Domácí příprava pro nemocné žáky / info pro rodiče 

 

 Vítejte ve IV. C 

Doučování: středa 13.00 hod. - 14.00 hod.

FOCENÍ TŘÍD: 29. 5. 2018 (donést 15 Kč na fotografii)

 

18. 6. (předběžný datum, záleží na obsazenosti)

TŘÍDNÍ VÝLET - lanové centrum Trinity Cheb

webová stránka pro více informací: http://www.lccheb.cz/lanove-centrum-cheb

Přesnou částku a detailnější informace upřesním v momentě, kdy budu mít potvrzený termín. Předpokládaná cena výletu 130 Kč bez jídla, 190 Kč s jídlem. Cena zahrnuje dopravu vlakem tam i zpět, vstup na lanové okruhy (+jídlo). Je možné objednat si k obědu grilované kuřecí maso.

29. 5. 

ČJ - kontrola domácího úkolu, PS str. 27, cv. 2

M - součin, podíl diktovaných příkladů do 1 000.

ČJ - PS str. 27, cv. 3

28. 5.

ČJ - časování sloves, učebnice str. 89 - 92, PS str. 26, 27

M - součin, podíl, součet, rozdíl diktovaných příkladů, PS 1 str. 33, cv. 1 - rýsování (nekteří předělávají za dú)

ČJ - PS str. 26, cv. 3 a str. 27 cv. 1 a), b)

23. 5. 

ČJ -  slovesa, slovesný tvar jednoduchý a složený, učebnice str. 87, cv. 2, 3

M - geometrický diktát, žáci si ve dvojicích diktovali zadání a rýsovali - zaměřeno na přímku, úsečku, polopřímku, kružnici (narýsováno v sešitě)

22. 5. 

ČJ - slovesa, slovesný tvar jednoduchý a složený, učebnice str. 87, PS str. 25, cv. 1

M - skládání čtverců a trojúhelníků ze špejlí, viz pracovní list

ČJ - PS str. 25, cv. 2 + a)

21. 5.

ČJ - slovesa, tvar určitý a neurčitý, učebnice str. 86, PS str. 24, cv. 1, 3

M - postup při rýsování (čtverec, obdélník) + jejich obvod

M - narýsovat čtverec a obdélník dle zadání (náčrtek, konstrukce)

ČJ - PS str. 24, cv. 2

ČJ na pátek - udělat se členem rodiny rozhovor, viz čítanka str. 146. Reportér položí dotazovanému alespoň 4 otázky na vybrané téma (žáci mají zapsaná témata v úkolníčku), rozhovor mohou zpracovat na počítači nebo ručně a doplnit obrázkem.

16. 5.

ČJ - vyprávění vlastního příběhu podle obrázku, viz učebnice str. 85

M - konstrukce trojúhelníku

M - podle zadaní narýsovat trojúhelník (náčrtek, konstrukce)

15. 5.

ČJ - podstatná jména opakování (pravopisná cvičení do sešitu, procvičování v učebnici na straně 83 - 84)

M - úsečka, střed úsečky, osa úsečky

ČJ - nakreslit obrázek jako podklad pro vyprávění - téma je libovolné (žáci mohou vyprávět o tom, kde byli, co hezkého zažili na různých místech, mohou převyprávět pohádku nebo vyprávět svou smyšlenou pohádku nebo příběh...), vyprávění se bude psát až ve škole, doma si žáci připraví pouze obrázek.

14. 5.

ČJ - podstatná jména - opakování, učebnice str. 83 - 84, PS str. 22, cv. 1, 2

M - opakování (dělení, násobení, sčítání, odčítání), geometrie - úsečka, střed usečky, osa úsečky

ČJ - PS str 22, cv. 3 + napsat vzory nad podstatná jména

9. 5. 

ČJ - vzor předseda, soudce, práce na PC s výukovým softwarem (koncovky podstatných jmen), PS str. 20, 21

M - rýsování (přímka, úsečka, kružnice, kolmice), práce na PC s výukovým softwarem (pamětné násobení, pamětné dělení, písemné sčítání a odčítání)

ČJ - PS str. 21, cv. 3

M - nelinkovaný sešit A4, kružítko, pravítko s ryskou

4. 5.

ČJ - prezentace plakátů na pálení čarodejnic, povídání o Druhé světové válce a státním svátku ,,Den vítězství"

3. 5.

ČJ - podstatná jména rodu mužského, vzor stroj. PS str. 19, cv. 1 a 2.

M geometrie - rýsování s kružítkem, jednoduché úlohy

ČJ - PS dodělat stranu 19

M - doporučuji donést velký nelinkovaný sešit na rýsování

2. 5. 

ČJ - podstatná jména rodu mužského, vzor muž a stroj, učebnice str. 78, 79. PS str. 18, cv. 1, 2

M geometrie - opakování pojmů (úsečka, přímka, rovnoběžka, různoběžka, bod)

M aritmetika - opakování písemné +/-/x/: na PC

ČJ - PS str. 18, cv. 3, 4, 5 + na pátek vytvořit plakát či pozvánku na pálení čarodějnic (název akce, kdy, kde, program, učinkující..)

