Domácí příprava + info pro zákonné zástupce

 

 

KVĚTEN

AKCE V KVĚTNU

Ekxkurze Letohrádek Ostrov nad Ohří (okruh 70 Kč, dílny 30 Kč) dorpava zdarma

 

DUBEN

17. 4.  TŘÍDNÍ SCHŮZKY od 15,30

18. 4. Plackohraní

20. 4. EVVO školní statek Cheb (30 Kč)

19. 4. Divadlo, hrají děti ze ZUŠ (10 Kč)

24. 4. Divadlo  - Marionety(25 Kč)

tématický den přesunut 

19. 4. 

ČJ - ústně vyprávě o divadelním představení

M - ústně str. 79/10 - pojmenuj geometrické tvary (např. trojúhelník KLM)

17. 4. 

M - str. 59/7 číst zlomky

ČJ - PS str. 37/9 

AJ - str. 42 a 43

ŽK u TÚ

13. 4. 

AJ - str. 43 slovíčka, PS do str. 36 (včetně)

12. 4.

AJ -  str. 42 přeložit a naučit se číst, PS do str 35(včetně)

ČJ -  vytvořit karty s vzory podstatných jme rodu mužského (PÁN, HRAD, MUŽ, STROJ)

M - PLACKOHRANÍ,  udělat zápis a vypočítat kolik mě budou stát placky (cena placek zapsaná v notýsku)

10. 4.

M - PL výšky hor, najít výšku a vypočítat rozdíly

AJ - uč. str. 42, PS do str. 34

ČJ - 71/4 opsat do sloupce

6. 4

AJ - uč. str. 41, PS dopracovat všechny cvičení do str. 34

5. 4.

ČJ - 67/2, zopakovat pádové otázky

M - PL číst zlomky

ŽK podpis rodičů

3. 4.

Aj naučit slovíčka str.41 , PS 31/4,5

ČJ - napsat věty o velikonocích (vyprávění) č - 10 vět, m - 9 vět, ž - 8 vět (Velikonoce jsou svátky jara. Prožil/a jsem báječné velikonoce.)

M - geometrie, narýsovat rovnostranný troúhelník) a = 7 cm

BŘEZEN

27. 3.

ve středu 4. 4. od 8 hodin dopravní výchova na hřišti v Sokolově. S sebou přezůvky, penál, svačina, oblečení na kolo (bunda, rukavice, HELMA). Odjezd od školy je v 7,45

27. 3.

ČJ, M - TENTO TÝDEN BEZ ÚKOLŮ

27. 3. 

AJ - naučit se str. 40, PS do str. 30

 23. 3.

Ve středu 28. 3. 2018 DEN ČTENÍ. Výuka končí v 11, 35. S sebou penál, svačinu, knihu nebo časopis, polštářek, deku ...

22. 3.

M - PL římské číslice

ČJ - PL str. 37/2 č - 8 vět, m - 7 vět, ž - 6 vět

 

20. 3.

ČJ -  str. 65/3 č - celé, m - 6 vět, ž - 5 vět, zapsat čas jak dlouho vypracovávali úkol

M - str 52/7 3. sloupec

podpis rodičů v kontrolkách a ŽK

15. 3. 

ČJ - uč. str. 63/7

M - PL v MD, č - 4 příklady, m - 3 příklady, ž - 2 příklady

AJ - PS str. 28/1, 2

13. 3. 

M - str. 55/14 (Kašperk XIV  stol. - 14. stol.; Loket XIII stol. - 13. stol), 

PL slovní úlohy ÚSTNĚ 

ČJ -  pracovní list (červení - celé, modří - 14 spojení, žlutí - 10 spojení)

AJ - předložky (pod, nad, na, vedle, vlevo, vpravo, mezi, v, před, za), PS str. 27/3 popis oblíbené věci

Co nás čeká v březnu:

16. 3. Matematický klokánek

19. 3. v 13,15 hod. RECITAČNÍ SOUTĚŽ

22. 3. Den vody

28. 3. Den čtení (středa)

od 29. 3. do 3. 4.  jsou velikonoční přázdniny

8. 3. 

