„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Jak se mám chovat a čemu se vyvarovat

Preventivní den

25. 4. 2019 proběhl ve všech třídách naší školy den zaměřený na prevenci rizikových projevů chování.  Žáci procházeli jednotlivými tématy: návykové látky, nelátkové závislosti, kriminální chování, úloha policie a hasičů, poruchy příjmu potravy, agrese a šikana, zvládání emocí a stresu, bezpečnost v dopravě, kyberšikana, AIDS a také plnili různé úkoly. Velmi důležitá byla i hodina vedená třídním učitelem (učitelkou) věnovaná samotným vztahům žáků ve třídě. Některá témata byla doplněna hraním názorných rolí, jež děti většinou bavilo.

Součástí dne byly besedy s Policíí ČR – Bezpečnost v dopravě (pro žáky 4. ročníku) a beseda  s pracovnicemi organizace KARO na téma láska, sex, sexualita, prostituce, pro žáky 7. A, osmých a devátých tříd.  Otevřenost, způsob předávání informací a uvádění příkladů z praxe mnohé přítomné žáky ohromila. Uvědomili si význam znalostí o oblasti sexu a sexuálního chování, ochrany před pohlavními nemocemi, o prostituci, o zneužívání dětí a o znásilnění. Slyšeli, jak nebezpečnými v této oblasti mohou být sociální sítě. Otevřeně se dozvěděli o dětském pornu a také o tom, že některé matky „prodávají“ své děti, aby měly peníze. Důležitými se pro účastníky staly odpovědi na jejich anonymní otázky. Otevřenost, nový přístup, bezprostřednost a upřímnost Miriam a Hany byly žáky hodnoceny velmi kladně. Vyzdvihli jejich pomoc prostitutkám. Mnohé informace získané besedou mohou zúročit v životě.

Žáci osmých tříd zhlédli krátké filmy o kyberšikaně, HIV a AIDS. Oba končily tragicky a podnítily rozhovor o těchto tématech. Na některé působily velmi drsně až brutálně. Důležitý byl i námět závislosti, neboť to nemusí být vždy jen drogy, jak je někdy mylně žáky přijímáno.

Š. Neubergová