„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Třídnické hodiny

 

V pátek 19. října 2018 proběhl ve škole preventivní den zaměřený na vzájemné vztahy ve třídě, přátelství a zdravou asertivitu. Třídní učitelé se svými žáky rozvíjeli spolupráci a komunikaci. V rámci dne proběhla ve třídách sociometrická šetření, průzkum šikanování, byly zadány dotazníky, které monitorovaly pocity žáků. Žáci 3. – 9. ročníku vyplnili anketu o kouření, alkoholu a dalších návykových látkách. Výsledky šetření, dotazníků a anket budou zapracovány do preventivního programu školy.

Mgr. Marie Kaiserová