„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Projekt NAŠI PTÁCI

      Už se i naše třída těší na jaro.smiley Zapojili jsme se do školního projektu a učíme se pomáhat zpěváčkům, kteří nám zpříjemňují chvilky v přírodě.

  Pracovali jsme ve skupinách a každý jsme prezentovali svého vybraného zpěváčka. Využívali jsme při práci atlasy ptáků, encyklopedie i informací na internetu.

   Nejobtížnější nebylo zpracovat "plakát" o svém ptáčkovi, ale prezentovat před ostatními spolužáky.

   Vedoucí skupiny to vůbec neměli jednoduché, museli organizovat a vést skupinu tak, aby výsledek byl co nejlepší. Patří jim obdiv, jak skvěle si vedli.

   Každá skupina přinesla ptáčkům vhodnou potravu a tu jsme společně zavěsili a připravili pro naše zpěváčky. yes

Tato forma výuky byla zábavná, ale vůbec nebylo jednoduché zpracovat a prezentovat před celou třídou. Hodně jsme se dozvěděli a naučili jsme se spolu i efektivně spolupracovat. A tak to má být. heart

 

                                                                    Žáci V. A