„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Pálí mi to?

událost z 8. dubna

„Pálí mi to?“ je soutěž družstev žáků třetích až pátých ročníků, ve které nejde pouze o prověřování znalostí a dovedností z oboru matematiky či českého jazyka, ale nabízí spoustu netradičních příkladů, logických úloh, hlavolamů, žáci jsou podrobeni zkoušce zrakového vnímání, prostorové představivosti apod. Soutěž podporuje rozvoj strategického uvažování a týmové spolupráce.

Touto soutěží chceme žákům 1. stupně přiblížit matematiku jako hravou soutěžní disciplinu, která vůbec není nudná a nezáživná, jak si někteří o tomto vyučovacím předmětu myslí. Chceme jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh a dopřát jim možnost využít vlastních kombinačních schopností v neznámém prostředí vícerodé skupiny, která se do té doby vůbec nemusí znát.

Organizátorem soutěže „Pálí mi to?“ je 
MKS Kynšperk n. Ohří ve spolupráci se ZŠ Kynšperk n. Ohří.

Porotu tvořili: p. Ing. Vladimír Palík, Štěpánka Hendrychová, Mgr. Margita Malá, Mgr. Irena Všetečková, PaedDr. Milena Koukalová a p. Petr Kříž.

Smíšená trojčlenná družstva vznikla losováním: 1 třeťák + 1 čtvrťák + 1 páťák, takže se členové často poznali až přímo na místě. Tato skupinka pak společně překonávala všechny překážky soutěže.

Discipliny pro družstva:

  • ​kvíz prostřednictvím hlasovacího zařízení
  • řešení netradičních slovních úloh a hlavolamů
  • stavba z krychlí dle předlohy na čas
  • zkouška potřehu, tzv. zrakovka

Zadání úloh bude zvěřejněno v květnovém čísle Zpravodaje.

Děti získaly cenné zkušenosti a velice zajímavé ceny.

Děkujeme všem soutěžícím za účast, vítězům gratulujeme a těšíme se na druhý ročník této soutěže.          Za celý tým Mgr. M. Malá