Domácí příprava pro nemocné žáky / info pro rodiče 

 

 Vítejte ve IV. C 

Doučování: středa 13.00 hod. - 14.00 hod.

 

 

17. 4. (úterý)

Třídní schůzky od 15.30 hod. ve třídě IV. C.

18. 4. (středa)

Plackohraní - žáci jsou s aktivitou seznámeni, info pro rodiče zde: https://www.plackohrani.cz/

19. 4. (čtvrtek)

Divadelní představení ZUŠ od 10.00 hod.

20. 4. (pátek)

Školní statek Cheb - výukový program s názvem ,,Jak upéct chleba". Odjezd v 8.20 hod, návrat ve 12.30 hod.

24. 4. (úterý)

Divadelní představení ,,Revue z kufru" od 10.00 hod.

16. 4. 

ČJ - skloňování podstatných jmen rodu mužského, učebnice str. 71 - 73

M - převody jednotek, předpona deci, učebnice str. 66

ČJ - do sešitu nebo na papír napsat informace o životě netopýrů

M - učebnice str. 66, cv. 10 - převeď na decilitry (do školního sešitu)

11. 4. 

ČJ - tvoření gramatické tabulky ke správnému odůvodňování y,ý,i,í na začátku, uprostřed a na konci slov u podstatných jmen, opakování podstatných jmen rodu S, Ž - zařazování podstatných jmen ke vzorům (práce na tabuli)

tabulka na doma k vytištění zde: /files/trida/145/ukoly/files/gramaticka_tabulka.doc

M - opakování velkých čísel - rozklad, porovnávání, zaokrouhlování, viz školní sešit.

M - PL str. 10 - velká násobilka

10. 4.

ČJ - kontrola domácích úkolů, hodnocení

M - třídnické věci, pětiminutovka - písemné dělení, ve zbytku hodiny PL

Ode dneška každou hodinu matematiky budeme psát krátkou prověrku na písemné dělení, písemné násobení, písemné sčítání a odčítání, velkou a malou násobilku.

Dnes bez domácích úkolů, užijte si hezké počasí.yes

9. 4.

ČJ - učebnice str. 69 - 70 (podstatná jména rodu ženského - opakování)

M - velká čísla PL 

ČJ - napsat informace o jarní květině, informace lze vyhledat na internetu nebo v knize, žáci doplní obrázkem dané květiny (narcis, tulipán, violka)

M - PL roznásobení závorky

3. 4. - 5. 4.

ČJ - vzory podstatných jmen rodu ženského (žena, růže, píseň, kost), učebnice str. 62 - 70. PS do strany 14. 

M - velká čísla, učebnice str. 65, práce do sešitu (zápis čísel, rozklad čísel v desítkové soustavě, porovnávání čísel, zaokrouhlování) 

26. 3.

ČJ - učebnice str. 67, práce ve skupině. 

ČJ čtení - Velikonoce, tradice, zvyky.

M - osová souměrnost, rýsování do čtvercové sítě

M - PL str. 9, dělení se zbytkem + rýsování podle osy souměrnosti (ti, kteří ve škole nestihli)

ČJ - PS str. 11, cv. 1 a 2

21. 3.

ČJ - učebnice str. 63 - 65, procvičování viz http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/

M - učebnice str. 62 - 63 - rýsování dle souřadnicového zápisu

M - PL zaokrouhlování,  PL rýsování

19., 20. 3.

ČJ - podstatná jména rodu ženského, učebnice str. 62, 63. PS str. 9, čítanka str. 106 - 107, 118 - 120, vyprávění o Karlu IV.

M - oprava matematického klokana, získaný počet bodů mají žáci v ŽK, souřadnice, vztahy a závislosti - rýsovaní do čtvercové sítě dle šipkového a souřadnicového zápisu (učebnice str. 61)

M - pracovní list písemné odčítání + odhad + zkouška

 

13.,14. 3.

ČJ - čítanka str. 95 - 96, poté práce s textem a kvíz. Učebnice str. 61 celá. PS str. 7, cv. 1.

ČJ PC - http://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

Pro marody k vytisknutí: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-vzor-vy_32_inovace_039

M - zlomky - uč. str. 57, písemná práce - učebnice str. 60 (žáci zpracovávali ve skupinách)

ČJ - PS str. 7. cv. 2, 3

12. 3.

ČJ - učebnice str. 59, cv. 4 ústně, str. 60, cv. 1, 2. Popis vlastního bydlení. PS str. 6, cv. 1, 2. Hra ,,Poznej podstatná jména podle rodu"

M - Zlomky - učebnice str. 56, cv. 2, 3. 

