Domácí příprava pro nemocné žáky / info pro rodiče

 

PŘEJI KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY

Děkuji za krásné dárečky. A podívejte, jak mi ten ibišek rozkvetl. 

               


 

POSLEDNÍ TÝDEN:

PO - sportovní den - do 11.35 hod.

ÚT - třídní výlet - do 13.30 hod.

ST - dokončení kontroly a odevzdání učebnic, úklid třídy - do 11.35 hod.

ČT - Poslední zvonění - odchod po skončení (asi 11.10 hod.)

PÁ - rozdávání vysvědčení - asi do 8.30 hod.


PÁ = 15. 6. = přinést všechny knihy - opravte průhlednou izolepou (začneme je postupně kontrolovat)

22. 5.:

KDE TO VÁZNE A SKŘÍPE aneb KDE ZABRAT?

- odříkat vyjmenovaná slova po V

- orientace v pádových otázkách, připřadit pád

- násobilka!!!

4. 5.:

ČJ - do str. 52 (ne souhrnné opakování!!!)

- co je předpona "vy" - příprava na vyjmenovaná slova po V (od čtvrtka)

M - zaokrouhlování na desítky, stovky a tisíce - nové

ČaJS - třídíme rostliny - dokončení (podle učebnice)

26. 4.:

ČJ - myšky str. 50/ cv. 1-3

- půl stránky v písance 

- řadíme měsíce podle abecedy

M - 29/cv.7

ČaJS - opakujeme rostliny

24. 4.:

ČJ - myšky 49/1-2-3, učebnice str. 85/cv.2 - vypiš pouze podstatná jména

M - str. 28/cv.2-3-4

ČaJS - opakujeme rostliny str. 38-39,40-41

Pondělí:

Probíhá výuka na téma BESIP

Bez učebnic i sešitů, pouze penál, svačina ... (ŽK mám u sebe)

20. 4.:

ČJ  - myšky str. 48; učeb. str. 81/cv.4 - vypiš pouze slova doplňovaná

- písanka - další stránka

M - dokonči pracovní list (písemné + a -); učeb.str. 27 dokončena

 

19. 4.:

ČJ - myšky do str. 45; str. 46 VYNECHAT; úvod do VS str. 47

M - str.24 / celá; 25/7 celé; 26/8, 10 a 11; str. 27/14

Čajs - druhy rostlin - str. 44-45

16. 4. :

Jestliže máme plavecký výcvik, nebude klasický tělocvik. Cvičební úbor tedy není ve škole nutný.


 

13. 4. - na pondělí je potřeba se hezky obléci, do školy jen batůžek, ŽK a penál, svačina - jedeme do divadla

- marodi - Myšky a jeden sešit na M = my je máme ve škole

23. 3.:

ČJ - řadíme vyjmenová slova, pádové otázky, příprava na Denn čtení

M - slož čtveřice příkladů z čísel (15, 3, 5 nebo 21, 7, 3 .... 82, 30, 52....)

- str. 22/ cv. 1

22. 3.:

ČJ  - čtveřice písmen Pp a psací tvary

- písanka str. 4

- zkoušení VS po M

M - dokončena str. 21, DÚ str.23/cv.8 - 2 sloupečky

ČaJS - opakování o Sluneční soustavě str. 31-35

21. 3.:

ČJ - začali jsme VS po P - přečíst, vysvětlit význam, upozornit na pravopis y/i u slov jako slepýš-slepíš, pyl-pil, pykat-pikat, ....

