Domácí příprava + info pro zákonné zástupce

 

 

ÚNOR

23. 2.

AJ - text ze str. 34 )číst, překládat), naučit nová slovíčka pod textem, PS str. 24/4

Geometrie - rozvoj jemné motoriky - kružnice - kytička nebo 10 kružnic

v úterý 27. 2. beseda o zvířatech - 20 Kč - návštěva ze ZOOsmiley

21. 2.  Plackohraní - středa, nabídka pro žáky - výroba dárečků s charitou (pomoc druhým), mám zájem - nemám zájem (zaškrtnout variantu která platí)

RECITATNÍ SOUTĚŽ v pátek. (ž - 2 sloky, m - 3 sloky, č -  všechno)

20. 2.

M - 30.70=; 30.700=; 300.700=; 3 000.70=; 28:8=; 67:8=; 43.0=; 

468.79=; zapsat čas jak dlouho trvalo příklady vypočítat

ČJ - naučit číst samostatnou práci: "Jarní prázdniny"

AJ - dopracovat PS do str. 24/2

9. 2. 

AJ - PS dopracovat až do str. 23 cv.6

Probírané učivo pro nemocné od pondělí 5. 2. 2018

Čjprocvičování vzorů podstatných jmen rodu středního (např. uč. str. 56/7, 57/2,58/2,59/2), naučit vzory podstatných jmen rodu ženského – obrázky ke vzorům, do str. 60, PL k dispozici u TU

M – písemné násobení jednociferným a dvojciferným činitelem, dělení se zbytkem, písemné dělení jednociferným dělitelem, písemné sčítání a odčítání (denně max. 5 příkladů), PL k dispozici u TU

Aj – učebnice do str. 33, nová slovíčka a naučit se odpovídat na otázky v textu, PS do str. 21

ČaJS – přečíst si tažní a stálí ptáci (zelená učebnice) str. 40, práce s mapou, erb rodiny, historie rodiny a procvičování příbuzenských vztahů (neteř, synovec, bratranec ...), v mapě najít kraj, krajské město i jiná města , řeku a její přítoky, pohoří případně nížinu, nejvyšší vrchol, procvičovat světové strany – hlavní i vedlejší,

DENNĚ TRÉNOVAT ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, ZPRACOVAT SI ZÁZNAM O PŘEČTENÉM (I S OBRÁZKEM)

 O jarních prázdninách  můžeme opakovat vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, numeraci do  milionu, písemné dělení jednociferným dělitelem se zkouškou.

A HLAVNĚ SI MUSÍME ODPOČINOUT A NABRAT SÍLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍsmileysmileysmileysmileysmiley

8. 2. 2018

6. 2. 

M - vypčítat příklady v sešitě, zapsat čas a udělat zkoušku

AJ - str. 32 naučit nová slovíčka, přeložit si text a přečíst si text

Čj - naučit číst básničku ze sešitu

5. 2.

Zítra 6. 2. 2018 NEJSOU KONZULTACE. Náhrada dle domluvy.

1. 2

ČJ, M  a ČaJS dnes bez úkolů 

AJ - naučit str. 30-31, případně dopracovat PS do str. 20

smileyZÍTRA 2. 2. JSOU POLOLETNÍ PRÁZDNINY smiley

LEDEN

 Plánované akce na naší škole - za odměnu za 1. pol.

smileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmileysmiley

Planetárium - naučný pořad k učivu ČajS 

(termín bude upřesněn, 30.1. nebo 31. 1.) cena 30 Kč

Divadlo  s opravdovými loutkami

 (M. Kopecký) cena přibližně 25 Kč, termín bude upřesněn

Společně oslavíme naše výsledky ve vzdělávání a chování heart

30.1.

M - PL 2 příklady (písmené dělení) na pracovní list NE DO DOMÁCÍHO SEŠITU

AJ - PS str. 21 dopracovat

Kristýnka individuální úkoly v notýsku

25.1.

M - 596-308=; 482+296=; 507.36=; 10 000-4 594=; 360.87=; (zapsat čas, výpočty pod sebe, psát je do domácího sešitu)

ČJ - na příští týden 1. 2. do sešitu najít a nalepit nebo přepsat báseň (5 slok, autor, název básně)

AJ - PS str. 20 a 21/3, uč. str 28

ČaJS - na pátek přinést mapu ČR, HLEDAT DOMA NA MAPĚ DENNĚ (pohoří, řeky,města)

23.1.

ČJ - uč. 47/6 (psát do sloupečku)

M - uč.  53/2 (převést dny na týdny)

19.1.

AJ - slovíčka ze strany 27, PS str. 18/5, 6, 

18. 1.

M - ústně velká násobilka (trénovat vyhledávání v tabulce)

ČJ - ústně pádové otázky (trénovat napřeskáčku)

AJ - PS str. 18 dorpacovat

16.1.

M - PL 6 příkladů napsat do sešitu

ČJ - ústně str.52/1

11.1.