M - donést kružítko

16. 4. 

ČJ - skloňování podstatných jmen rodu mužského, učebnice str. 71 - 73

M - převody jednotek, předpona deci, učebnice str. 66

ČJ - do sešitu nebo na papír napsat informace o životě netopýrů

M - učebnice str. 66, cv. 10 - převeď na decilitry (do školního sešitu)

11. 4. 

ČJ - tvoření gramatické tabulky ke správnému odůvodňování y,ý,i,í na začátku, uprostřed a na konci slov u podstatných jmen, opakování podstatných jmen rodu S, Ž - zařazování podstatných jmen ke vzorům (práce na tabuli)

tabulka na doma k vytištění zde: /files/trida/145/ukoly/files/gramaticka_tabulka.doc

M - opakování velkých čísel - rozklad, porovnávání, zaokrouhlování, viz školní sešit.

M - PL str. 10 - velká násobilka

10. 4.

ČJ - kontrola domácích úkolů, hodnocení

M - třídnické věci, pětiminutovka - písemné dělení, ve zbytku hodiny PL

Ode dneška každou hodinu matematiky budeme psát krátkou prověrku na písemné dělení, písemné násobení, písemné sčítání a odčítání, velkou a malou násobilku.

Dnes bez domácích úkolů, užijte si hezké počasí.yes

9. 4.

ČJ - učebnice str. 69 - 70 (podstatná jména rodu ženského - opakování)

M - velká čísla PL 

ČJ - napsat informace o jarní květině, informace lze vyhledat na internetu nebo v knize, žáci doplní obrázkem dané květiny (narcis, tulipán, violka)

M - PL roznásobení závorky

3. 4. - 5. 4.

ČJ - vzory podstatných jmen rodu ženského (žena, růže, píseň, kost), učebnice str. 62 - 70. PS do strany 14. 

M - velká čísla, učebnice str. 65, práce do sešitu (zápis čísel, rozklad čísel v desítkové soustavě, porovnávání čísel, zaokrouhlování) 

26. 3.

ČJ - učebnice str. 67, práce ve skupině. 

ČJ čtení - Velikonoce, tradice, zvyky.

M - osová souměrnost, rýsování do čtvercové sítě

M - PL str. 9, dělení se zbytkem + rýsování podle osy souměrnosti (ti, kteří ve škole nestihli)

ČJ - PS str. 11, cv. 1 a 2

21. 3.

ČJ - učebnice str. 63 - 65, procvičování viz http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-zenskeho/

M - učebnice str. 62 - 63 - rýsování dle souřadnicového zápisu

M - PL zaokrouhlování,  PL rýsování

19., 20. 3.

ČJ - podstatná jména rodu ženského, učebnice str. 62, 63. PS str. 9, čítanka str. 106 - 107, 118 - 120, vyprávění o Karlu IV.

M - oprava matematického klokana, získaný počet bodů mají žáci v ŽK, souřadnice, vztahy a závislosti - rýsovaní do čtvercové sítě dle šipkového a souřadnicového zápisu (učebnice str. 61)

M - pracovní list písemné odčítání + odhad + zkouška

 

13.,14. 3.

ČJ - čítanka str. 95 - 96, poté práce s textem a kvíz. Učebnice str. 61 celá. PS str. 7, cv. 1.

ČJ PC - http://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/znamkovane-diktaty/cviceni5A.htm

http://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

Pro marody k vytisknutí: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-vzor-vy_32_inovace_039

M - zlomky - uč. str. 57, písemná práce - učebnice str. 60 (žáci zpracovávali ve skupinách)

ČJ - PS str. 7. cv. 2, 3

12. 3.

ČJ - učebnice str. 59, cv. 4 ústně, str. 60, cv. 1, 2. Popis vlastního bydlení. PS str. 6, cv. 1, 2. Hra ,,Poznej podstatná jména podle rodu"

M - Zlomky - učebnice str. 56, cv. 2, 3. 

M pro marody - procvičovat malou i velkou násobilku, písemné dělení a násobení, písemné sčítání a odčítání.

M - učebnice str. 55, cv. 18, žáci se pokusí najít nejvhodnější řešení dle svého uvážení

ČJ - PS str. 6, cv. 3 + a)

9. 3. + 8. 3.

ČJ - učebnice str. 59, cv. 1, 2, 3. Vznik MDŽ. Pro marody - cvičení v učebnici do str. 59, PS do str. 6.

M pro marody - procvičovat malou i velkou násobilku, písemné dělení a násobení, písemné sčítání a odčítání.

7. 3.

ČJ - dnes proběhla recitační soutěž, pro marody - podstatná jména rodu středního, vzor město a moře, pracujte s učebnicí a pracovním sešitem.

M - matematická rozcvička (běžné numerické operace), práce s účtenkami (sčítání, odčítání, převádění měn, vysvětlení pojmů)

M - střelba na cíl, tentokrát možno sčítat i tři čísla

5. 3. 

ČJ - skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzoru moře, učebnice str. 58 hotová celá, cv. 4 na známky. PS str. 4, cv. 5 a str. 5, cv. 1.

