Rozvrh hodin

smiley 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO ČJ ČaJS M VT/PČ VT/PČ    
ÚT M ČaJS AJ TV --- ČJ ČJ
ST ČJ ČaJS M VV ČJ    
ČT M AJ TV ČaJS ČJ    
ČJ AJ M ČJ HV