M - PL

ČJ - opis uč. str. 42/12 (změřit čas)

9.1

M - 49/14

AJ - PS str. 17 dopracovat

VV - na 16. 1. 2018 donést uhel nebo rudku nebo suchý pastel

ČJ - PS 26/12 opis  (změřit čas)

PF 2018 přejí žáci IV. A

4. 1. 2017 po dohodě s žáky tento týden písemné úkoly nejsou. Volný čas věnujeme čtení knih, které jsme našli pod stromečkem a sportovním aktivitám smiley

PROSINEC

V prosinci nás čeká třídní besídka ve čtvrtek 21. 12.

a tematický den v pátek 22. 12.

A pak už jen vánoční prázdniny a štědrovečerní nadílka pod stromečkem.heart

19. 12. AJ dopracovat PS str. 17/5

18. 12. 

MIMOŘÁDNÝ VÁNOČNÍ ÚKOL

 • ČJ - oprava diktátu dle potřeby a lepší známku ze cvičení
 • poslední vaření - recept na pomazánku 

15.12.

 • AJ - str. 21 číst a překládat, naučit slovíčka
 • ČJ - v pondělí se bude psát diktát ze str. 35 cv. 6

14. 12. 

 • M - 47/5 slovní úloha (zápis, výpočet, odpověď), Český ráj -2 dospělí a 2 děti SKALNÍ MĚSTO, dospělí 50 Kč, děti 20 Kč, celkem ? 2 . 50 + 2 . 40 = 140, Ve skalním městě zaplatili 140 Kč. ZŘÍCENINA, ZÁMEK, HRAD,
 • ČJ - ústně, podle obráku vytvořit několik vět, obrázek vystřihnout, vybarvit a nalepit
 • AJ - PS vyplnit do strany 16

12. 12.

M - písemné odčítání a násobení (8000-4583, 158.9)

AJ - PS doplnit dle zadání do strany 15

ČJ - PL 10 slov opsat a doplnit do sešitu, se 3 slovy napsat větu

Kristýnka má jiné úkoly - v notýsku.

7. 12.

 • ČJ - čítanka str. 52, úkol CESTA NA OSTROV ČTENÁŘŮ (č. a m. dvě sloky, ž. jedna sloka)  PONDĚLÍ
 • M - str. 47 cv. 4 poslední řádek (písemné násobení)
 • AJ - PS str. 14/1 a 2

5. 12.

 • M - str. 47/3 3 sloupec
 • ČJ- PL najít slova, napsat je do sešitu, (č - vytvoří 3 věty spoužitím nalezených slov, m - vytvoří 2 věty, ž - 1 věta)

1. 12.

 • AJ  - PS do str. 13 vyplněný, bude se v úterý 5. 12. odevzávat ke kontrole
LISTOPAD

30. 11. 

 • ČJ PL
 • M PL
29. 11.  V pátek 8. 12. proběhne na škole beseda EVVO o lese. Cena 45 Kč.

28. 11.

 • ČJ - napsat můj nejoblíbenější recept, m doplnit tabulku s receptem
 • Přinést 20 Kč na vaření. Zítra v 11 hodin vaříme výborný pudink. 

27. 11. 

Ve středu 29. 11. místo PČ a ČaJS budeme vařit. Souhlasím se zaplacením finnančního příspěvku na vaření. Pudink, piškoty, ovoce, šlehačka. Napíšu recept za svou osobu,28.11. se rozdělíme do skupin a ustanovíme jídelníček na příště. 

23. 11.

 • M - pyramida
 • ČJ - PS 19/24 (č - celé, m - 7 vět, ž - 6 vět)
 • AJ - uč str. 16-17 naučit, PS str. 11

21. 11.

 • M - PL nalepený v sešitě MD cv. 12, čas:
 • ČJ -  uč. 32/4, čas: č - celé, m - 7 vět, ž - 6 vět
14. 11.  se konají třídní schůzky od 15,30, těšíme se na Vás.
16.11. jedeme na Krimifest na Březovou. Bus zdarma. S sebou si vezmu ŽK, penál a svačinu.

14. 11.   ÚKOLY JSOU AŽ NA ČTVRTEK

 • M - str. 37/21, zapsat čas jak dlouho se cvičení počítalo
 • ČJ - PL doplň ě, je, zapsat čas, ž - 1 řádek, m - 2 řádky, č - 3 řádky

13.11. pro nemocné

ČJ - procvičování slov, bít/být, nabít/nabýt, dobít/dobýt vymyslet věty na tyto slova

M - str. 37 cv. 21 A, B, C, D, E a procvičovat psaní čísel do 1 000 000 a rozklad čísla na jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce

ČaJS - tradice a zvyky, státní svátky

9.11.

 • ČJ - PS 17/15 (doplnit slova do vět)
 • M - PL 8 spočítej a zjisti zda jsou tvrzení pravdivá, zakroužkuj správnou odpověď
 • AJ - příští týden se bude psát cca 10 mni test na sloveso To be, vazba there i/there are, sloveso have got/has got
 • AJ - přeložit v sešitu dvě věty Krabice je na stole. Jack má bratra a sestru
8.11. Do pondělí 13. 11. naučit zpaměti básničku Pohádka str. 36 (čítanka)

7.11.