ČJ čtení - str. 92 Mamuti, E. Štorch

M - práce s čísly na účtence, zaokrouhlování halířů, na hodině nebylo řečeno, ale pokud někdo bude chtít, může na zítra donést jakoukoliv účtenku z nákupu, budeme pracovat s částkami na účtence a ceny zaokrouhlovat

ČJ - PS str. 5, cv. 2, 3

ČJ čtení - podle čítanky popsat do školního sešitu, jak vypadala Ščekta, žáci mohou doplnit i obrázkem

1. 3.

M - násobilková rozcvička, kontrola grafu, který měli žáci dodělat doma, prostředí Hejného (autobus)

ČJ - kontrola domácího úkolu z pondělí, PS str. 4, cv. 1.

ČJ - PS str. 4, cv. 4, čítanka 88 - 91 - přečíst celé

27. 2. Poselství od zvířátek ke zvířátkům (Zoologická a botanická zahrada města Plzně) - beseda bude probíhat ve škole od 11.00 hod. Cena za besedu je 20 Kč, viz informace v ŽK.

26. 2.

ČJ - tvoření vlastního příběhu, následná práce s textem - určování slovních druhů, určování pádů. Učebnice str. 57, cv. 1, 2. PS str. 3, cv. 4, 5.

M - násobilková rozvička (velká i malá násobilka), práce s daty, viz pracovní list.

ČJ - PS str. 4, cv. 2, 3

M - dodělat pracovní list (práce s daty)

20., 21., 22. 2.

ČJ - podstatná jména rodu středního, skloňování podstatných jmen rodu středního, učebnice str. 54, 55, 56 (cv. 6, 7). PS str. 3, cv. 1, 2, 3, práce na PC, viz odkaz http://skolakov.eu/cesky-jazyk-4-trida/podstatna-jmena-rodu-stredniho/

M - geometrie - poznáváme rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník, modelujeme trojúhelníky pomocí dřívek, stavby - práce s kostkami a prostorovou představivostí, práce s daty, každou hodinu procvičujeme násobilkou 0 - 10.

ČJ - PS str. 3, cv. 2 a 3

Doučování - určování pádů, určování vzorů podstatných jmen rodu středního, písemné dělení jednociferným číslem

!!! Každý pátek při hodině ČJ budeme psát krátký diktát na vyjmenovaná slova !!!

19. 2.

ČJ - třídnická hodina (komunikace, popsání pocitů, nálady, poznávání svých kamarádů pomocí her)

ČJ - skloňování podstatných jmen, seznámení se vzory podstatných jmen, učebnice str. 53, 54 - hotové obě dvě strany

M - násobilková rozcvička do sešitu, tvoření matematických příkladů (myslím si číslo..)

VV - výroba masky na masopust

ČJ - PS str. 2, cv. 2 a 3

5. 2.

ČJ první hodina - třídnická hodina (komunikace, popsání pocitů, nálady, poznávání svých kamarádů pomocí her)

ČJ - pády - učebnice str. 50, cv. 9, 10, str. 51, cv. 11, 12, 13.

ČJ čtení - čítanka str. 77

M - oprava příkladů, opětovné vysvětlení písemného dělení, PS str. 35, cv. 7.

ČJ čtení - přečíst nahlas str. 77 - 79.

31. 1. 

ČJ - procvičování pádů podstatných jmen, práce s učebnicí i pracovním sešitem

M - sčítání a odčítání víceciferných čísel, sudá a lichá čísla, rozklad v desítkové soustavě, práce s údaji v tabulce

ČJ - PS str. 39, cv. 6 + přečíst text v čítance na str. 75.

30. 1. 

ČJ - podstatná jména - pád, učebnice str. 49, cv. 4, kontrola domácího úkolu

M - slovní úlohy, pamětné sčítání a odčítání víceciferných čísel, písemné sčítání víceciferných čísel, zaokrouhlování na 1 000

29. 1. 

ČJ - podstatná jména - pád, učebnice str. 48, cv. 1 a 2. PS str. 38, cv. 1

M - pamětné počítání do 100 000, zaokrouhlování.

Dú 

ČJ - PS str. 38, cv. 1 a 2, naučit se pády viz učebnice str. 48

23. 1. - všechny ŽK mám u sebe

M - kontrola dú, oprava písemné práce, kontrola známek

ČJ - oprava písemné práce, kontrola známek

22. 1. 

M - písemné násobení, indické násobení

ČJ - podstatná jména, učebnice str. 45, cv. 1, 2, 3. PS str. 36, cv. 1.

ČJ čtení - O dvanácti měsíčkách

M - písemné násobení i indickým způsobem, viz školní sešit - příklady v sešitě na domácí úkoly

17. 1. příprava na pololetní písemné práce - záměrně bez domácích úkolů, každý si individuálně doma procvičuje, co mu dělá potíže

M - velká násobilka, písemné sčítání, dělení se zbytkem, viz pracovní list

ČJ - vyjmenovaná slova, slovní druhy, význam slov, stavba slova, viz pracovní list a sešit

 

16. 1. příprava na pololetní písemné práce - záměrně bez domácích úkolů, každý si individuálně doma procvičuje, co mu dělá potíže

M - malá násobilka, dělení se zbytkem, viz pracovní list.

