Domácí příprava pro nemocné žáky / info pro rodiče
Děkujeme za nádherné kytičky, mlsky i dárečky.

Užijte si krásné prázdniny.

                                                                       Vaše paní učitelka a paní asistentka

OD PONDĚLÍ:

Ve škole zůstává pouze Písanka a ČaJS, sešity na M a ČJ - kdo to tu nemá, přinese.

Ostatní učebnice již zůstávají na srpnový trénink, abychom se probudili před začátkem příštího školního roku.

Jinak po zbytek dní chodíme s batůžkem - penál + svačina.

Pátek 21. 6. - sportovní den

- dostatek pití

- sportovní oděv i obuv

- batůžek se svačinou

18. 6.:

ČJ - čtení krátkých textů - porozumění, plynulost

- Pís. str. 21

M - porovnávání čísel, vkládání znamének do příkladu

ČaJS - str. 63, 64

17. 6.:

ČJ - píšeme velká písmena, čteme plynule

- Pís do str. 18

M - porovnávání čísel, slovní úlohy (příklad + odpověď)

10. 6.:

ČJ - Slab. str. 104

- kniha do kapitoly 7

- Pís str. 13 a 14

M - str. 58

7. 6.:

ČJ - Slab. str. 99

M - do str. 58

ČaJS - str. 60 a 61

6. 6.:

Zítra = pátek - normální výuka.

Ve středu 4. 6. stačí též jen písanka a matika, proto jsme to nechali ve škole. Dopoledne jsme již celý den ve škole, odpoledne je poslední představení pro rodiče.

3. 6.:

Děti na úterý ponesou jen písanku a matematiku.

28. 5.: záznam učiva do pátku:

ČJ - Slab. do str. 103

- písanka do str. 12

M - do str. 54

ČaJS - str. 59, 60, 61, 62

27. 5.:

ČJ - Slab. do str. 97

M - počítáme sloupečky - do 20

ČaJS - vývoj motýla

24. 5.:

ČJ - píšeme slova s ě

- pís 4 do velkého D

M - do cv. 2 na str. 52

- počítáme na číselné ose

- tvoříme čtveřice příkladů (2 + 3 = 5 , 3 + 2 = 5, 5 - 3 = 2, 5 - 2 = 3)

ČaJS - str. 58

21. 5.:

ČJ - S str. 93 - čtení na známky

M - dočítání do desítky (8 + ? = 10)

- počítáme se třemi čísly

- počítáme s penězi - někdo je nemá v tašce

- str. 50/ cv. 1 a 2

ČaJS - měsíce v roce - vyjmenuj, správné pořadí, přiřazení do ročních období; 

20.  5.: 

ČJ - čteme na str. 92 a 93

- komentované psaní - říkej, co právě píšeš - všichni musí psát podle žáka, který diktuje

M - str. 48 a 49

17. 5.:

- všichni přítomni

16. 5.:

ČJ - Slab. do str. 92

- Pís č. 4 do str. 2 - dvě děti stále nemají dopsanou písanku č.3, proto nemají písanku č.4

M - do cv. 2 / str. 47

- list se sloupečky příkladů - 1x pro domácí trénink (nechají doma, počítají si podle potřeby a píle)

ČaJS - měsíce v roce - vyjmenuj, napiš, zařaď do ročních období

13. a 14. 5.:

- všichni přítomni

7. 5.:

ČJ - Slab. do str. 87

- Pís. dopsat

M - do str. 43

ČaJS - do str. 51

2. 5.:

ČJ - Slab. str. 82-83 kontrola domácího čtení

- Slab. str. 84-85

- Pís. str- 34-35

M - str. 40+41 do cv. 2

ČaJS - hospodářská zvířata - členové rodiny

26. 4.:

ČJ - S str. 82-83

- pís. str. 33

25. 5.: PÁ - ponesu jen Slabikář, matiku nechám doma.

ČJ - Slab. do str. 81

24. 4.:

ČJ - Slab str. 79

- pís. str. 32

23. 4.:

ČJ - Slab. str. 78

- pís. str. 31

M - str. 39

ČaJS - str. 47

16. 4.: Zitra - středa - jen batůžek.

ČJ - čteme str. 78

M - procvičujeme + a - do 20

ČaJS - Velikonoční zvyky a tradice

15. 4.:

ČJ - Slab.- čteme str. 77

- pís. str. 30

M - řešíme úlohy na str. 38

11. 4.:

ČJ - Slab. str. 74

- pís. str. 29

M - str. 37

ČaJS - zvířecí rodiny - vystříhej obrázky z učebnice, nalep na papír a napiš názvy - samec, samice, mládě

10. 4.:

ČJ - Slab. - čteme na známky - str. 73

- Pís. do str. 28

9. 4.:

ČJ - Slab. str. 73

- čtení s porozuměním - odpovědi na otázky - reakce na přečtený text

M - do str. 36

ČaJS - domácí zvířata - vyjmenuj celou rodinu

- jaro - počasí, zvyky, příroda, počasí - do str. 46

8. 4.:

ČJ - pohádka str. 71 - hraj, říkej s výslovností a prožitkem

- čteme CH str. 72

M - počítáme po dvou - říkej číselnou řadu až kam dokážeš

- pokračuj v zábavném listu

5. 4.:

ČJ - rozšiřování slovní zásoby - např.: říkej, slož, napiš slova na p....., na v...., na s....

