potápění je jejím velkým koníčkem. Díky němu procestovala kus světa. Také nám ukázala nutnou výbavu k potápění, kterou jsme si mohli vyzkoušet.

Pan učitel Procházka si připravil dokonalou překážkovou dráhu. Skákalo se přes tyče, šplhalo se po žebřinách, ale samozřejmě bezpečně.

Kouření

Setkání s člověkem, který byl velkým kuřákem a následně onemocněl rakovinou, bylo velmi zajímavé a poutavé. 

Bezpečný internet

Paní učitelka Malá říkala dětem, jak lehce se dá zjistit z fotografií, co všechno mají doma. Pro zloděje snadný tip. Paní učitelka Juhosová si předem připravila falešný facebookový profil s neexistujícím jménem, fotkou, údaji. Tento profil odeslala se žádostí o přátelství a pokusila se tak získat osobní údaje. Bohužel se většina dětí nechala nachytat. To nás tedy zaujalo velmi.

Co nás ovlivňuje?                              

Masová média ovlivňují masu lidí. Co je to bulvár? Manipulační techniky v reklamě, došlo nám, že spoustu věcí si vůbec neuvědomujeme.

Zdravé stravování

Menší děti debatovaly o tom, jestli je správné se nasnídat, kolikrát denně jíst. Vybarvovaly si zdravé potraviny. Atmosféra byla příjemná. Starší žáci si počítali svůj BMI index, vytvářeli si vlastní potravinovou pyramidu a zhlédli prezentaci o poruchách příjmu potravy.

Sexuální rizikové chování

Blok se rozdělil na chlapce a dívky. Zajímavé pro všechny bylo povídání o pohlavně přenosných chorobách. Samozřejmě nejdůležitější je prevence.

Bezpečné chování ke zvířeti

Na školní zahradě se nám líbila ukázka výcviku psů. Na besedu přijela místopředsedkyně Kynologického klubu Habartov a přivezla si s sebou psy. Dozvěděli jsme se, jak se správně chovat, aby na nás pes nezaútočil, jak naučit svého psa, aby neobtěžoval okolí.

Styly mládeže, sekty

Rock, metal, satanismus, disco a mnoho dalších subkultur. K některým subkulturám patří také sebepoškozování. Některé je tolerované, jiné ne. Každému se líbí něco jiného. Nás zaujaly hudební ukázky k některým stylům.

Užívání návykových látek – kouření, alkohol, drogy

Děti pracovaly ve skupinách a tvořily vlastní projekty. Měly k dispozici také krabičky od cigaret, stříkačky… Mladší děti kreslily člověka se zdravotními problémy, které získal díky svým závislostem.

Mezi stěnami

Tento blok nás informoval o šikaně. Šikana může mít fyzickou i psychickou podobu. Na všechny zapůsobila scénka zahraná spolužáky, která nesla výrazné prvky šikany.

Komunikace

V této skupině se děti učily, jak správně komunikovat a chovat se v různých situacích. Sehrály si například scénku u lékaře.

Rizikové situace v dopravě

Jak se chovat v silniční a železniční dopravě, co všechno musím předvídat. Líbila se nám práce na interaktivní tabuli.

Interpersonální aktivní chování

Antisemitismus, extremismus, rasismus, xenofobie, homofobie. Diskutovalo se o problémech světa a o problémech každého z nás.

Osobní bezpečí doma a venku

Jaké nástrahy na mě čekají ve chvíli, kdy opustím domov, jak se naučit odmítnout drogy. Co mohu udělat pro své bezpečí. Je toho opravdu hodně…

Právní vědomí

Vím, co je to trestný čin a co přestupek? Co je na hranici zákona? Děti zhlédly také dokument o věznici.

Sociální dovednosti

Děti se učily, jak mají rozpoznat správného kamaráda, jak se mají ke kamarádovi chovat. Mottem celého bloku bylo:“ Co nechceš, aby ostatní dělali tobě, nečiň jinému.“

Týrání a zneužívání

Paní učitelka pustila dětem písničku od zpěváka Gipsy.cz, pak o videoklipu diskutovali. Je možné nějak pomoci týraným dětem?

Delikventní chování mladistvých a kriminalita mládeže

Na chodbách jsme potkávali žáky, kteří hledali příklady vandalismu na naší škole.

Přípravná třída

Malé děti si přečetly pohádku o kamarádství a pak hledaly cestu svým kamarádům.

II. A

Děti ze druhé třídy si také povídaly o svých kamarádech. Jaké vlastnosti by měl správný kamarád mít?

II. B

Děti vymalovávaly hasičská auta. Povídaly si o osobním bezpečí. Ve třídě panovala příjemná atmosféra.

                                                                                                                          Váš dokumentační tým