ČJ - báseň, rým, verš, druhy rýmů, psaní vlastní básně.

15. 1. - příprava na pololetní písemné práce - záměrně bez domácích úkolů, každý si individuálně doma procvičuje, co mu dělá potíže.

ČJ -  krátká prověrka na VS, opakování probraného učiva, viz pracovní list

M - opakování probraného učiva - slovní úlohy, viz školní sešit

10. 1.   ČJ - určování slovních druhů, M - prostředí Hejného - práce s pracovním sešitem

ČJ - krátká prověrka na VS, učebnice str. 41, cv. 7 + a), str. 42, cv. 8, 9. PS str. 34, cv. 3, 4.

M - PS str. 31, cv. 8, 9, str. 32, cv. 10, 11, sčítání a odčítání do 10 000.  

TV - základy gymnastiky - kladina (chůze, otočka, seskok, váha)

ČJ - PS str. 34, cv. 5 + a)

8. 1.

ČJ sloh - Vyprávění příběhu podle obrázkové osnovy, viz učebnice str. 52. 

M - Rovnice - PS str. 30, cv. 1, 2, 3.

M - PS str. 30, cv. 4 (b, c, d)

4. 1.

ČJ -  krátká prověrka na vyjmenovaná slova, slovní druhy, učebnice str. 41, cv. 5, 6.

M - dokončování skupinové práce, sešity jsem si vybrala a opravím.

3. 1. 

ČJ - krátká prověrka na vyjmenovaná slova (budeme psát pravidelně), nově - slovní druhy, žáci si vytvořili svůj vlastní přehled (viz uč. str. 40, cv. 2), učebnice str. 41, cv. 3, 4 ústně.

M - skupinová práce zaměřená na zvířátka Dědy Lesoně (rovnice se dvěma neznámými), zadaná cvičení 4, 7, 10 ze str. 45 a cvičení 11, 12 ze str. 46 - žáci zpracovávají do sešitu.

ČJ - naučit se slovní druhy a jejich stručné definice (žáci se mohou učit z přehledu nebo z učebnice na str. 40)

Přeji šťastný a úspěšný rok 2018!

BESÍDKA 22. 12. (vyučování končí ve 12.30 hod.)

S sebou cukroví, ŽK, penál, pití, hrníček.

Kdo má, může si donést zástěru na vaření, vánoční ozdoby, vánoční ubrousky..

PROGRAM

  • příprava a zdobení stromečku
  • příprava štědrovečerní tabule
  • příprava bramborového salátu a kuřecích řízků (krájení zeleniny, ochucování, obalování řízků)
  • příprava nepečeného cukroví
  • příprava dětského vaječného likéru
  • rozdávání dárečků

Doporučuji odhlásit páteční oběd v jídelně. smiley

19. 12. - tento týden bez domácích úkolů

M - rozcvička s násobilkou, učebnice str. 44, cv. 2 ústně, cv. 3 do sešitu.

ČJ čtení -  čítanka str. 64 - 68 + rozbor textu.

18. 12. - tento týden bez domácích úkolů

ČJ - opakujeme vyjmenovaná slova, učebnice str. 32, cv. 1 do sešitu, cv. 2 ústně, cv. 4 ústně + doplnění slov do přehledu s vyjmenovanými slovy. PS str. 32, cv. 1. PL celý hotov, můžete si stáhnout zde /files/trida/145/ukoly/files/vyjmenovana_slova_opakovani.pdf

M - na začátku hodiny rozcvička s násobilkou, poté uč. str. 44, cv. 1

15. 12.

ČJ - kontrola domácího úkolu, společně jsme si všechna slova vysvětlili. PS str. 31 cv. 1. Žáci dostali přehled vyjmenovaných slov, slov příbuzných a slov, na která si musí dát pozor, společně jsme si je přečetli a vysvětlili jsme si slova, kterým žáci nerozuměli.

14. 12.

ČJ - kontrola domácího úkolu, PS str. 31, cv. 3, 4. Učebnice str. 36, cv. 4 - ústně.

M - procvičování římských čísel - do sešitu (hodiny, řazení čísel od nejmenšího po největší, příklady), PS str. 29, cv. 8.

ČJ - zjistit významy slov - fyziologie, fyzický, fyzikální. 

13. 12.

ČJ - kontrola domácího úkolu v pracovním sešitě, PS str. 30, cv. 2, 3. Učebnice str. 36 - vyjmenovaná slova po z, cv. 1, 2 - ústně, cv. 3 do sešitu. Do sešitu jsme si také zapsali slova s měkkým i/í po v, na která si musíme dát pozor a ústně jsme pravopis procvičovali. Při čtení jsme rozebírali, o čem žáci četli (Bublinová řeč), poté si žáci zkusili vytvořit zašifrovaný vzkaz pro svého spolužáka.

M - práce ve skupině zaměřená na práci s římskými čísly. 

ČJ - PS str. 31, cv. 1, 2

12. 12.

ČJ čtení - práce s textem z čítanky ,,Prosinec"

M - učebnice str. 42, cv. 10 - kontrola, cv. 12 do sešitu.