M pro marody - procvičovat malou i velkou násobilku, písemné dělení a násobení, písemné sčítání a odčítání.

M - učebnice str. 55, cv. 18, žáci se pokusí najít nejvhodnější řešení dle svého uvážení

ČJ - PS str. 6, cv. 3 + a)

9. 3. + 8. 3.

ČJ - učebnice str. 59, cv. 1, 2, 3. Vznik MDŽ. Pro marody - cvičení v učebnici do str. 59, PS do str. 6.

M pro marody - procvičovat malou i velkou násobilku, písemné dělení a násobení, písemné sčítání a odčítání.

7. 3.

ČJ - dnes proběhla recitační soutěž, pro marody - podstatná jména rodu středního, vzor město a moře, pracujte s učebnicí a pracovním sešitem.

M - matematická rozcvička (běžné numerické operace), práce s účtenkami (sčítání, odčítání, převádění měn, vysvětlení pojmů)

M - střelba na cíl, tentokrát možno sčítat i tři čísla

5. 3. 

ČJ - skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzoru moře, učebnice str. 58 hotová celá, cv. 4 na známky. PS str. 4, cv. 5 a str. 5, cv. 1.

ČJ čtení - str. 92 Mamuti, E. Štorch

M - práce s čísly na účtence, zaokrouhlování halířů, na hodině nebylo řečeno, ale pokud někdo bude chtít, může na zítra donést jakoukoliv účtenku z nákupu, budeme pracovat s částkami na účtence a ceny zaokrouhlovat

ČJ - PS str. 5, cv. 2, 3

ČJ čtení - podle čítanky popsat do školního sešitu, jak vypadala Ščekta, žáci mohou doplnit i obrázkem

1. 3.

M - násobilková rozcvička, kontrola grafu, který měli žáci dodělat doma, prostředí Hejného (autobus)

ČJ - kontrola domácího úkolu z pondělí, PS str. 4, cv. 1.

ČJ - PS str. 4, cv. 4, čítanka 88 - 91 - přečíst celé

27. 2. Poselství od zvířátek ke zvířátkům (Zoologická a botanická zahrada města Plzně) - beseda bude probíhat ve škole od 11.00 hod. Cena za besedu je 20 Kč, viz informace v ŽK.

26. 2.

ČJ - tvoření vlastního příběhu, následná práce s textem - určování slovních druhů, určování pádů. Učebnice str. 57, cv. 1, 2. PS str. 3, cv. 4, 5.

M - násobilková rozvička (velká i malá násobilka), práce s daty, viz pracovní list.

ČJ - PS str. 4, cv. 2, 3

M - dodělat pracovní list (práce s daty)

20., 21., 22. 2.

ČJ - podstatná jména rodu středního, skloňování podstatných jmen rodu středního, učebnice str. 54, 55, 56 (cv. 6, 7). PS str. 3, cv. 1, 2, 3, práce na PC, viz odkaz http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/

M - geometrie - poznáváme rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, modelujeme trojúhelníky pomocí dřívek, stavby - práce s kostkami a prostorovou představivostí, práce s daty, každou hodinu procvičujeme násobilkou 0 - 10.

ČJ - PS str. 3, cv. 2 a 3

Doučování - určování pádů, určování vzorů podstatných jmen rodu středního, písemné dělení jednociferným číslem

!!! Každý pátek při hodině ČJ budeme psát krátký diktát na vyjmenovaná slova !!!

19. 2.

ČJ - třídnická hodina (komunikace, popsání pocitů, nálady, poznávání svých kamarádů pomocí her)

ČJ - skloňování podstatných jmen, seznámení se vzory podstatných jmen, učebnice str. 53, 54 - hotové obě dvě strany

M - násobilková rozcvička do sešitu, tvoření matematických příkladů (myslím si číslo..)

VV - výroba masky na masopust

ČJ - PS str. 2, cv. 2 a 3

5. 2.

ČJ první hodina - třídnická hodina (komunikace, popsání pocitů, nálady, poznávání svých kamarádů pomocí her)

ČJ - pády - učebnice str. 50, cv. 9, 10, str. 51, cv. 11, 12, 13.

ČJ čtení - čítanka str. 77

M - oprava příkladů, opětovné vysvětlení písemného dělení, PS str. 35, cv. 7.

ČJ čtení - přečíst nahlas str. 77 - 79.

31. 1. 

