Rozvrh hodin

smiley 1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.
PO M ČJ AJ/NJ Z DCJ D    
ÚT Ch M F ČJ --- TV
ST M AJ/NJ D ČJ DCJ --- HV VkO
ČT F Z ČJ M AJ/NJ TV    
M ČJ Ch ZFG VV