„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Soutěžní přehlídka dětské recitace v Základní škole Kynšperk nad Ohří

 

   6. března 2019 se sešlo 36 recitátorů naší školy z prvních až pátých tříd k předvedení svých schopností v přednesu poezie.

    Přehlídka má přímou vazbu na výuku Českého jazyka a literatury. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova, rozvoji mluvních a komunikačních dovedností.

V  0. kategorii žáků 1. tříd obsadili:

1. místo Adam Hruška
2. místo Anežka Farová
3. místo Michaela Miklešová

 

V  1. kategorii žáků 2. a 3. tříd:

1. místo  Petr Pečinka
2. místo Viktorie Vlasatá
3. místo Anna Košařová

 

V 2. kategorii žáků 4. a 5. tříd: 

1. místo  Barbora Himmelová
2. místo  Kristýna Jenišová
3. místo Kamila Křížová

                                                                 

Všichni soutěžící obdrželi pamětní listy, potlesk a velkou pochvalu za předvedené výkony.

   Děkujeme třídním učitelkám za uskutečnění třídních recitačních soutěží a realizačnímu týmu za udržování dlouholeté tradice školy.

                                                                                                                         Mgr. J. Danešová