M - napsat římskými číslicemi své datum narození

ČJ - přečíst v čítance str. 69 - 70

11. 12.

ČJ - učebnice str. 35, cv. 1 a 5 do sešitu, cv. 2 ústně. 

ČJ čtení - čítanka str. 62, přečteno dvakrát, poté práce s textem

M - učebnice str. 42 - seznámení s římskými čísly, cv. 10 do sešitu - zítra doděláme a zkontrolujeme.

ČJ - PS str. 30, cv. 1 celé. 

ČJ - zjistit význam slov vidět, viklat se, viset, visutý, vinout, zavilý. Žáci si v sešitě zvýraznili ta slova, která mají za úkol zjistit. 

!!! Celý týden budeme procvičovat vyjmenovaná slova po v + souhrnná cvičení, po Vánocích budu vyjmenovaná slova zkoušet.

30. 11.

ČJ - uč. str. 28, cv. 1, 2, 3. Cvičení 4 dostali 4 žáci jako dobrovolný domácí úkol. PS str. 27, cv. 1.

M - PS str. 24, cv. 3, 4 a str. 25, cv. 5. 

Doma trénovat malou násobilku, při písemném dělení nám dělá problém.

29. 11. 

ČJ - PC - procvičování vyjmenovaných slov po p (chytáky, diktáty), viz http://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/ 

ČJ - PS str. 27, cv. 1, 2, 3, 4.

M - písemné dělení jednociferným číselm, viz PL /files/trida/145/ukoly/files/deleni_jednocifernym_cislem.doc, procvičování viz http://skolakov.eu/matematika-4-trida/pisemne-deleni/

M - PS str. 24, cv. 1

28. 11.

ČJ - prezentace prací ve skupině, chválím žáky za pěkné příběhy s vyjmenovanými slovyyes

M - dělení trojciferných čísel jednociferným se zbytkem i beze zbytku

27. 11. 

ČJ sloh - telefonický rozhovor, práce ve dvojicích - dramatizace běžné situace v praxi, PL -tísňová volání - telefonování při mimořádných situacích

ČJ mluvnice - vyjmenovaná slova po p, práce ve skupině - významy dvojic, hledání slov ve slovníku, příběh z vyjmenovaných slov

M - uč. str. 35, cv. 18 do sešitu, cv. 19 na tabuli pomocí zlomkových karet

ČJ - uč. str. 32, cv. 3 do domácího sešitu - doplnit do vět vhodná slova z modrého rámečku

 

23. 11.

ČJ - diktát + test. Ke konci hodiny žáci hráli pexeso na vyjmenovaná slova (b, l, m)

M - secvičná u kostela 

22. 11.

ČJ PC - procvičování vyjmenovaných slov po b, l, m.

ČJ - PL vyjmenovaná slova po m - význam dvojic, doplňování ve vyjmenovaných slovech po m. PS str. 25, cv. 3, 4, 5.

M - PL zápis zlomku, kontrola domácího úkolu. Práce s papírovými penězi a zlomky. Vyjádření části ze zlomku (200 Kč z 1 000 Kč = 1/5 atd.).

ČJ

Zítra souhrnný test na vyjmenovaná slova po b, l, m + diktát (diktát můžete procvičit v PS str. 26 nebo v učebnici na straně 31).

21. 11. 

ČJ - PL vyjmenovaná slova po m - význam dvojic, PS str. 25, cv. 1. Čtení bajek a vyvozování ponaučení.

M - kontrola domácího úkolu, učebnice str. 33, cv. 9. 

ČJ - PS str. 25, cv. 2

M - do sešitu vypočítat části z celku (z čísla 360), uč. str. 33, cv. 9. Ve škole jsem ústně udělali číslo 120 a do sešitu číslo 240.

20. 11. 

ČJ - Tvoření příběhu s vyjmenovanými slovy, doplňování y, ý / í, i v obojetných souhláskách (b, l, m)

ČJ literatura - bajka, O vráně, sýru a lišce - práce s pracovním listem, čítanka - Slunce a severák.

M - zlomky, učebnice str. 33, cv. 8 (do sešitu) a 9 (ústně)

M - PS str. 21, cv. 1, 2, 3

15. 11.

ČJ - Práce na PC - chytáky ve vyjmenovaných slovech po l, doplňovací cvičení.

ČJ - Práce v hodině - hádání vyjmenovaných slov po b a l, práce s pracovním listem - nahrazování vyjmenovaných slov synonymy a naopak, tvoření antonym, přiřazování slov s více významy k obrázkům.

M - Práce s pracovním listem - části z celku, zápis zlomků, učebnice str. 32, cv. 1 ústně. 

ČJ - dodělat PL g), PS str. 24, cv. 3 a 4

14. 11.

Krimifest Březová

Odjezd: 8.30 hod. od školy

Návrat: cca v 11.30 hod.

Výuka poté pokračuje do půl 1.

S sebou: ČJ, ŽK, svačinu, pití, penál 

13. 11.

ČJ - vyjmenovaná slova po l, významy slov, slova příbuzná, vyhledávání slov ve slovníku spisovné češtiny, tvoření příběhu s vyjmenovanými slovy - práce ve skupinách

M - seznamujeme se se zlomky

8. 11.