ČJ - procvičování pádů podstatných jmen, práce s učebnicí i pracovním sešitem

M - sčítání a odčítání víceciferných čísel, sudá a lichá čísla, rozklad v desítkové soustavě, práce s údaji v tabulce

ČJ - PS str. 39, cv. 6 + přečíst text v čítance na str. 75.

30. 1. 

ČJ - podstatná jména - pád, učebnice str. 49, cv. 4, kontrola domácího úkolu

M - slovní úlohy, pamětné sčítání a odčítání víceciferných čísel, písemné sčítání víceciferných čísel, zaokrouhlování na 1 000

29. 1. 

ČJ - podstatná jména - pád, učebnice str. 48, cv. 1 a 2. PS str. 38, cv. 1

M - pamětné počítání do 100 000, zaokrouhlování.

Dú 

ČJ - PS str. 38, cv. 1 a 2, naučit se pády viz učebnice str. 48

23. 1. - všechny ŽK mám u sebe

M - kontrola dú, oprava písemné práce, kontrola známek

ČJ - oprava písemné práce, kontrola známek

22. 1. 

M - písemné násobení, indické násobení

ČJ - podstatná jména, učebnice str. 45, cv. 1, 2, 3. PS str. 36, cv. 1.

ČJ čtení - O dvanácti měsíčkách

M - písemné násobení i indickým způsobem, viz školní sešit - příklady v sešitě na domácí úkoly

17. 1. příprava na pololetní písemné práce - záměrně bez domácích úkolů, každý si individuálně doma procvičuje, co mu dělá potíže

M - velká násobilka, písemné sčítání, dělení se zbytkem, viz pracovní list

ČJ - vyjmenovaná slova, slovní druhy, význam slov, stavba slova, viz pracovní list a sešit

 

16. 1. příprava na pololetní písemné práce - záměrně bez domácích úkolů, každý si individuálně doma procvičuje, co mu dělá potíže

M - malá násobilka, dělení se zbytkem, viz pracovní list.

ČJ - báseň, rým, verš, druhy rýmů, psaní vlastní básně.

15. 1. - příprava na pololetní písemné práce - záměrně bez domácích úkolů, každý si individuálně doma procvičuje, co mu dělá potíže.

ČJ -  krátká prověrka na VS, opakování probraného učiva, viz pracovní list

M - opakování probraného učiva - slovní úlohy, viz školní sešit

10. 1.   ČJ - určování slovních druhů, M - prostředí Hejného - práce s pracovním sešitem

ČJ - krátká prověrka na VS, učebnice str. 41, cv. 7 + a), str. 42, cv. 8, 9. PS str. 34, cv. 3, 4.

M - PS str. 31, cv. 8, 9, str. 32, cv. 10, 11, sčítání a odčítání do 10 000.  

TV - základy gymnastiky - kladina (chůze, otočka, seskok, váha)

ČJ - PS str. 34, cv. 5 + a)

8. 1.

ČJ sloh - Vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy, viz učebnice str. 52. 

M - Rovnice - PS str. 30, cv. 1, 2, 3.

M - PS str. 30, cv. 4 (b, c, d)

4. 1.

ČJ -  krátká prověrka na vyjmenovaná slova, slovní druhy, učebnice str. 41, cv. 5, 6.

M - dokončování skupinové práce, sešity jsem si vybrala a opravím.

3. 1. 

ČJ - krátká prověrka na vyjmenovaná slova (budeme psát pravidelně), nově - slovní druhy, žáci si vytvořili svůj vlastní přehled (viz uč. str. 40, cv. 2), učebnice str. 41, cv. 3, 4 ústně.

M - skupinová práce zaměřená na zvířátka Dědy Lesoně (rovnice se dvěma neznámými), zadaná cvičení 4, 7, 10 ze str. 45 a cvičení 11, 12 ze str. 46 - žáci zpracovávají do sešitu.

ČJ - naučit se slovní druhy a jejich stručné definice (žáci se mohou učit z přehledu nebo z učebnice na str. 40)

Přeji šťastný a úspěšný rok 2018!

BESÍDKA 22. 12. (vyučování končí ve 12.30 hod.)

S sebou cukroví, ŽK, penál, pití, hrníček.

Kdo má, může si donést zástěru na vaření, vánoční ozdoby, vánoční ubrousky..

PROGRAM

  • příprava a zdobení stromečku
  • příprava štědrovečerní tabule
  • příprava bramborového salátu a kuřecích řízků (krájení zeleniny, ochucování, obalování řízků)
  • příprava nepečeného cukroví
  • příprava dětského vaječného likéru
  • rozdávání dárečků

Doporučuji odhlásit páteční oběd v jídelně. smiley

19. 12. - tento týden bez domácích úkolů

M - rozcvička s násobilkou, učebnice str. 44, cv. 2 ústně, cv. 3 do sešitu.

