„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Řemeslo "řezbáře"  u nás ve škole

 

   Žáci osmých ročníků měli příležitost se zblízka seznámit s řemeslem řezbáře u nás na škole.

   Ve středu při "volbě povolání" si mohli  zájemci vyzkoušet práci se dřevem a klást otázky panu Krejčímu, který naši školu navštívil. Jde o další aktivitu projektu, která je pro žáky naší školy přínosná a zajímavá.  

   Takhle se nám dařilo. smiley               

za žáky VP pro 2. stupeň