ČJ - uč. str. 28, cv. 3 do sešitu, cv. 4 ústně, cv. 5 - hotovo.

ČJ PC - vyjmenovaná slova, křížovky, hádej slovo, viz www.gramar.in

M - rovinné útvary - skupinová práce (velmi chválím), zpracováná cv. 7, 8 a 15 ze strany 29 - 30.

7. 11. 

ČJ - test - porozumění textu z čítanky str. 99 - 101 (otázky: 1. Za vlády jaké kněžny a jakého knížete země vzkvétala - uveď jména, 2. Název hradu, na kterém kníže a kněžna sídlili, 3. Jak se jmenuje hrad, dříve nazýván jako Okrs, 4. Jakou zvláštní vlastnost měla Libuše). Žáci čtou ledabyle a dostatečně se na četbu nesoustředí. Je potřeba text přečíst vícekrát. 

M - Rovinné útvary, uč. str. 28, cv. 1, 2 narýsováno a změřeno na čtverečkovaný papír, cv. 3 ústně, cv. 7 hotový pouze modrý obdélník, budeme pokračovat zítra.

6. 11.

ČJ - Vyjmenovaná slova po b. Učebnice str. 27, cv. 1 b, c, d, e - zpracováno do sešitu, cv. 2 přečtené společně se žlutým rámečkem. PS str. 22, cv. 1 a 2 - hotovo.

ČJ čtení - ústní opakování na téma ,,pověst", čtení z čítanky str. 98, 102 - 103, 105, 106 - 107.

M - učebnice str. 26, cv. 17, 18 a 19 - zpracováno do sešitu, str. 27, cv. 22 - zpracováno do sešitu.

ČJ - PS str. 22, cv. 3 + a)

ČJ čtení - přečíst pověst s názvem Hrad nad Vltavou (99 -101)

M - donést rýsovací potřeby

3. 11.

ČJ - čtení knížky Mikulášovy patálie

2. 11.

ČJ - PS str. 21, cv. 1 celé, cv. 3 doplněno a vysvětleno.

M - PS str. 15 a 16, žáci odevzdali, budu kontrolovat.

ČJ - Vybrat si jedno rčení z pracovního sešitu (str. 21, cv. 3) a napsat krátký příběh (smyšlený nebo pravdivý), ze kterého vybrané rčení vyplývá.

1. 11. 

ČJ - Vyjmenovaná slova - učebnice str. 26, cv. 2 - Česká republika. Práce s textem, poté žáci na počítačích vyhledávali informace a zajímavosti o Karlovarském kraji a sepsali je do sešitu.

M - Násobení a dělení - uč. str. 24, cv. 6 do sešitu, str. 25, cv. 8, 9, 10 ústně. PS str. 14, cv. 9.

M - PS str. 15, cv. 1. - postup jsme si vysvětlili ve škole.

31. 10. Halloween

ČJ - čtení pověsti (naučit se charakteristické prvky pověsti, viz PL v sešitě)

M - násobení a dělení uč. str. 24, cv. 3 do sešitu (stále procvičovat řadu násobků 1 - 10, zkouším)

30. 10.

ČJ - slohová cvičení - porozumění textu, vyplnění přihlášky do zájmového kroužku. Učebnice str. 25, PS str. 20.

ČJ - literatura - Kozí příběh - pověsti staré Prahy (Staroměstský orloj, Faustův dům, Karlův most - zítra rozebereme)

M - učebnice str. 24, cv. 1 - násobení a dělení. Již zkouším řadu násobků 1 - 10.

M - vymyslet slovní úlohu na zadaný příklad (zápis slovní úlohy, výpočet a odpověď)

23. 10.

ČJ - Opakování kapitoly ,,Stavba slova", učebnice str. 24 hotová celá. PS str. 18 a 19 hotovo celé. 

ČJ literatura - pověst - vyvození z textu základní charakteristiku pověsti - práce ve skupině. Poté poznámky vlepeny do sešitu. Pustili jsme si pověst O Krokovi a jeho dcerách - Jirásek. Poznámky pro marody /files/trida/145/ukoly/files/povest.doc

M - Zákonitosti a vztahy - zápis rovnice pomocí neznámé x, zvířátek, myšleného čísla a hada. PL mám u sebe, zkontroluji práci v hodině. 

ČJ - PS str. 20, cv. 4 a 5. 

20. 10.

ČJ - kontrola domácího úkolu, diktát, učebnice str. 22 - zdvojené souhlásky, hotové cvičení 1, 2 a 3. 

V pondělí budeme opakovat celou kapitolu ,,Stavba slova" (str. 17 - 22) a v úterý si napíšeme písemnou práci.

Hezký víkend!

 

19. 10.

ČJ - Procvičování skupin bě-, bje-, pě-, vě- , vjě- na pracovním listě. 

M - Myslím si číslo - zápis rovnic s neznámou. Učebnice str. 20 - 23 hotová celá.

ČJ - dodělat pracovní list, který mají žáci vložený (nalepený) v sešitě.

! Zítra si napíšeme diktát na skupiny bě/bje, pě, vě/vje.