ČJ čtení -  čítanka str. 64 - 68 + rozbor textu.

18. 12. - tento týden bez domácích úkolů

ČJ - opakujeme vyjmenovaná slova, učebnice str. 32, cv. 1 do sešitu, cv. 2 ústně, cv. 4 ústně + doplnění slov do přehledu s vyjmenovanými slovy. PS str. 32, cv. 1. PL celý hotov, můžete si stáhnout zde /files/trida/145/ukoly/files/vyjmenovana_slova_opakovani.pdf

M - na začátku hodiny rozcvička s násobilkou, poté uč. str. 44, cv. 1

15. 12.

ČJ - kontrola domácího úkolu, společně jsme si všechna slova vysvětlili. PS str. 31 cv. 1. Žáci dostali přehled vyjmenovaných slov, slov příbuzných a slov, na která si musí dát pozor, společně jsme si je přečetli a vysvětlili jsme si slova, kterým žáci nerozuměli.

14. 12.

ČJ - kontrola domácího úkolu, PS str. 31, cv. 3, 4. Učebnice str. 36, cv. 4 - ústně.

M - procvičování římských čísel - do sešitu (hodiny, řazení čísel od nejmenšího po největší, příklady), PS str. 29, cv. 8.

ČJ - zjistit významy slov - fyziologie, fyzický, fyzikální. 

13. 12.

ČJ - kontrola domácího úkolu v pracovním sešitě, PS str. 30, cv. 2, 3. Učebnice str. 36 - vyjmenovaná slova po z, cv. 1, 2 - ústně, cv. 3 do sešitu. Do sešitu jsme si také zapsali slova s měkkým i/í po v, na která si musíme dát pozor a ústně jsme pravopis procvičovali. Při čtení jsme rozebírali, o čem žáci četli (Bublinová řeč), poté si žáci zkusili vytvořit zašifrovaný vzkaz pro svého spolužáka.

M - práce ve skupině zaměřená na práci s římskými čísly. 

ČJ - PS str. 31, cv. 1, 2

12. 12.

ČJ čtení - práce s textem z čítanky ,,Prosinec"

M - učebnice str. 42, cv. 10 - kontrola, cv. 12 do sešitu.

M - napsat římskými číslicemi své datum narození

ČJ - přečíst v čítance str. 69 - 70

11. 12.

ČJ - učebnice str. 35, cv. 1 a 5 do sešitu, cv. 2 ústně. 

ČJ čtení - čítanka str. 62, přečteno dvakrát, poté práce s textem

M - učebnice str. 42 - seznámení s římskými čísly, cv. 10 do sešitu - zítra doděláme a zkontrolujeme.

ČJ - PS str. 30, cv. 1 celé. 

ČJ - zjistit význam slov vidět, viklat se, viset, visutý, vinout, zavilý. Žáci si v sešitě zvýraznili ta slova, která mají za úkol zjistit. 

!!! Celý týden budeme procvičovat vyjmenovaná slova po v + souhrnná cvičení, po Vánocích budu vyjmenovaná slova zkoušet.

30. 11.

ČJ - uč. str. 28, cv. 1, 2, 3. Cvičení 4 dostali 4 žáci jako dobrovolný domácí úkol. PS str. 27, cv. 1.

M - PS str. 24, cv. 3, 4 a str. 25, cv. 5. 

Doma trénovat malou násobilku, při písemném dělení nám dělá problém.

29. 11. 

ČJ - PC - procvičování vyjmenovaných slov po p (chytáky, diktáty), viz http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/ 

ČJ - PS str. 27, cv. 1, 2, 3, 4.

M - písemné dělení jednociferným číselm, viz PL /files/trida/145/ukoly/files/deleni_jednocifernym_cislem.doc, procvičování viz http://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni/

M - PS str. 24, cv. 1

28. 11.

ČJ - prezentace prací ve skupině, chválím žáky za pěkné příběhy s vyjmenovanými slovyyes

M - dělení trojciferných čísel jednociferným se zbytkem i beze zbytku

27. 11. 

ČJ sloh - telefonický rozhovor, práce ve dvojicích - dramatizace běžné situace v praxi, PL -tísňová volání - telefonování při mimořádných situacích

ČJ mluvnice - vyjmenovaná slova po p, práce ve skupině - významy dvojic, hledání slov ve slovníku, příběh z vyjmenovaných slov

M - uč. str. 35, cv. 18 do sešitu, cv. 19 na tabuli pomocí zlomkových karet

ČJ - uč. str. 32, cv. 3 do domácího sešitu - doplnit do vět vhodná slova z modrého rámečku

 

23. 11.

