„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Nabídka školy - vytisknout formulář přihlášky na SŠ

stažení žádosti zde

   Ve školním roce 2017 / 2018 v prvním kole přijímacího řízení může žák, který splnil povinnou školní docházku podat až 2 přihlášky ke studiu na střední škole. Jde o postup podle § 60 odst. 7 školského zákona č. 561/ 2004. Uchazeč odevzdává přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy do 1. 3. 2018.

    Na žádost zákonného zástupce škola vydá přihlášku a vyplní údaje v oddíle „B“ a škola potvrzuje jejich správnost.  Žáci si údaje mohou též vyplňovat sami a mohou si opatřit kopii vysvědčení, kterou přiloží k přihlášce bez podpisu základní školy (viz §1 odst. 3 vyhlášky 671/2004 Sb.)

   V letošním školním roce škola na žádost rodičů vyplní přihlášku a vydá žákovi v sekretariátu školy od 20. 2. 2018. Jen je třeba vyplnit název školy, obor a kód (jsou uvedeny v brožurce, kterou vycházející žáci obdrželi od výchovné poradkyně v říjnu). Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, proto je nezbytný jeho podpis na přihlášce.

U některých oborů je nutné vyplnit i zdravotní způsobilost lékařským potvrzením – uvedeno na přihlášce.

   V dalších kolech přijímacího řízení počet přihlášek není omezen.

ZŠ v Kynšperku nad Ohří zájemcům poskytne tiskopisy přihlášek podle potřeby.

   Zápisový lístek se letos vydává u výchovného poradce. Zápisový lístek je nutný k potvrzení přijetí uchazeče na střední školu. Zápisový lístek se vydává i žákovi, není nutná přítomnost zákonného zástupce žáka.

Schůzka s výchovným poradcem k případným dotazům k přihláškám na SŠ se uskuteční v úterý 6. 2. 2018 od 15. 30 hodin v knihovně školy – pavilon A.

   V případě, že máte zájem o poskytnutí přihlášky, vyplňte následující žádost a odevzdejte do sekretariátu školy nejpozději do 7. 2. 2018, aby škola mohla připravit přihlášky zájemcům.

  Pokud žák žádost do 7. 2. 2018 neodevzdá do sekretariátu školy a nebudou vyplněny potřebné údaje na žádosti úplně, škola přihlášku na SŠ nevytiskne.

Děkuji za spolupráci, výchovný poradce pro 2. stupeň

V  Kynšperku nad Ohří dne 26. 1. 2018

AKTUALITY:
31.10.2018
Atlas školství pro vycházející žáky k dispozici.
22.10.2018
- srdečně Vás zveme na konferenci Internetem Bezpečně 2018, která se bude konat již příští čtvrtek 25. 10. 2018 v Hotelu Thermal v K. Varech.
28.09.2018
Pozvánka pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce
27.09.2018
celosvětový úklidový den
21.09.2018
- připoj se k nám 27. 9.
20.09.2018
- oznámení o výsledcích voleb do školské rady
18.09.2018
ÚTERÝ 18. 9. 2018
12.09.2018
Školní projekt Mléko do škol - dotazník
03.09.2018
Kandidáti do školské rady
30.08.2018
- 1. den ve škole - organizace

Archiv aktualit »