„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Spolupráce PT se speciálním pedagogem

 

Jednou týdně děti z přípravné třídy navštěvují učebnu školního speciálního pedagoga.Mgr. Petra Kučerová s dětmi provádí nápravu grafomotoriky, hraje s nimi hry na rozvoj zrakového a sluchového vnímání apod. Děti se na návštěvu vždy velmi těší.