 • ČJ -  PS 16/8 (zapsat čas)
 • M - 34/7 (zápis, výpočet, odpověď)
 • AJ - 13/6 naučit
 • PČ - donést stavebnici

2. 11. 

 • ČJ - uč str. 31/5 (zapsat jak dlouho se  to psalo)
 • M - uč. 23/11 (zapsat jak dlouho se  to psalo)
 • AJ - str. 12  cv. 4 ústně - naučit a v sešitě vypracovat větu č. 4 
ŘÍJEN

31. 10.

 • ČJ - uč. str. 29/4 (psát a kontrolovat 25-30)
 • M - uč str. 30/24 (Ústecký 826 037)
 • Aj - dopracovat cvičení v PS str. 7/5

NA LISTOPAD SI DĚTI PŘINESOU STAVEBNICI, KDE SI BUDOU  BUDEMETRÉNOVAT POSTUP PODLE NÁVODU

25. 10. TÉMATICKÝ DEN, žáci budou ve svých třídách, konec výuky je v 11,35 hodin. Budeme si povídat o vztazích mezi dětmi ve škole a kamarádství. smileysmileysmiley Potřebujeme jen penál, pastelky, svačinu a hračku nebo knihu, kterou mám rád, ráda. 

24.10. 

 • M - rýsování, 79/5 do sešitu na rýsování (geometrie) NARÝSUJ JEN TO, CO DOKÁŽEŠ
 • ČJ - PL  Co dovedeme v Českém jazyce - JEN ÚSTNĚ
 • ČT - přečíst si něco pěkného
 • odpočinek, pobyt venku 
 • KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINYsmileyheartyes

19.10. 

 • ČJ - PS str15/5 8 vět
 • M - uč.22/9 (zápis, výpočet, odpověď)

17.10.

 • ČJ - PL 24/2
 • M - uč. str. 22/6, 4 příklady

16. 10. - PODEPSAT PRAVOPIS, Z MATEMATIKY HRA NA OBCHOD S PENĚZI - 4 příklady

ŠKOLNÍ PENÍZE NOSIT DENNĚ DO ŠKOLY

              čajs - zeměpis - naučit kraje a krajská města najít na mapě - ústně

13. 10. 

 • pořídit na papírové peníze obálku, trénovat sčítání a odčítání s penězi, budeme s nimi ve škole pracovat
 • ostrov čtenářů - zjistit jaké pohádkové knížky máme doma
 • AJ naučit čísla do 20, a pokud není dopracované cvičení v PS str.5 cv.3, tak dopracovat
angličtina - naučit slovíčka dle pokynů vyučujícího
soutěž  "O NEJKRÁSNĚJŠÍ JABLÍČKO Z NAŠÍ ZAHRÁDKY" - odevzdává se do konce týdnesmiley
 • 12. 10. 2017 - písemné úkoly
 • čj - PS - zadání v domácím sešitě, str. 13/ cv. 19
 • m - učebnice str. 21 cvičení 3 první a poslední sloupeček
 • AJ - str. 10 číst a překládat, do slovníčku naučit slovíčka, slovíčka do slovníčku ( monster-příšera, green-zelený, eye-oko, mouth-pusa, hair-vlasy, long-dlouhý, small-malý, hand-ruka)
 • 10. 10. 2017 - písemné úkoly
 • čj učebnice str. 21 cvičení 3 - vypsat neúplná slova do sloupečku a zdůvodnit pravopis
 • m - učebnice str. 20 cvičení 19, první a druhý sloupeček
 • čajs - zeměpis - učit se názvy krajů s krajskými městy
 • čajs - dějepis - zeptat se doma, zda máme nějaké materiálly k historii naší obce (kniha, pohlednice apod.)
 • ZÍTRA PÍŠEME KONTROLNÍ CVIČENÍ Z MATEMATIKY NA PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO 1000 A Z ČESKÉHO JAZYKA NA PROCVIČENÍ PŘEDPON A PŘEDLOŽEK - VIZ PS Z ČJ
 • dnes jsou konzultační hodiny pro zájemce - v notýsku  jsem žákům sdělila, s kterými rodiči potřebuji mluvit, pokud máte důvod, určitě se do školy dostavte a zkonzultujeme výsledky vzdělávání vašeho dítěte
 • 5. 10. 2017
 • M - ústně násobilka, jsme bez písemného úkolu 
 • ČJ - ústně - PL str. 6 cvičení 3 (měkké a tvrdé souhlásky
 • 3. 10. 2017
 • M ústně hbitě sčítat, odčítat, násobit, dělit, dělit se zbytkem, písemně uč. str. 14/ 55 písemně i se zkouškou první a poslední sloupeček, ostatní lze procvičit ústně
 • ČJ  číst nahlas s porozuměním a s dohledem, písemně PS str. 12 cvičení 13 - pouze opsat a doplnit
 • katalog podzimu - pro zájemce