„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov, příspěvková organizace,
Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, 357 51

Jsme úplná škola s devíti postupnými ročníky. První stupeň 1. - 5. ročník, druhý stupeň 6. - 9. ročník.

I v letošním roce je otevřena přípravná třída pro děti předškolního věku. Škola se zaměřuje na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Škola je umístěna v centru města, tvoří ji čtyři budovy (budova I. stupně, pavilony A, B, C) a dále budova tělocvičny, budova školní jídelny a budova DDM.

Spádovost školy:

Kynšperk nad Ohří, Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Liboc, Štědrá a Zlatá.

Počet žáků a umístění tříd:

Počet žáků: 475 (460 + 15 v PT)
Počet tříd: na I. stupni 12 + PT
  na II. stupni 9
Počet oddělení ŠD: 4

Vzdělávací program:

  • Školní vzdělávací program Poznáváme sebe a svět

 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA
Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA
Sekretářka:

p. Martina Žofčinová

p. Jana Kavanová

Výchovné poradkyně:

Mgr. Hana Turečková

PaedDr. Milena Koukalová 

Metodik prevence: Mgr. Marie Kaiserová
Metodik a koordinátor ICT: Mgr. Margita Malá

Školní psycholog:

Školní speciální pedagog:

Mgr. Veronika Zemanová

Mgr. Petra Kučerová

Co škola nabízí:

- od 8. ročníku volitelný předmět Základy finanční gramotnosti

- výuku výpočetní techniky (informatiky)

- velká pozornost je věnována žákům se speciálními 
  vzdělávacími potřebami

- vytvářejí se podmínky pro vzdělávání nadaných žáků

- Dům dětí a mládeže nabízí široké spektrum zájmových
  kroužků pro volnočasové aktivity žáků

Identifikační údaje školy:

Zřizovatel Město Kynšperk nad Ohří
Právní forma příspěvková organizace
Název Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Sídlo Jana A. Komenského 540
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO 69978883
Telefon 352 683 135 (všechny sekce školy spojí sekretariát)
Telefon - školní jídelna 352 683 270
E-mail sekretariat@zs-kynsperk.cz 

 

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

AKTUALITY:
15.06.2018
- naše škola vydává od 1. 9. 2018 svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák.
08.06.2018
- informace o opatřeních při provádění stavebních prací pro žáky, návštěvník a zaměstnance objektu ZŠ
21.03.2018
- za tým školní jídelny Magdalena Všetečková, vedoucí ŠJ
13.03.2018
na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018
09.03.2018
- středa 4. 4. a čtvrtek 5. 4.
02.03.2018
- vzhledem k množícím se dotazům týkajících se bodování úloh v didaktických testech Jednotné přijímací zkoušky upřesňujeme následující informace:
26.01.2018
Schůzka s výchovným poradcem k případným dotazům k přihláškám na SŠ se uskuteční v úterý 6. 2. 2018 od 15. 30 hodin v knihovně školy – pavilon A.
13.10.2017
- přehled středních škol a vybraných školských zařízení za Karlovarský kraj pro školní rok 2018/2019
14.09.2017
Společnost Scio udělila naší škole certifikát.
17.08.2017
- děti mají zájem o nové kroužky: gymnastika, atletika, lukostřelba a tanec...

Archiv aktualit »