„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

4. čtvrtletí  2018/2019 ve třídě V. D


duben

     Ve dnech 22. -26. 4. probíhal na naší škole „Týden bezpečnosti“. V úterý 23. 4. přijeli předvést svou techniku členové místních dobrovolných hasičů. Ukázali nám vybavení aut a vysvětlili, co k čemu slouží.

     O dva dny později jsme společně prožili preventivní den. Věnovali jsme se výtvarnému tvoření z našich jmen, povídání o lidech s poruchami příjmu potravy, diskutovali o štěstí a povídali si s PČR o tom, jak se chovat venku na kole. Za to, že jsme při besedě byli aktivní, mohli jsme si v závěru hodiny prohlédnout policejní auto.

     V pátek 26. 4. jsme navštívili kino. Promítán byl nový film „Velké dobrodružství čtyřlístku“. Velmi se nám líbil.

květen

     V květnu byly naše aktivity převážně kreativního rázu. Naučili jsme se, jak vypadá a roste strom. Pokusili jsme se zachytit naši nově nabytou zkušenost na papír. Vzniknul nám krásně rozkvetlý sad. Na jedné z vycházek jsme si nasbírali materiály z přírody. Sami jsme si vymysleli obrázek a následně ho z nasbíraného materiálu vytvořili. Velmi nás to bavilo.

červen

     3. - 5. 6. probíhala školní akademie. My  jsme měli možnost  ji shlédnout v úterý, a z výkonu našich spolužáků z ostatních tříd jsme byli přímo ohromeni. Na konci byli všichni vystupující odměněni dlouhým a hlasitým potleskem.

     Užili si i naše chuťové pohárky. Přišel nám ochutnávkový balíček od firmy MADETA, který obsahoval různé druhy sýrů, cottage, mléka (i ochucená) a zákys. Sýry, ochucené mléko a zákys jsme ochutnali o přestávkách. Z mléka a sýrů jsme si v pátek 7. června v rámci PČ připravili pohoštění v podobě jednohubek s variacemi sýrových pomazánek a palačinky. Všechny dobroty se povedly a velmi nám chutnaly.

     Další šikovné děti jsme měli možnost vidět 12. 6. při divadelním představení ZUŠ. Zasmáli jsme se pokaženému televiznímu vysílání, bankovní loupeži i pomotané pohádce.

     21. 6. jsme se společně se třídou 6. A zúčastnili vzdělávacího a zážitkového programu. Nejdříve jsme navštívili botanickou zahradu v Bečově, poznali jsme několik léčivých bylin, vyrobili si mochito bez alkoholu a opekli špekáčky. Pak jsme odjeli do dolu Jeroným, kde jsme se seznámili s těžkou prací horníků a prošli jsme přístupnými štolami v dole. Výlet se podařil a všem se velmi líbil.

     24. 6. probíhal ve škole sportovní den, kterého jsme se zúčastnili i my. Stříleli jsme na koš a raketkami do kruhu, házeli plným míčem a ringo kroužky na přesnost do dálky, skákali jsme trojskok,  běželi překážkový běh a štafetu. Všichni jsme se moc snažili, nejlepší výsledky měli Marcel, Radek a Martin.

     A teď už se těšíme na prázdniny………………… :-D

 

                                                                                                                       Žáci a pedagogičtí pracovníci V. D