„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Národní přehlídka dětských recitátorů do 15-ti let DĚTSKÁ SCÉNA  2015

 

Školního kola recitační soutěže se zúčastnilo 35 žáků a žákyň z prvních až pátých tříd. V nulté kategorii žáků prvních tříd získala 1. místo Lenka Kuldová, 2. místo Michaela Bayerová, 3. místo Sára Kokešová. V 1. kategorii žáků druhých a třetích tříd získala 1. místo Julia Šeflová, 2. místo Pavel Fürst, 3. místo Michaela Lukáčová. Ve 2. kategorii žáků čtvrtých a pátých tříd získal 1. místo Martin Hámor, 2. místo Štěpán Šašek, 3. místo Josef Labský.

VYNIKAJÍCÍ 1. MÍSTO V OKRESNÍ SOUTĚŽI V SOKOLOVĚ ZÍSKALA JULIA ŠEFLOVÁ.

Přehlídka má přímou vazbu na výuku Českého jazyka a literatury. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova, rozvoji mluvních a komunikačních dovedností.

Všichni soutěžící obdrželi účastnické diplomy, potlesk a velkou pochvalu za přípravu a předvedené výkony. Vítězům gratulujeme.

                                                                                                  Mgr. J. Danešová