- myšky - str. 36 jsme dokončili, další stránky si necháme na procvičování později a skočili jsme na VS po P (doplnili malým tiskacím písmem a vyarvili)

- písanka - v básničce Únor hledáme slovní druhy (ústně), slovesa podtrhneme vlnovkou

M - procvičovat násobení a dělení do 100, zapomněli násobilku 7 a 8

 

16. 3.:

ČJ - podstatná jména str. 55-57

- myšky str. 36/cv.1-4

- písanka č.1 se odevzdala (dokončíme ve čtvrté třídě), rozdána písanka č.2 - napsána pouze básnička Únor

M - str. 20/ cv. 3 - vyřeš, pak sečti středy čtverců a výsledek zapiš doprostřed (např. 100+30+24+80=234) - takto postupuj u všech čtverců

- trénuj příklady typu 380 + 40, 490 + 25, 520 - 30, ... - procvičujeme číselné řády, pořadí stovek, vztah mezi jednotkami, desítkami a stovkami

- umíš narýsovat kružnici daného poloměru? Víš, jaký je rozdíl mezi kružnicí a kruhem?

ČaJS - dokončeny podmínky života na Zemi - půda, světlo a teplo; str. 28-31

- příští úterý bude krátké písemné opakování na toto téma

9. 3.:

ČJ - určujeme pád, číslo, rod podstatných jmen, Myšky str. 35

- písanka 1. díl - řešíme poslední strranu (nevyhazovat, přinést do školy)

M - dokončen pracovní list - str. 1 zde / str. 2 zde

ČaJS - učivo o podmínkách života na zemi, čteme - Voda, Vzduch

6. 3.:

ČJ - určujeme pád u podstatných jmen s předložkou (leží v posteli, stojí u kamen, ....), dále str. 50-51

- myšky str. 34

M - písemné + a -, násobení a dělení

ČaJS - Ajax tlapka 50-51

5. 3.:

ČJ - pádové otázky, skloňujeme slovo kočka, okno

- Myšky str. 13, celá

M - kruh/kružnice, poloměr, M str. 20/cv.1 a 2

- proběhla beseda s PLČR - Chování v kolektivu, průšvih není bez trestu, co je šikana a co dělat, .....

1. 3.:

ČJ - pádové otázky, učivo o podstatných jménech , vyjmenovaná slova po M (myslet)

- myšky str. 32

M - kruh a kružnice - rozdíl

ČaJS - str. 28-29

27. 2.:

- zkoušení napsání řady VS po M - třetina dětí si nepamatuje celou řadu

- tvoříme věty podle otázek, připravujeme se na pádové otázky:

1. sloveso (např. ležet) - 2. Kdo/co? (např. Olina) - 3.Kde? (např. v posteli) - 4. Kdy? (včera) - 5. Jak? (spokojeně) ..... s kým, o čem, bez koho, bez čeho ...... pak složíme větu se správným slovosledem: Včera Olina spokojeně ležela v posteli.

- pamětné i písemné + i - do 1 000

26. 2.:

procvičování písemného sčítání a odčítání

zkoušení - VS po B a přednesu 

20. 2.:

ČJ - úvod do VS po M, Myšky str. 29 - 30/1,2,3,4

- dokončení zkoušení přednesu básničky

M - písemné sčítání a jeho zkouška, PS str. 18/cv.3 první řádek

- kružnice - má střed, poloměr a název - označujeme je

ČaJS - opakujeme: Přírodniny - suroviny - výtvory, str. 25

19. 2.:

ČJ - procvičování VS po B a L

- vztahy ve třídě, upevňování kolektivu

M - písemné sčítání a odčítání (děláme zkoušky)

ČT - str. 127 - ryby - seřaď podle abecedy; zkoušení básničky z minulého týdne

31. 1.: - zítra doplním přesné stránky podle toho, kam dojdeme

ČJ - procvičování VS po B a L, v pracovním sešitu dokončena str. 24

M - plus, mínus, krát = vedle sebe i pod sebe; dělení pouze vedle sebe

ČaJS - vesmír, naše planety (vyjmenuj řadu 8 planet), základní znalosti o Slunci, Měsíci a Zemi

22. - 26. 1.:

ČJ: VS po L - pracovní sešit str.20; opakujeme vyjmenovaná slova po B

ČT: str. 82-84 - přečíst, odpovědět na otázky (pozor-čítanka je ve škole)