ČJ - diktát + test. Ke konci hodiny žáci hráli pexeso na vyjmenovaná slova (b, l, m)

M - secvičná u kostela 

22. 11.

ČJ PC - procvičování vyjmenovaných slov po b, l, m.

ČJ - PL vyjmenovaná slova po m - význam dvojic, doplňování ve vyjmenovaných slovech po m. PS str. 25, cv. 3, 4, 5.

M - PL zápis zlomku, kontrola domácího úkolu. Práce s papírovými penězi a zlomky. Vyjádření části ze zlomku (200 Kč z 1 000 Kč = 1/5 atd.).

ČJ

Zítra souhrnný test na vyjmenovaná slova po b, l, m + diktát (diktát můžete procvičit v PS str. 26 nebo v učebnici na straně 31).

21. 11. 

ČJ - PL vyjmenovaná slova po m - význam dvojic, PS str. 25, cv. 1. Čtení bajek a vyvozování ponaučení.

M - kontrola domácího úkolu, učebnice str. 33, cv. 9. 

ČJ - PS str. 25, cv. 2

M - do sešitu vypočítat části z celku (z čísla 360), uč. str. 33, cv. 9. Ve škole jsem ústně udělali číslo 120 a do sešitu číslo 240.

20. 11. 

ČJ - Tvoření příběhu s vyjmenovanými slovy, doplňování y, ý / í, i v obojetných souhláskách (b, l, m)

ČJ literatura - bajka, O vráně, sýru a lišce - práce s pracovním listem, čítanka - Slunce a severák.

M - zlomky, učebnice str. 33, cv. 8 (do sešitu) a 9 (ústně)

M - PS str. 21, cv. 1, 2, 3

15. 11.

ČJ - Práce na PC - chytáky ve vyjmenovaných slovech po l, doplňovací cvičení.

ČJ - Práce v hodině - hádání vyjmenovaných slov po b a l, práce s pracovním listem - nahrazování vyjmenovaných slov synonymy a naopak, tvoření antonym, přiřazování slov s více významy k obrázkům.

M - Práce s pracovním listem - části z celku, zápis zlomků, učebnice str. 32, cv. 1 ústně. 

ČJ - dodělat PL g), PS str. 24, cv. 3 a 4

14. 11.

Krimifest Březová

Odjezd: 8.30 hod. od školy

Návrat: cca v 11.30 hod.

Výuka poté pokračuje do půl 1.

S sebou: ČJ, ŽK, svačinu, pití, penál 

13. 11.

ČJ - vyjmenovaná slova po l, významy slov, slova příbuzná, vyhledávání slov ve slovníku spisovné češtiny, tvoření příběhu s vyjmenovanými slovy - práce ve skupinách

M - seznamujeme se se zlomky

8. 11.

ČJ - uč. str. 28, cv. 3 do sešitu, cv. 4 ústně, cv. 5 - hotovo.

ČJ PC - vyjmenovaná slova, křížovky, hádej slovo, viz www.gramar.in

M - rovinné útvary - skupinová práce (velmi chválím), zpracováná cv. 7, 8 a 15 ze strany 29 - 30.

7. 11. 

ČJ - test - porozumění textu z čítanky str. 99 - 101 (otázky: 1. Za vlády jaké kněžny a jakého knížete země vzkvétala - uveď jména, 2. Název hradu, na kterém kníže a kněžna sídlili, 3. Jak se jmenuje hrad, dříve nazýván jako Okrs, 4. Jakou zvláštní vlastnost měla Libuše). Žáci čtou ledabyle a dostatečně se na četbu nesoustředí. Je potřeba text přečíst vícekrát. 

M - Rovinné útvary, uč. str. 28, cv. 1, 2 narýsováno a změřeno na čtverečkovaný papír, cv. 3 ústně, cv. 7 hotový pouze modrý obdélník, budeme pokračovat zítra.

6. 11.

ČJ - Vyjmenovaná slova po b. Učebnice str. 27, cv. 1 b, c, d, e - zpracováno do sešitu, cv. 2 přečtené společně se žlutým rámečkem. PS str. 22, cv. 1 a 2 - hotovo.

ČJ čtení - ústní opakování na téma ,,pověst", čtení z čítanky str. 98, 102 - 103, 105, 106 - 107.

M - učebnice str. 26, cv. 17, 18 a 19 - zpracováno do sešitu, str. 27, cv. 22 - zpracováno do sešitu.

