„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Vítáme vás v novém školním roce

Organizace školního roku 2015/16 - zde

Personální zabezpečení školního roku 2015/16 - zde

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

 

vyučování ve školním roce 2015/2016 začíná v úterý 1. září 2015 v 7.55 hodin.

Úvodní hodina ve třídách bude probíhat do 8.40 hodin.

Žáky 1. ročníku přivítáme společně v 7.55 hodin v kreslírně školy (budova 1. stupně, 2. patro).

Seznamy žáků prvních tříd jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.

Přihlašování dětí

do školní družiny                            1. září 2015                  8.15 - 16.00 hodin

ke školnímu stravování                 31. srpna 2015              7.00 – 15.30 hodin

    1. září 2015                 6.15 – 15.30 hodin

od 2. září 2015                6.15 – 14.30 hodin

Těšíme se na vás

za všechny zaměstnance školy Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA