„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Pro bezpečnost našich čtvrťáčků

 

   Ve středu 13. listopadu jsme měli návštěvu. Proběhly tvořivé dílny pro chlapce a dívky ze čtvrtých ročníků. Zopakovali jsme si zásady bezpečného chování ve škole i mimo ni. Diskutovali jsme o možných nebezpečných situacích a dozvěděli jsme se, jak se máme chovat a na koho se můžeme obrátit v případě potřeby. Tato akce proběhla pod záštitou KARO e.V. 

Děkujeme za příjemné a poučné dopoledne                                           

žáci čtvrtých tříd