18. 10.

ČJ - Procvičování skupin bě/bje, pě, vě/vje. Na pracovním listě (vlepeno v sešitě) i na PC.

M - Šipkové grafy, myslím si číslo. Zápis do sešitu, příklady vybírány náhodně z učebnice ze strany 20 - 23.

17. 10.

ČJ - psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě - různá cvičení. Pro marody - vysvětlení pravopisu těchto skupin a seznam cvičení na procvičení můžete stáhnout zde:  /files/trida/145/ukoly/files/psani_skupin_be_pe_ve.doc . Žáci tu samou tabulku zítra dostanou a vlepí si do sešitu.

M - šipkové grafy, uč. str. 21., cv 8 a 9 - dokončování. Zítra si společně zkontrolujeme a prozradíme si specifickou zákonitost, která nám pří řešení šipkových grafů usnadní práci. 

16. 10.

ČJ - předložky v-, ve-, předpony ob-, o-, v-, psaní skupin bě/bje, vě/vjě, pě. Učebnice str. 21, cv. 1, 2, 3. Žlutý rámeček přepsán do sešitu. PS str. 16, cv. 1, str. 17, cv. 2. 

ČJ čtení - Nové Mikulášovy patálie - Slečna na hlídání. Žáci samostatně četli, poté si zapsali děj vlastími slovy a doplnili o obrázek.

M - Zákonistosti a vztahy - šipkový graf. Na začátku hodiny jsme si vysvětlili princip, poté byli žáci rozděleni do skupin a zpracovávali cvičení 8 a 9 ve skupinách.

ČJ - PL str. 17, cv. 2 a, b.

13. 10.

ČJ - práce s textem z knížky Nové Mikulášovy patálie.

12. 10.

ČJ - kontrola domácího úkolu - chválím žáky, měli pěkně zpracované. Čtení - Nové Mikulášovy patálie - Sváteční oběd, žáci si knihu vzali domů a dočtou kapitolu první. Zítra budeme pracovat s textem, který přečetli.

M - kontrola rovnic ze včerejší hodiny, PS str. 8 a 9 - opakování, kdo nestihl stranu 9, dodělá doma.

11. 10. 

ČJ - PL na předpony a předložky od, nad, pod, roz, bez, vz. 

M - učebnice str. 21 rovnice - děda Lesoň.

ČJ - PL str. 12, druhé cvičení.

10. 10.

ČJ mluvnice - PS str. 16, cv. 2, 3, 4. Procvičování předložek do sešitu, společná kontrola.

M - uč. str. 20 pokračujeme s rovnicemi (děda Lesoň).

Zítra si napíšeme diktát, můžete procvičit v PS na straně 15, cv. 2.

9. 10.

ČJ mluvnice - předložky a předpony bez, roz, vz - uč. str. 20 - hotová celá, cv. 4 do sešitu. PS str. 15, cv. 1, 2, 3 - opakování předložek a předpon od, nad, pod, před.

ČJ čtení - str. 17, 18 - četba nahlas, následná práce s textem.

M - vztahy a zákonitosti, zvířátka dědy Lesoně, uč. str. 20.

VV - podzimní krajina - odraz ve vodní hladině, práce s temperami a tiskem.

ČJ - PS str. 15, cv. 1 dole.

6. 10. 

ČJ - opakování - měkké a tvrdé souhlásky, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

5. 10.

M - test (dělení se zbytkem, rýsování v centimetrové síti), práce v pracovním sešitě.

ČJ - zkoušení básničky - individuálně, celá třída - předpony a přípony do sešitu.

4. 10.

M - části z celku, uč. str. 14, cv. 34 do sešitu, uč. str. 15, cv. 38 ústně. Dělení se zbytkem uč. str. 17, cv. 50 do sešitu. Zítra obdobné cvičení na známky.

PC - pyramidy, trojúhelníky, pavučiny (sčítání a odčítání)

ČJ - předpony a předložky, uč. str. 18, cv. 1, 2, 3. Předložky a předpony ,,od, nad, pod, před" uč. str. 19, cv. 3. 

PC - cvičení na rozlišování předložek a předpon, rychlejší žáci procvičovali i vyjmenovaná slova

Dnes bez domácích úkolů, zítra zkouším básničku.

 

3. 10.

M - rýsování v centrimetrové síti, uč. str. 14, cv. 32 - do sešitu. PS str. 6, cv. 5, 6 na známky.

ČJ - stavba slova (kořen, předpona, přípona) - PS str. 13, cv. 1.

M - PS str. 7, cv. 10

ČJ - PS str. 13, cv. 2 a 3

2. 10.

ČJ mluvnice - začali jsme kapitolu ,,Stavba slova" uč. str. 17, cv. 1, 2.

ČJ sloh - pracovní postup uč. str. 16, žáci sloh odevzdali, bude oznámkován.

ČJ čtení - literární žánr - pohádka, čítanka str. 20 - 23

M - uč. str. 14, cv. 31 rýsování čtyřúhelníků do centimetrové sítě, žáci by měli mít vlepeno v sešitě.