M: do str. 13, naučíme se pracovat s kalkulačkou, stačí jim obyčejná - do 1000 (plus, míus, krát a děleno)

ČaJS: opakujeme - světové strany, směrová růžice, kompas

16. 1.:

ČJ:                              

- VS po L - naučit zpaměti (většina již umí)

- PS o VS (myšky) str. 17/do cv.d a str. 19

M:

- co dokážete do str. 11

- procvičování písemného sčítání, odčítání a násobení

ČaJS:
- opakujeme str. 15-17, nově str. 18

11. 1.:

Ve středu 17. 1. od 13.00 hodin proběhne soutěž 3. až 5. ročníků "Pálí mi to?" předpokládaný konec - do 15.00 hod. - zítra proběhne hlasování o třech soutěžících z naší třídy. Další info budete mít pak v notýsku.

V pátek mohou děti vše na M a ČJ nechat doma, potřebují jen vyprávění Můj Štědrý den.

ČJ - začali jsme VS po L - jen přečíst a vědět význam hlavních VS

M - počítáme se závorkou i bez ní. Učíme se, co má přednost, co se musí počítat nejdříve

20. 12.: - pro marody:

ČJ - v pracovním sešitě o VS máme hotovo do str. 12/cv. 4

M - v pracovním sešitu máme hotovo do str. 5/cv. 4

ČaJS - učivo o ČR - str. 13-14 a náš KVK (největší města, lázně, doly, zemědělství, řeky a pohoří, kulturní zajímavosti kraje...)

30. 11. 

- vyjmenovaná slova po B, poznáváme příbuzná slova - do str. 34

- násobilka 8 (9 už umíme, takže jsme v násobilce kompletní)

23. 11.:

- písanka str. 17

- ČJ - tvoříme slova příbuzná, učebnice str. 32 - 33

22. 11.:

- procvičujeme VS po B - být, bydlet (pracujte dle učebnice)

- písanka do str.16

- násobení a dělení do 7

- pamětné i písemné sčítání i odčítání dvojciferných čísel s přechodem přes desítku (výsledek při sčítání je klidně přes stovku)

- ČaJS - mapa ČR - sousední státy ČR a jejich hlavní města, barvy - pohoří a nížiny (hnědá a zelená), co je to nadmořská výška (vše najdete v učebnici)

V pondělí zkouším vyjmenovaná slova po B

15. 11.:

- učíme se odříkat řadu vyjmenovaných slov po B

- v učebnici řešíme cvičení ze druhé strany této kapitoly

14. 11.: ŽK mám u sebe.

- perfektně naučit násobky 7 - do pondělí

13. 11.:

- seznámili jsme se s vyjmenovanými slovy po B

10. 11.:

ČJ - vysvětlili jsme si slova příuzná - víme, co je kořen (základ slova)

- v pondělí začneme vyjmenovaná slova 

- písanka do str. 12

M - sčítání i odčítání pod sebe (písemné), násobení i dělení do šesti - musí umět jako když bičem mrská, v pondělí začínáme sedmičku

- určujeme číselné řády - jednotky, desítky, stovky

7. 11.:      Stále se potýkáme s pedikulózou - vši!!!
                       Prosím o zvýšenou kontrolu vlasů.

M - začali jsme písemné odčítání s přechodem (říkáme větu - a kolik chybí do?,
např.: 42 - 29)

ČJ -  poznej slovní druhy, pracuj s nápovědou z učebnice (orientujeme se podle obsahu a přečteme si nápovědu, o co jde, co máme hledat - určujeme podstatná jména, přídavná jména, číslovky, slovesa, předložky, citoslovce)

- přepis a opis - již přísnější klasifikace

- písanka - dopsána str. 10

3. 11.:

ČJ - význam slov - slova opačná, synonyma, podřazená, nadřazená, souznačná

ČT - trénovat plynulost a správnost čtení (často slovo nečte ale domýšlí), porozumění čtenému

Písanka - do strany s básničkou Říjen

M - násobení i dělení do 6, písemné sčítání i odčítání bez přechodu desítky, u sčítání i s přehodem (pamatuju jedničku...), DÚ - počítáme sloupečky

31. 10. :

M - indické násobení - vysvětleno na str. 17, zkuste na papír cvičení 1

16. - 20. 10.:

ČT:

- zkouším násobilku do šesti a spodobu slova

- adresu většina umí

- DÚ z M

- kdo nestihl, dodělává úkol v PL z ČJ

 


ST - Svět záchranářů - Svět ohně

- ráno normálně do školy

- jen batůžek

- příjezd do 12.30 hodin


ÚT:

- procvičování spoboby: p/b, d/t, h/ch, s/z, v/f

- procvičování čtveřice příkladů - násobení a dělení

- zkoušení - násobky 6

- umět napsat svou adresu (zpaměti)


PO:

ČJ - spodoba d-t, s-z

Čítanka - čtyřčlenné skupiny - přidělené role ke článku ( + čtení o vlaštovce)

M - první jednoduchý autobus

- souvislost dělení a násobení, sčítání a odčítání, zkoušení - odříkej řadu násobků 6

9. - 13. 10.:

Hodnocení: domácí příprava se zlepšila pouze ojediněle.

ÚT - DÚ z M

PO - děkuji za sjednání nápravy, většina dětí dnes byla připravena

- z důvodu nepřipravenosti na páteční PČ měli žáci doma dodělat draka, dva nepřinesli !!!

Prosím - čtyři děti nemohou najít PL na ČJ o slovech - určujeme podstatná jména a slovesa - prosím, pokud jej nenajdete, okopírujte jim od někoho, ať mohou pracovat (ze školy dostanou pouze jednou, při ztrátě zajistíte sami, říkala jsem na třídních schůzkách)

 

2. - 6. 10.:

- dnes 12 dětí nemělo úkol z ČJ - takhle se opravdu nedá pracovat!!!

- polovina třídy nemá pomůcky na PČ (krepák a provázek)


ČT - dnes pět dětí opět nemělo učebnici nebo sešit na ČaJS!!!

- procvičujeme slova s -ě-; slova hláskujeme, pak teprve napíšeme

- počítáme polovinu, čtvrtinu z čísla, učíme se zápis zlomku a souvislost s dělením; například (zlomek zapíšeme normálně pod sebe):

1/2 z 20 = 10 protože 20:2 = 2

1/4 z 20 = 5 protože 20:4 = 5


ST - šest žáků nemělo čítanku nebo sešit na čtení, nemůžeme efektivně pracovat


ÚT ​-  prosím, podepisujte všechny DÚ, abych věděla, že jste jej viděli a souhlasíte s jejich úpravou. Někdy si totiž myslím, že není možné, abyste takto odfláknutou práci schválili, že si to dítě píše ráno, když již nejste doma. Děkuji za pochopení, neboť děti vždycky tvrdí, že jste to viděli. 


- zadání v písance čtěte pečlivěji, polovina třídy měla na řádcích hlouposti

- opravy v sešitech ČJ

- marodi procvičují v uč. ČJ i v M do str. 12 (dělejte, co zvládnete)


ČJ:

- oprava v ČJ1

- písanka str.6

M:

- dopočítej str. 11/cv.3

25. - 29. 9.:

ČJ:

- počet slov ve větě

- znaménka za větou, velká písmena (začátek věty, jména)

- ů-ú-u

M:

- umíme násobilky do 5

- procvičujeme násobení 6 (ústně

- nácvik zápisu dělení 

- hodiny a čas, části dne

ČaJS:

- opakování - uč. políčková hra

- pravidla slušného chování

- práva a povinnosti žáka

22. 9.