MDŽ - dnes bez úkolů :)

6. 3

AJ - dopracovat PS str. 26

M - PL, písemně, ústně si udělat písemnou práci (bude se psát příští týden)

ČJ - PL 

zítra Pč sázení, výsev do zeminy. Přinést misku nebo květináč, nezapomenout na ochranné pomůcky jako rukavice (zahradnické), ochrana lavice a ochranný oděv

1. 3.

M - 52/7 (č - 6 příklady, m - 5 příkladů, ž - 4 příklady)

ČJ - doplňovačka str. 58/4

ÚNOR

28. 2.

ČJ - čtení s porozuměním. Podpisy rodičů, sešity

9. 5. 2018 možnost exkurze do ostrova 70 + 30 Kč. Mám zájem - nemám zájem

na pokus na čvrtek: donést kelímek od jogurtu, vatu a hrách/čačku/fazoli (cca 5 semínek)

27. 2.

M - Víš proč?

Hra s čísly.  Nejde o sčítání. Může se požádat o pomoc rodiče :)

11 + 4 = 

  8 + 3 =

  6 + 4 =  210

  9 + 2 =  711

  8 + 5 =  313

  5 + 2 =    37

  7 + 6 =  113

  9 + 8 =  117

10 + 6 =  416

15 + 3 = 1218

 

ČJ - Vyprávění o besedě ze ZOO v Plzni.

  

 

23. 2.

AJ - text ze str. 34 )číst, překládat), naučit nová slovíčka pod textem, PS str. 24/4

Geometrie - rozvoj jemné motoriky - kružnice - kytička nebo 10 kružnic

v úterý 27. 2. beseda o zvířatech - 20 Kč - návštěva ze ZOOsmiley

21. 2.  Plackohraní - středa, nabídka pro žáky - výroba dárečků s charitou (pomoc druhým), mám zájem - nemám zájem (zaškrtnout variantu která platí)

RECITATNÍ SOUTĚŽ v pátek. (ž - 2 sloky, m - 3 sloky, č -  všechno)

20. 2.

M - 30.70=; 30.700=; 300.700=; 3 000.70=; 28:8=; 67:8=; 43.0=; 

468.79=; zapsat čas jak dlouho trvalo příklady vypočítat

ČJ - naučit číst samostatnou práci: "Jarní prázdniny"

AJ - dopracovat PS do str. 24/2

9. 2. 

AJ - PS dopracovat až do str. 23 cv.6

Probírané učivo pro nemocné od pondělí 5. 2. 2018

Čjprocvičování vzorů podstatných jmen rodu středního (např. uč. str. 56/7, 57/2,58/2,59/2), naučit vzory podstatných jmen rodu ženského – obrázky ke vzorům, do str. 60, PL k dispozici u TU

M – písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, dělení se zbytkem, písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání (denně max. 5 příkladů), PL k dispozici u TU

Aj – učebnice do str. 33, nová slovíčka a naučit se odpovídat na otázky v textu, PS do str. 21

ČaJS – přečíst si tažní a stálí ptáci (zelená učebnice) str. 40, práce s mapou, erb rodiny, historie rodiny a procvičování příbuzenských vztahů (neteř, synovec, bratranec ...), v mapě najít kraj, krajské město i jiná města , řeku a její přítoky, pohoří případně nížinu, nejvyšší vrchol, procvičovat světové strany – hlavní i vedlejší,

DENNĚ TRÉNOVAT ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, ZPRACOVAT SI ZÁZNAM O PŘEČTENÉM (I S OBRÁZKEM)

 O jarních prázdninách  můžeme opakovat vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, numeraci do  milionu, písemné dělení jednociferným dělitelem se zkouškou.

A HLAVNĚ SI MUSÍME ODPOČINOUT A NABRAT SÍLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍsmileysmileysmileysmileysmiley

8. 2. 2018

6. 2. 

M - vypčítat příklady v sešitě, zapsat čas a udělat zkoušku

AJ - str. 32 naučit nová slovíčka, přeložit si text a přečíst si text

Čj - naučit číst básničku ze sešitu

5. 2.