ČJ - PS str. 22, cv. 3 + a)

ČJ čtení - přečíst pověst s názvem Hrad nad Vltavou (99 -101)

M - donést rýsovací potřeby

3. 11.

ČJ - čtení knížky Mikulášovy patálie

2. 11.

ČJ - PS str. 21, cv. 1 celé, cv. 3 doplněno a vysvětleno.

M - PS str. 15 a 16, žáci odevzdali, budu kontrolovat.

ČJ - Vybrat si jedno rčení z pracovního sešitu (str. 21, cv. 3) a napsat krátký příběh (smyšlený nebo pravdivý), ze kterého vybrané rčení vyplývá.

1. 11. 

ČJ - Vyjmenovaná slova - učebnice str. 26, cv. 2 - Česká republika. Práce s textem, poté žáci na počítačích vyhledávali informace a zajímavosti o Karlovarském kraji a sepsali je do sešitu.

M - Násobení a dělení - uč. str. 24, cv. 6 do sešitu, str. 25, cv. 8, 9, 10 ústně. PS str. 14, cv. 9.

M - PS str. 15, cv. 1. - postup jsme si vysvětlili ve škole.

31. 10. Halloween

ČJ - čtení pověsti (naučit se charakteristické prvky pověsti, viz PL v sešitě)

M - násobení a dělení uč. str. 24, cv. 3 do sešitu (stále procvičovat řadu násobků 1 - 10, zkouším)

30. 10.

ČJ - slohová cvičení - porozumění textu, vyplnění přihlášky do zájmového kroužku. Učebnice str. 25, PS str. 20.

ČJ - literatura - Kozí příběh - pověsti staré Prahy (Staroměstský orloj, Faustův dům, Karlův most - zítra rozebereme)

M - učebnice str. 24, cv. 1 - násobení a dělení. Již zkouším řadu násobků 1 - 10.

M - vymyslet slovní úlohu na zadaný příklad (zápis slovní úlohy, výpočet a odpověď)

23. 10.

ČJ - Opakování kapitoly ,,Stavba slova", učebnice str. 24 hotová celá. PS str. 18 a 19 hotovo celé. 

ČJ literatura - pověst - vyvození z textu základní charakteristiku pověsti - práce ve skupině. Poté poznámky vlepeny do sešitu. Pustili jsme si pověst O Krokovi a jeho dcerách - Jirásek. Poznámky pro marody /files/trida/145/ukoly/files/povest.doc

M - Zákonitosti a vztahy - zápis rovnice pomocí neznámé x, zvířátek, myšleného čísla a hada. PL mám u sebe, zkontroluji práci v hodině. 

ČJ - PS str. 20, cv. 4 a 5. 

20. 10.

ČJ - kontrola domácího úkolu, diktát, učebnice str. 22 - zdvojené souhlásky, hotové cvičení 1, 2 a 3. 

V pondělí budeme opakovat celou kapitolu ,,Stavba slova" (str. 17 - 22) a v úterý si napíšeme písemnou práci.

Hezký víkend!

 

19. 10.

ČJ - Procvičování skupin bě-, bje-, pě-, vě- , vjě- na pracovním listě. 

M - Myslím si číslo - zápis rovnic s neznámou. Učebnice str. 20 - 23 hotová celá.

ČJ - dodělat pracovní list, který mají žáci vložený (nalepený) v sešitě.

! Zítra si napíšeme diktát na skupiny bě/bje, pě, vě/vje.

18. 10.

ČJ - Procvičování skupin bě/bje, pě, vě/vje. Na pracovním listě (vlepeno v sešitě) i na PC.

M - Šipkové grafy, myslím si číslo. Zápis do sešitu, příklady vybírány náhodně z učebnice ze strany 20 - 23.

17. 10.

ČJ - psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě - různá cvičení. Pro marody - vysvětlení pravopisu těchto skupin a seznam cvičení na procvičení můžete stáhnout zde:  /files/trida/145/ukoly/files/psani_skupin_be_pe_ve.doc . Žáci tu samou tabulku zítra dostanou a vlepí si do sešitu.

M - šipkové grafy, uč. str. 21., cv 8 a 9 - dokončování. Zítra si společně zkontrolujeme a prozradíme si specifickou zákonitost, která nám pří řešení šipkových grafů usnadní práci. 

16. 10.

ČJ - předložky v-, ve-, předpony ob-, o-, v-, psaní skupin bě/bje, vě/vjě, pě. Učebnice str. 21, cv. 1, 2, 3. Žlutý rámeček přepsán do sešitu. PS str. 16, cv. 1, str. 17, cv. 2. 