- procvičujeme ú-ů-u - uč. str. 9

21. 9.: - Pro nepřítomné, který je již dobře - náměty na procvičování do pondělí:

ČJ

- přečti str. 5/cv.7 a odpověz na otázky (ústně);

- do sešitu ČJ zapiš slova ze cv.8/str. 5

- str. 7/cv. 1 - vyhledej rýmy (ústně) a splň úkoly a) a b)

M

- samostatně počítej na str. 6 a 7 dole, do sešitu napiš první dva sloupečky na str. 6

- projdi si str. 9 - na papírek si zaznamenej, kterým úkolům nerozumíš, pak je spolu probereme

- zkus vyřešit cv. 2 na str. 10

ČaJS

- nezapoměň na otázky ze str 4-5, ať se ti povede opakování

- vymysli přirovnání o zvířatech a napiš je do sešitu; např.: Chytrý jako liška. Pyšný jako páv.

20. 9.:

Děti si minulý týden zvolily, že budeme dělat zajímavé středy. Dnes proběhla tzv. sportovní středa. To je jen zaměření na oblečení a téma výuky. Někteří přišly sportovně oblečeni - děkuji za podporu, bylo to super, ale bez aktovky a učení. Naštěstí se náš program dal rychle přizpůsobit nepřipraveným nezbedníkům.

PS: Proč mi raději nezavoláte? Žádná informace o středě přeci z mé straně nikde nebyla - ani zde, ani v notýsku, ani na schůzkách, protože je to pouze v kompetenci a paměti dětí.

19. 9.:

- opravy v ČJ-1 nebo ČJ-2

- do pondělí naučit báseň učebnice ČJ str. 7/1

14. 9.:

- bezchybné čtení 

13. 9.:

M - potrénovat řady násobků do pěti

- podle rozvrhu máme dnes čtení - někteří neměli čítanky ani sešity, v sešitech mají mít nalepenou básničku

- polovina třídy nemá hotový úkol ze včera - list písanky

12. 9.:

- někteří nemají desky s foliemi

- naučit báseň - str. 3 (do pondělí)

- dopsat list z písanky (str. 4 a 5)

- udělat opravu v M-2

11. 9.:

- děkujeme všem za bedýnky, ale ještě jich asi 10 potřebujeme

- zítra jsou třídní schůzky

- stále mi někteří neodevzdali opravené údaje do matriky školy (list s telefonem, adresou, pojišťovnou, ....)

 

5. 9.:

- vybrány sešity (někomu chybí, prosím dokoupit, zapsáno v notýsku), sešit na Geo - klidně může použít loňský, po naplnění teprve nový

- rozdány ŽK - prosím vypsat první list

- v ŽK máme list podle předmětu - zaznamenány zatím čtyři stránky pro ČJ a M, zítra dopíšeme - tzn. známky z ČJ budou zapisovány na svou stránku, z M na svou, z AJ na svou .... 

- omluvenky do ŽK pište stručně, úplně stačí 2-3 slova, jen důvod

- rozdán rozvrh hodin - nelepit, teprve se s dětmi domluvíme na detailech

- rozdán list o platných údajích o rodině a žákovi - prosím zkontrolovat, škrtnout, opravit, dolů napsat dnešní datum a rok a podepsat (bez toho zpět nemohu vzít)

- rozdány učebnice - obalit

ZÍTRA již podle rozvrhu, máme do 12.30 hodin - mají VV!!!

4. 9. :

Dobrý den,

  • zítra - úterý - vyučování do 11.35 hod.
  • přinést sešity, penál - popisování sešitům rozdávání učebnic
  • postupně noste vše, co bylo na seznamu
  • potřebujeme tyto bedýnky - foto zde (zelenina v Kauflandu apod.), pokud jich "ulovíte" více, prosím, vemte je pro ostatní - má rozměr přibližně 29x40cm
  • od středy jedeme podle rozvrhu - každý den do 12.30 hod.