„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

                       

Naši nejlepší v třídním kole recitační soutěže v I. A

 

    Dovolte mi představit vítěze třídního kola recitační soutěže v I. A.  Určtiě si zaslouží pochvalu a uznání za aktivní přístup k plnění školních i mimoškolních povinností.

   Jsou to Lenka Kuldová, Michaela Bayerová a Sára Kokešová. Pochvalu si zaslouží i Barbora Himmelová,  Eliška Incedyová a  Michaela Bočanová , protože se na soutěž pečlivě připravovali, za naši třídu také soutěžili a získali pamětní list.

   S Julinkou Šeflovou - vítězkou školního kola recitační soutěže jsme se vyfotili společně a těšíme se na další školní soutěže v tomto školním roce

                                              Za žáky  I. A       třídní učitelka