„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

Základní škola Kynšperk nad Ohří,
okres Sokolov, příspěvková organizace,
Komenského 540, Kynšperk nad Ohří, 357 51

Jsme úplná škola s devíti postupnými ročníky. První stupeň 1. - 5. ročník, druhý stupeň 6. - 9. ročník.

Škola se zaměřuje na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Ve škole pracuje úplné školní poradenské pracoviště.

Škola je umístěna v centru města, tvoří ji čtyři budovy (budova I. stupně, pavilony A, B, C) a dále budova tělocvičny, budova školní jídelny a budova DDM.

Spádovost školy:

Kynšperk nad Ohří, Dolní Pochlovice, Dvorečky, Chotíkov, Kamenný Dvůr, Liboc, Štědrá a Zlatá.

Počet žáků a umístění tříd:

Počet žáků: 452
Počet tříd: na I. stupni 12
  na II. stupni 8
Počet oddělení ŠD: 3

Vzdělávací program:

  • Školní vzdělávací program Poznáváme sebe a svět

 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hrušková Bursová, MBA
Zástupkyně ŘŠ: Mgr. Štěpánka Neubergová, MBA
Sekretářka:

p. Martina Žofčinová

Výchovné poradkyně:

Mgr. Hana Turečková

PaedDr. Milena Koukalová 

Metodik prevence: Mgr. Marie Kaiserová
Metodik a koordinátor ICT: Mgr. Margita Malá

Školní psycholog:

Školní speciální pedagog:

Mgr. Veronika Zemanová

Mgr. Petra Kučerová

Co škola nabízí:

- od 8. ročníku volitelný předmět Základy finanční gramotnosti

- výuku výpočetní techniky (informatiky)

- velká pozornost je věnována žákům se speciálními 
  vzdělávacími potřebami

- vytvářejí se podmínky pro vzdělávání nadaných žáků

- Dům dětí a mládeže nabízí široké spektrum zájmových
  kroužků pro volnočasové aktivity žáků

Identifikační údaje školy:

Zřizovatel Město Kynšperk nad Ohří
Právní forma příspěvková organizace
Název Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace
Sídlo Jana A. Komenského 540
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO 69978883
ID DS x37mn2i
Telefon 352 683 135 (všechny sekce školy spojí sekretariát)
Telefon - školní jídelna 352 683 270
E-mail sekretariat@zs-kynsperk.cz 

 

jarní prázdniny

18. - 22. 2.

AKTUALITY:
28.01.2019
Ocenění se týká žáků: Regina Wirlová, Dominik Mikl, Patrik Koudelka.
31.10.2018
Atlas školství pro vycházející žáky k dispozici.
22.10.2018
- srdečně Vás zveme na konferenci Internetem Bezpečně 2018, která se bude konat již příští čtvrtek 25. 10. 2018 v Hotelu Thermal v K. Varech.
28.09.2018
Pozvánka pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce
27.09.2018
celosvětový úklidový den
21.09.2018
- připoj se k nám 27. 9.
20.09.2018
- oznámení o výsledcích voleb do školské rady
18.09.2018
ÚTERÝ 18. 9. 2018
12.09.2018
Školní projekt Mléko do škol - dotazník
03.09.2018
Kandidáti do školské rady

Archiv aktualit »