Rozvrh hodin - 1. stupeň

smiley 1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.
PO AJ/ČJ M ČaJS ČJ ČJ      
ÚT M ČJ ČJ TV ČaJS/VV      
ST M ČJ AJ/ČJ HV ČJ      
ČT M/ČJ ČJ ČaJS TV ČaJS/ČJ      
M ČJ VV AJ      

 

Rozvrh hodin - 2. stupeň

smiley 1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.
PO AJ M D ČJ VP/PČ VP/PČ    
ÚT M ČJ TV Z/F   VkZ VkO
ST M ČJ AJ/PČ HV   VV/PČ /PČ
ČT M ČJ Z TV D/M VT    
M ČJ VV AJ/TV