ČJ čtení - Nové Mikulášovy patálie - Slečna na hlídání. Žáci samostatně četli, poté si zapsali děj vlastími slovy a doplnili o obrázek.

M - Zákonistosti a vztahy - šipkový graf. Na začátku hodiny jsme si vysvětlili princip, poté byli žáci rozděleni do skupin a zpracovávali cvičení 8 a 9 ve skupinách.

ČJ - PL str. 17, cv. 2 a, b.

13. 10.

ČJ - práce s textem z knížky Nové Mikulášovy patálie.

12. 10.

ČJ - kontrola domácího úkolu - chválím žáky, měli pěkně zpracované. Čtení - Nové Mikulášovy patálie - Sváteční oběd, žáci si knihu vzali domů a dočtou kapitolu první. Zítra budeme pracovat s textem, který přečetli.

M - kontrola rovnic ze včerejší hodiny, PS str. 8 a 9 - opakování, kdo nestihl stranu 9, dodělá doma.

11. 10. 

ČJ - PL na předpony a předložky od, nad, pod, roz, bez, vz. 

M - učebnice str. 21 rovnice - děda Lesoň.

ČJ - PL str. 12, druhé cvičení.

10. 10.

ČJ mluvnice - PS str. 16, cv. 2, 3, 4. Procvičování předložek do sešitu, společná kontrola.

M - uč. str. 20 pokračujeme s rovnicemi (děda Lesoň).

Zítra si napíšeme diktát, můžete procvičit v PS na straně 15, cv. 2.

9. 10.

ČJ mluvnice - předložky a předpony bez, roz, vz - uč. str. 20 - hotová celá, cv. 4 do sešitu. PS str. 15, cv. 1, 2, 3 - opakování předložek a předpon od, nad, pod, před.

ČJ čtení - str. 17, 18 - četba nahlas, následná práce s textem.

M - vztahy a zákonitosti, zvířátka dědy Lesoně, uč. str. 20.

VV - podzimní krajina - odraz ve vodní hladině, práce s temperami a tiskem.

ČJ - PS str. 15, cv. 1 dole.

6. 10. 

ČJ - opakování - měkké a tvrdé souhlásky, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

5. 10.

M - test (dělení se zbytkem, rýsování v centimetrové síti), práce v pracovním sešitě.

ČJ - zkoušení básničky - individuálně, celá třída - předpony a přípony do sešitu.

4. 10.

M - části z celku, uč. str. 14, cv. 34 do sešitu, uč. str. 15, cv. 38 ústně. Dělení se zbytkem uč. str. 17, cv. 50 do sešitu. Zítra obdobné cvičení na známky.

PC - pyramidy, trojúhelníky, pavučiny (sčítání a odčítání)

ČJ - předpony a předložky, uč. str. 18, cv. 1, 2, 3. Předložky a předpony ,,od, nad, pod, před" uč. str. 19, cv. 3. 

PC - cvičení na rozlišování předložek a předpon, rychlejší žáci procvičovali i vyjmenovaná slova

Dnes bez domácích úkolů, zítra zkouším básničku.

 

3. 10.

M - rýsování v centrimetrové síti, uč. str. 14, cv. 32 - do sešitu. PS str. 6, cv. 5, 6 na známky.

ČJ - stavba slova (kořen, předpona, přípona) - PS str. 13, cv. 1.

M - PS str. 7, cv. 10

ČJ - PS str. 13, cv. 2 a 3

2. 10.

ČJ mluvnice - začali jsme kapitolu ,,Stavba slova" uč. str. 17, cv. 1, 2.

ČJ sloh - pracovní postup uč. str. 16, žáci sloh odevzdali, bude oznámkován.

ČJ čtení - literární žánr - pohádka, čítanka str. 20 - 23

M - uč. str. 14, cv. 31 rýsování čtyřúhelníků do centimetrové sítě, žáci by měli mít vlepeno v sešitě.

VV - indiánská čelenka podle pracovní postupu

M - uč. str. 16, cv. 45 do domácího sešitu

ČJ - napsat slova příbuzná a vyznačit barevně stavbu slova (alespoň tři ke každému), vypracovat do domácího sešitu, (slova: list, kop, lék, kost).

29. 9.

ČJ - test na antonyma, synonyma, homonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná. Zbytek hodiny jsme vyplňovali pracovní list na vyjmenovaná slova po B z minulého týdne. Někteří ho již opět ztratili.

27. 9.