VV - indiánská čelenka podle pracovní postupu

M - uč. str. 16, cv. 45 do domácího sešitu

ČJ - napsat slova příbuzná a vyznačit barevně stavbu slova (alespoň tři ke každému), vypracovat do domácího sešitu, (slova: list, kop, lék, kost).

29. 9.

ČJ - test na antonyma, synonyma, homonyma, slova nadřazená, podřazená, souřadná. Zbytek hodiny jsme vyplňovali pracovní list na vyjmenovaná slova po B z minulého týdne. Někteří ho již opět ztratili.

27. 9.

M - dodělány pavučiny ze str. 12, někteří počítali příklady do sešitu. Na druhé hodině jsme na PC procvičovali sčítání a odčítání z Hejného prostředí, viz http://www.matika.in

ČJ - PC procvičování významů slov a souhrnné opakování vyjmenovaných slov. Na druhé hodině jsem si povídali na téma ,,sv. Václav" a vypracovali pracovní list. Kdo nestihl ve škole, vypracuje za domácí úkol doma, budu kontrolovat.

Dú ČJ - význam slov - naučit se poučky ve školním sešitě, v pátek si znalosti ověřím v krátké prověrce.

Dú ČJ - dodělat PL na téma ,,Den české státnosti"

26. 9. 

ČJ mluvnice - vypracován pracovní list na zopakování antonym, synonym, homonym, slov nadřazených, podřazených a souřadných. PL mají žáci ve školním sešitě.

M - učebnice str. 10, cv. 12 vypracováno v sešitě. Str. 12, cv. 20 - součtové pavučiny rozpracováno v sešitě dokončíme zítra.

Dú M - příklady z učebnice do domácího sešitu.

Dú ČJ čtení - do zítra přečíst nahlas v čítance str. 14 - 15 a odpovědět na otázky v modrém rámečku. Otázky i odpovědi přepsat do domácího sešitu.

Básnička str. 16 Září - naučit do 5. 10.

25. 9.

ČJ mluvnice - učebnice str. 9, cv. 1. Hlásková stavba slov zapsána v sešitě. Poté žáci pracovali ve skupinách - popisovali naše město a doplňovali vhodnými obrázky. Doma můžete procvičit zápis hlásek pomocí x (souhlásky) o (samohlásky).

M - učebnice str. 10, cv. 11 a 13. Zápis v sešitě. Procvičujte malou násobilku.

Dnes bez domácích úkolů.

22. 9.

ČJ mluvnice - práce s pracovním listem, opakování vyjmenovaných slov po b. PL mají žáci u sebe, budou ho potřebovat příští pátek.

Bez domácích úkolů.

21. 9.

ČJ mluvnice - zkontrolován domácí úkol ve školním sešitě.

ČJ sloh - prezentace příběhů, které se vázaly k učebnici str. 8, cv. 1. Příběhy mám u sebe, zkontroluji pravopis a ohodnotím. 

M - pracovní list (sčítání, odčítání, násobení se závorkou, malá i velká násobilka, písemné sčítání a odčítání), PL mám u sebe, opravím cvičení, která děti stihly a doděláme příští čtvrtek.

Dnes bez domácích úkolů, procvičujte násobilku.

20. 9. 

ČJ mluvnice - uč. str. 7, cv. 3 vypracováno celé do sešitu. Diktováno jako diktát, hodnoceno smajlíky.

ČJ sloh - uč. str. 8, cv. 1, příběh žáci dokončovali ve dvojicích na papír, mohli doplnit obrázkem. Zítra budou předčítat před třídou, nejlepší příběh bude oceněn jedničkou do ŽK (hodnotí se nápad a pravopis).

Dú - uč. str. 7, cv. 11 do školního sešitu, zadání mají žáci v úkolníčku.

M - uč. str. 8, cv. 3, 4 vypracováno v sešitě. Str. 9, cv. 5, 6, 7 vypracováno v sešitě, cv. 9 ústně.

Dú - příklady v domácím sešitě, procvičení velké násobilky

19. 9.

ČJ čtení - zkoušení čtení od strany 11 - 13 na známky, zapsáno v ŽK

M - učebnice str. 8, cv. 2 sčítání a odčítání trojciferných čísel, počítáno do sešitu

Dnes bez domácích úkolů.

18. 9.

ČJ - hotová str. 6 - celá, str. 7, cv. 10 hotové celé v sešitě

Dú mluvnice - do domácího sešitu napsat několik vět o zemi, ve které žijeme

Dú čtení - do zítra přečíst ukázku ze strany 11 - 13, čtení budu zkoušet na známky

M - učebnice str. 8, cv. 1 součtové trojúhelníky, vypracováno do sešitu

VV - na příští hodinu donést vylisované listy stromů, stačí pět (dub, buk, javor..) 

5. 9.

Rozdány učebnice, žáci si je doma obalí a zítra přinesou na kontrolu. Neobalené učebnice zůstanou ve škole. Matematiku a čítanku si žáci budou nechávat po celý rok ve třídě. 

Vyplňte, prosím, první stranu v ŽK.

Nezapomeňtě na cvičební úbor!

Prosím rodiče, aby podepsali týdenní plán (kliknutím stáhnete), který žáci obdrželi.