Rozvrh hodin

smiley 1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.
PO ČJ M AJ/NJ D DCJ    
ÚT ČJ ČJ Z M F --- TV
ST ČJ AJ/NJ M Ch DCJ --- VkO HV
ČT M ZFG F ČJ AJ/NJ TV    
Ch M Z D VV