M - dodělány pavučiny ze str. 12, někteří počítali příklady do sešitu. Na druhé hodině jsme na PC procvičovali sčítání a odčítání z Hejného prostředí, viz http://www.matika.in

ČJ - PC procvičování významů slov a souhrnné opakování vyjmenovaných slov. Na druhé hodině jsem si povídali na téma ,,sv. Václav" a vypracovali pracovní list. Kdo nestihl ve škole, vypracuje za domácí úkol doma, budu kontrolovat.

Dú ČJ - význam slov - naučit se poučky ve školním sešitě, v pátek si znalosti ověřím v krátké prověrce.

Dú ČJ - dodělat PL na téma ,,Den české státnosti"

26. 9. 

ČJ mluvnice - vypracován pracovní list na zopakování antonym, synonym, homonym, slov nadřazených, podřazených a souřadných. PL mají žáci ve školním sešitě.

M - učebnice str. 10, cv. 12 vypracováno v sešitě. Str. 12, cv. 20 - součtové pavučiny rozpracováno v sešitě dokončíme zítra.

Dú M - příklady z učebnice do domácího sešitu.

Dú ČJ čtení - do zítra přečíst nahlas v čítance str. 14 - 15 a odpovědět na otázky v modrém rámečku. Otázky i odpovědi přepsat do domácího sešitu.

Básnička str. 16 Září - naučit do 5. 10.

25. 9.

ČJ mluvnice - učebnice str. 9, cv. 1. Hlásková stavba slov zapsána v sešitě. Poté žáci pracovali ve skupinách - popisovali naše město a doplňovali vhodnými obrázky. Doma můžete procvičit zápis hlásek pomocí x (souhlásky) o (samohlásky).

M - učebnice str. 10, cv. 11 a 13. Zápis v sešitě. Procvičujte malou násobilku.

Dnes bez domácích úkolů.

22. 9.

ČJ mluvnice - práce s pracovním listem, opakování vyjmenovaných slov po b. PL mají žáci u sebe, budou ho potřebovat příští pátek.

Bez domácích úkolů.

21. 9.

ČJ mluvnice - zkontrolován domácí úkol ve školním sešitě.

ČJ sloh - prezentace příběhů, které se vázaly k učebnici str. 8, cv. 1. Příběhy mám u sebe, zkontroluji pravopis a ohodnotím. 

M - pracovní list (sčítání, odčítání, násobení se závorkou, malá i velká násobilka, písemné sčítání a odčítání), PL mám u sebe, opravím cvičení, která děti stihly a doděláme příští čtvrtek.

Dnes bez domácích úkolů, procvičujte násobilku.

20. 9. 

ČJ mluvnice - uč. str. 7, cv. 3 vypracováno celé do sešitu. Diktováno jako diktát, hodnoceno smajlíky.

ČJ sloh - uč. str. 8, cv. 1, příběh žáci dokončovali ve dvojicích na papír, mohli doplnit obrázkem. Zítra budou předčítat před třídou, nejlepší příběh bude oceněn jedničkou do ŽK (hodnotí se nápad a pravopis).

Dú - uč. str. 7, cv. 11 do školního sešitu, zadání mají žáci v úkolníčku.

M - uč. str. 8, cv. 3, 4 vypracováno v sešitě. Str. 9, cv. 5, 6, 7 vypracováno v sešitě, cv. 9 ústně.

Dú - příklady v domácím sešitě, procvičení velké násobilky

19. 9.

ČJ čtení - zkoušení čtení od strany 11 - 13 na známky, zapsáno v ŽK

M - učebnice str. 8, cv. 2 sčítání a odčítání trojciferných čísel, počítáno do sešitu

Dnes bez domácích úkolů.

18. 9.

ČJ - hotová str. 6 - celá, str. 7, cv. 10 hotové celé v sešitě

Dú mluvnice - do domácího sešitu napsat několik vět o zemi, ve které žijeme

Dú čtení - do zítra přečíst ukázku ze strany 11 - 13, čtení budu zkoušet na známky

M - učebnice str. 8, cv. 1 součtové trojúhelníky, vypracováno do sešitu

VV - na příští hodinu donést vylisované listy stromů, stačí pět (dub, buk, javor..) 

5. 9.

Rozdány učebnice, žáci si je doma obalí a zítra přinesou na kontrolu. Neobalené učebnice zůstanou ve škole. Matematiku a čítanku si žáci budou nechávat po celý rok ve třídě. 

Vyplňte, prosím, první stranu v ŽK.

Nezapomeňtě na cvičební úbor!

Prosím rodiče, aby podepsali týdenní plán (kliknutím stáhnete), který žáci obdrželi.