Zítra 6. 2. 2018 NEJSOU KONZULTACE. Náhrada dle domluvy.

1. 2

ČJ, M  a ČaJS dnes bez úkolů 

AJ - naučit str. 30-31, případně dopracovat PS do str. 20

smileyZÍTRA 2. 2. JSOU POLOLETNÍ PRÁZDNINY smiley

LEDEN

 Plánované akce na naší škole - za odměnu za 1. pol.

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Planetárium - naučný pořad k učivu ČajS 

(termín bude upřesněn, 30.1. nebo 31. 1.) cena 30 Kč

Divadlo  s opravdovými loutkami

 (M. Kopecký) cena přibližně 25 Kč, termín bude upřesněn

Společně oslavíme naše výsledky ve vzdělávání a chování heart

30.1.

M - PL 2 příklady (písmené dělení) na pracovní list NE DO DOMÁCÍHO SEŠITU

AJ - PS str. 21 dopracovat

Kristýnka individuální úkoly v notýsku

25.1.

M - 596-308=; 482+296=; 507.36=; 10 000-4 594=; 360.87=; (zapsat čas, výpočty pod sebe, psát je do domácího sešitu)

ČJ - na příští týden 1. 2. do sešitu najít a nalepit nebo přepsat báseň (5 slok, autor, název básně)

AJ - PS str. 20 a 21/3, uč. str 28

ČaJS - na pátek přinést mapu ČR, HLEDAT DOMA NA MAPĚ DENNĚ (pohoří, řeky,města)

23.1.

ČJ - uč. 47/6 (psát do sloupečku)

M - uč.  53/2 (převést dny na týdny)

19.1.

AJ - slovíčka ze strany 27, PS str. 18/5, 6, 

18. 1.

M - ústně velká násobilka (trénovat vyhledávání v tabulce)

ČJ - ústně pádové otázky (trénovat napřeskáčku)

AJ - PS str. 18 dorpacovat

16.1.

M - PL 6 příkladů napsat do sešitu

ČJ - ústně str.52/1

11.1.

M - PL

ČJ - opis uč. str. 42/12 (změřit čas)

9.1

M - 49/14

AJ - PS str. 17 dopracovat

VV - na 16. 1. 2018 donést uhel nebo rudku nebo suchý pastel

ČJ - PS 26/12 opis  (změřit čas)

PF 2018 přejí žáci IV. A

4. 1. 2017 po dohodě s žáky tento týden písemné úkoly nejsou. Volný čas věnujeme čtení knih, které jsme našli pod stromečkem a sportovním aktivitám smiley

PROSINEC

V prosinci nás čeká třídní besídka ve čtvrtek 21. 12.

a tematický den v pátek 22. 12.

A pak už jen vánoční prázdniny a štědrovečerní nadílka pod stromečkem.heart

19. 12. AJ dopracovat PS str. 17/5

18. 12. 

MIMOŘÁDNÝ VÁNOČNÍ ÚKOL

 • ČJ - oprava diktátu dle potřeby a lepší známku ze cvičení
 • poslední vaření - recept na pomazánku 

15.12.

 • AJ - str. 21 číst a překládat, naučit slovíčka
 • ČJ - v pondělí se bude psát diktát ze str. 35 cv. 6

14. 12. 

 • M - 47/5 slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď), Český ráj -2 dospělí a 2 děti SKALNÍ MĚSTO, dospělí 50 Kč, děti 20 Kč, celkem ? 2 . 50 + 2 . 40 = 140, Ve skalním městě zaplatili 140 Kč. ZŘÍCENINA, ZÁMEK, HRAD,
 • ČJ - ústně, podle obráku vytvořit několik vět, obrázek vystřihnout, vybarvit a nalepit
 • AJ - PS vyplnit do strany 16

12. 12.

M - písemné odčítání a násobení (8000-4583, 158.9)

AJ - PS doplnit dle zadání do strany 15

ČJ - PL 10 slov opsat a doplnit do sešitu, se 3 slovy napsat větu

Kristýnka má jiné úkoly - v notýsku.

