Rozvrh hodin

smiley 1. 2. 3. 4. 5.
PO ČJ M ČJ HV TV
ÚT ČJ ČJ M AJ ČaJS
ST ČJ M ČJ VV VV
ČT AJ M ČJ ČaJS ČJ
ČJ M AJ TV