„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

Výlet na hrad Hasištejn a zoopark Chomutov

Ke zpestření činnosti pro děti v době volného času připravila školní družina a středisko volného času výlet.

Tentokrát jsme jej naplánovali na sobotu 15. října 2011. Na srazu, který jsme měli u školy, se nás sešlo na plný autobus – děti, babičky, rodiče.

První zastávka byla na hradě Hasištejn. Nachází se na úzkém ostrohu nad hlubokým údolím Prunéřovského potoka u obce Místo. Hrad postavil pro krále J. Lucemburského B. Boreš. K hradu se pochopitelně váže také pověst:

Rytíř, sídlící na hradě, obdržel od knížete rozkaz, aby sebral vojenský lid a připojil se k výpravě proti loupeživým vpádům Avarů do Evropy. Před odchodem do boje uspořádal hradní pán hlučnou hostinu a než odjel, svěřil svoji milovanou dceru kaplanovi. Přikázal mu, aby bděl nad jeho dcerou a střežil její nevinnost. Kaplan slíbil, aniž měl tušení, jak těžký úkol na sebe bere. Dcera hradního pána, aby zapudila stesk a nudu, pouštěla do hradu mladé rytíře a trávila s nimi dlouhý čas v žertech a hlučných radovánkách. Marné byly domluvy kaplanovy. Uplynulo půl roku a rytíř se stále nevracel. Dcera se domnívala, že otec v boji zahynul a zasnoubila se s jedním z nápadníků.

V té době byl boj ukončen, vojsko se slavně vracelo. Rytíř se na shledání s dcerou moc těšil. Jaký však byl jeho zármutek, když se cestou dozvěděl o zasnoubení. Přihnal se na svůj hrad jako bouře a sháněl se po kaplanovi. Dostihl ho v hradní kapli, na nic se neptal a proklál ho svým mečem. Dceru přikázal zaživa na hradě zazdít. Nakonec nechal přivést svého koně, usedl na něho v plné zbroji a máchl rukou k hloučku zděšeného lidu: „Nemohu a nechci dále žít.“ Přeskočil hradby v nejnižším místě a zřítil se do hlubiny.

Děti ji s nadšením vyslechly, a protože prohlídka byla individuální, tak jsme začali hrad procházet a hledat možné místo zazdění rytířovy dcery. Jelikož byl hrad zajímavý, členitý a počasí víc než nádherné, všem se nám tam líbilo.

Za dvě hodiny jsme se přemístili do Chomutova. Zde nás čekala prohlídka zooparku.

Vytvořili jsme větší či menší skupinky a vydali se k medvědům, hadům, vlkům, velbloudům, do lanového centra, na staročeský statek, do kaštanového háje, výstavní síně,…měli jsme celé čtyři hodiny.

Výlet se vydařil a my se vraceli spokojeně unavení. Než jsme ale dojeli domů, tak si děti ještě zazpívaly a zasoutěžily. Soutěž i odměny jako vždy pro ně připravila p. Nekvapilová se synem Františkem. Děkujeme.

Vedoucí vychovatelka Hana Soukupová