7. 12.

 • ČJ - čítanka str. 52, úkol CESTA NA OSTROV ČTENÁŘŮ (č. a m. dvě sloky, ž. jedna sloka)  PONDĚLÍ
 • M - str. 47 cv. 4 poslední řádek (písemné násobení)
 • AJ - PS str. 14/1 a 2

5. 12.

 • M - str. 47/3 3 sloupec
 • ČJ- PL najít slova, napsat je do sešitu, (č - vytvoří 3 věty spoužitím nalezených slov, m - vytvoří 2 věty, ž - 1 věta)

1. 12.

 • AJ  - PS do str. 13 vyplněný, bude se v úterý 5. 12. odevzávat ke kontrole
LISTOPAD

30. 11. 

 • ČJ PL
 • M PL
29. 11.  V pátek 8. 12. proběhne na škole beseda EVVO o lese. Cena 45 Kč.

28. 11.

 • ČJ - napsat můj nejoblíbenější recept, m doplnit tabulku s receptem
 • Přinést 20 Kč na vaření. Zítra v 11 hodin vaříme výborný pudink. 

27. 11. 

Ve středu 29. 11. místo PČ a ČaJS budeme vařit. Souhlasím se zaplacením finnančního příspěvku na vaření. Pudink, piškoty, ovoce, šlehačka. Napíšu recept za svou osobu,28.11. se rozdělíme do skupin a ustanovíme jídelníček na příště. 

23. 11.

 • M - pyramida
 • ČJ - PS 19/24 (č - celé, m - 7 vět, ž - 6 vět)
 • AJ - uč str. 16-17 naučit, PS str. 11

21. 11.

 • M - PL nalepený v sešitě MD cv. 12, čas:
 • ČJ -  uč. 32/4, čas: č - celé, m - 7 vět, ž - 6 vět
14. 11.  se konají třídní schůzky od 15,30, těšíme se na Vás.
16.11. jedeme na Krimifest na Březovou. Bus zdarma. S sebou si vezmu ŽK, penál a svačinu.

14. 11.   ÚKOLY JSOU AŽ NA ČTVRTEK

 • M - str. 37/21, zapsat čas jak dlouho se cvičení počítalo
 • ČJ - PL doplň ě, je, zapsat čas, ž - 1 řádek, m - 2 řádky, č - 3 řádky

13.11. pro nemocné

ČJ - procvičování slov, bít/být, nabít/nabýt, dobít/dobýt vymyslet věty na tyto slova

M - str. 37 cv. 21 A, B, C, D, E a procvičovat psaní čísel do 1 000 000 a rozklad čísla na jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce

ČaJS - tradice a zvyky, státní svátky

9.11.

 • ČJ - PS 17/15 (doplnit slova do vět)
 • M - PL 8 spočítej a zjisti zda jsou tvrzení pravdivá, zakroužkuj správnou odpověď
 • AJ - příští týden se bude psát cca 10 mni test na sloveso To be, vazba there i/there are, sloveso have got/has got
 • AJ - přeložit v sešitu dvě věty Krabice je na stole. Jack má bratra a sestru
8.11. Do pondělí 13. 11. naučit zpaměti básničku Pohádka str. 36 (čítanka)

7.11.

 • ČJ -  PS 16/8 (zapsat čas)
 • M - 34/7 (zápis, výpočet, odpověď)
 • AJ - 13/6 naučit
 • PČ - donést stavebnici

2. 11. 

 • ČJ - uč str. 31/5 (zapsat jak dlouho se  to psalo)
 • M - uč. 23/11 (zapsat jak dlouho se  to psalo)
 • AJ - str. 12  cv. 4 ústně - naučit a v sešitě vypracovat větu č. 4 
ŘÍJEN

31. 10.

