„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Čtenářské dílny ve IV.A


Čtenářské dílny ve IV.A

29. března jsme si v rámci Dne čtení uspořádali čtenářské dílny. Přinesli jsme si knihu, kterou jsme již přečetli a zpracovávali jsme o ní různé informace (autor, ilustrátor, hlavní hrdina/hrdinka, děj). Při vlastní prezentaci o knize jsme z ní ještě přečetli krátkou ukázku. Spolužáci nám udělovali body a první tři s největším počtem získali časopis ABC. Všichni za vynikající přípravu a prezentaci knihy pak dostali pochvalný list. Poté následovala práce ve skupinách – literární soutěže (skrývačky, tajenky, doplňovačky). Den jsme si náramně užili a současně jsme si připomněli, jak je pro nás důležité umět číst.