„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Žáci druhých tříd absolvovali

plavecký výcvik

v městském bazénu v Chebu.

V první lekci rozdělili instruktoři plavání žáky do třech skupin podle plaveckých dovedností. Poté následovalo pod jejich vedením trénování a postupné zdokonalování a nenásilné odbourávání případného strachu z vody u některých dětí. Samozřejmě vždy zbyla i malá chvilka volného času na dovádění ve vodě s kamarády a různými plaveckými pomůckami.

19. února proběhlo rozloučení s bazénem formou her a dětem bylo rozdáno „Mokré vysvědčení“, které si určitě schovají na památku. 

Třídní 2. A,B