 • ČJ - uč. str. 29/4 (psát a kontrolovat 25-30)
 • M - uč str. 30/24 (Ústecký 826 037)
 • Aj - dopracovat cvičení v PS str. 7/5

NA LISTOPAD SI DĚTI PŘINESOU STAVEBNICI, KDE SI BUDOU  BUDEMETRÉNOVAT POSTUP PODLE NÁVODU

25. 10. TÉMATICKÝ DEN, žáci budou ve svých třídách, konec výuky je v 11,35 hodin. Budeme si povídat o vztazích mezi dětmi ve škole a kamarádství. smileysmileysmiley Potřebujeme jen penál, pastelky, svačinu a hračku nebo knihu, kterou mám rád, ráda. 

24.10. 

 • M - rýsování, 79/5 do sešitu na rýsování (geometrie) NARÝSUJ JEN TO, CO DOKÁŽEŠ
 • ČJ - PL  Co dovedeme v Českém jazyce - JEN ÚSTNĚ
 • ČT - přečíst si něco pěkného
 • odpočinek, pobyt venku 
 • KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINYsmileyheartyes

19.10. 

 • ČJ - PS str15/5 8 vět
 • M - uč.22/9 (zápis, výpočet, odpověď)

17.10.

 • ČJ - PL 24/2
 • M - uč. str. 22/6, 4 příklady

16. 10. - PODEPSAT PRAVOPIS, Z MATEMATIKY HRA NA OBCHOD S PENĚZI - 4 příklady

ŠKOLNÍ PENÍZE NOSIT DENNĚ DO ŠKOLY

              čajs - zeměpis - naučit kraje a krajská města najít na mapě - ústně

13. 10. 

 • pořídit na papírové peníze obálku, trénovat sčítání a odčítání s penězi, budeme s nimi ve škole pracovat
 • ostrov čtenářů - zjistit jaké pohádkové knížky máme doma
 • AJ naučit čísla do 20, a pokud není dopracované cvičení v PS str.5 cv.3, tak dopracovat
angličtina - naučit slovíčka dle pokynů vyučujícího
soutěž  "O NEJKRÁSNĚJŠÍ JABLÍČKO Z NAŠÍ ZAHRÁDKY" - odevzdává se do konce týdnesmiley
 • 12. 10. 2017 - písemné úkoly
 • čj - PS - zadání v domácím sešitě, str. 13/ cv. 19
 • m - učebnice str. 21 cvičení 3 první a poslední sloupeček
 • AJ - str. 10 číst a překládat, do slovníčku naučit slovíčka, slovíčka do slovníčku ( monster-příšera, green-zelený, eye-oko, mouth-pusa, hair-vlasy, long-dlouhý, small-malý, hand-ruka)
 • 10. 10. 2017 - písemné úkoly
 • čj učebnice str. 21 cvičení 3 - vypsat neúplná slova do sloupečku a zdůvodnit pravopis
 • m - učebnice str. 20 cvičení 19, první a druhý sloupeček
 • čajs - zeměpis - učit se názvy krajů s krajskými městy
 • čajs - dějepis - zeptat se doma, zda máme nějaké materiálly k historii naší obce (kniha, pohlednice apod.)
 • ZÍTRA PÍŠEME KONTROLNÍ CVIČENÍ Z MATEMATIKY NA PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000 A Z ČESKÉHO JAZYKA NA PROCVIČENÍ PŘEDPON A PŘEDLOŽEK - VIZ PS Z ČJ
 • dnes jsou konzultační hodiny pro zájemce - v notýsku  jsem žákům sdělila, s kterými rodiči potřebuji mluvit, pokud máte důvod, určitě se do školy dostavte a zkonzultujeme výsledky vzdělávání vašeho dítěte
 • 5. 10. 2017
 • M - ústně násobilka, jsme bez písemného úkolu 
 • ČJ - ústně - PL str. 6 cvičení 3 (měkké a tvrdé souhlásky
 • 3. 10. 2017
 • M ústně hbitě sčítat, odčítat, násobit, dělit, dělit se zbytkem, písemně uč. str. 14/ 55 písemně i se zkouškou první a poslední sloupeček, ostatní lze procvičit ústně
 • ČJ  číst nahlas s porozuměním a s dohledem, písemně PS str. 12 cvičení 13 - pouze opsat a doplnit
 • katalog podzimu - pro zájemce