- kontrola samostatné práce ve Slabikáři na str. 70 - celková známka v ŽK

- písanka - malé b

M - rozklad čísel do 20

- počítáme s přechodem 9 + 6, 12 - 4.....

4. 4.:

ČJ - Slab. str. 69-70

M - pyramidy - plus a mínus do 20

ČaJS - slušné chování ve třídě, ve škole, před školou - určujeme pravidla

1. 4.:

ČJ - Slab. str. 67 a 68

- Pís. do str. 22

M - složené příklady 2 + 6 - 4 + 8

29. 3. - DEN ČTENÍ - žáci jdou s batůžkem, pouze nutná výbava (bez učení) + kniha, časopis, ... pro děti, ze které čtou nebo se jim čte, budou o ní vyprávět

28. 3.:

ČJ - Slab. do str. 66

M - do cv. 4 na str. 32

- trénujeme sčítání na pyramidách

26. 3.:

ČJ - Slab. 65

M - list č. 133 a 138

ČaJS - ježek - život a stavba těla

25. 3.:

ČJ - Slab str. 64

- Pís. str. 16

M - do str. 31

22. 3.:

ČJ - Slab do str. 63

- Pís. do str. 15

- potřebujeme Ž ž

M - do str. 30

PČ + VV - skládáme z papíru - hrníček, žabka, ....

21. 3.:

ČJ - Slab. do str. 62

M - do str. 29

ČaJS - stavba těla ptáků - namaluj na papír obr. čápa + popis

19. 3.:

ČJ - Slab. str. 59 až po koledu

- Pís. str. 12

M - str. 28

ČaJS - příroda na jaře

18. 3.:

ČJ - Slab. do str. 57

M - do str. 27

15. 3.:

ČJ - procvičování čtení s porozuměním

M - počítáme s přechodem, sčítáme a odečítáme tři čísla (3+6+7,   14-3-4)

PČ + VV - stříhání, malba i kresba - trénujeme: pečlivost, trpělivost, "dobře odvedená práce"

14. 3.:

ČJ - skládáme, čteme a píšeme slova

- Pís. str. 10

- slabikujeme a hláskujeme

- přednes básniček

M - počítáme do 15, počítáme s penězi

ČaJS - jarní rostlinky - procvičování a opakování

13. 3.: Zítra a v pátek budou zkoušeni z básničky ti, kteří ji neuměli. 

ČJ - Slab. - hádanky a zvířátka na str. 55

- samec-samice-mládě

- Pís. str. 9

- slovní zásoby

12. 3.:

ČJ - Slab.str. 54 hotova

- Pís str. 8

M - vylamujeme papírové peníze, počítáme s penězi (dej mi 12 Kč, 9 Kč...)

ČaJS - jarní rostliny str. 44

11. 3.:

ČJ - Slab. str. 53

- Pís. str. 7

M - str. 26 cv. 1 a 2, str. 27 cv. 2 

8. 3.:  Přejeme k MDŽ.

- na pondělí potřebujeme Hh

- některé děti stále neumí básničku, kterou mají nalepenou ve slabikáři

7. 3.: 

ČJ - píšeme slova do sešitu (veselá, venku, velká)

- Slab str. 52 kromě modrého balónku

- Pís. str. 5-6

M - píšeme složené příklady a řešíme, co se dá zrušit, např.: 3 + 2 - 2 + 5 = 8

ČaJS - bezpečně u počítače, tabletu, mobilu,... ochrana svého zdraví

6. 3.:

ČJ - Slab. do str. 51

- Pís. č. 3 do str. 4

5. 3.:

ČJ - Slab. do str. 50

- Pís. č. 3 do str. 2

M - do str. 25

ČaJS - osobní bezpečí a ochrana

4. 3.: Děkujeme všem rodičům, kteří sledují stránky třídy, za okamžitou podporu našeho třídního fondu (50,-Kč) na zakoupení netradičních materiálů na tvoření. Mile jste nás překvapili.

ČJ - zkoušení básniček - přednes - umí jen 6 dětí!!!

- Slab. do str. 49

- Pís. č. 2 dopsána

- Pís. č. 3 - první stránka

M - str. 24

- sloupeček č. 27

1. 3.: Jelikož vyrábíme z jiných materiálů, než máme ve škole, prosím o příspěvek 50,- Kč na nákup těchto materiálů, které jsem zatím uhradila sama. Budu vždy předkládat účtenky a jeden z Vás, rodičů, bude čerpání hlídat nebo i nakupovat. Bude takovým správcem našeho třídního konta.

ČJ - předvádíme si básničky, zkoušení bude v pondělí, nejlepší postoupí do školního kola recitační soutěže

- Pís. str. 37 věta dole se napíše psace)

- kdo chce Písanku č. 3, musí dopsat č.2 = dobrovolný DÚ

M - píšeme sloupečky na +a- do sešitu, opisujeme z tabule

PČ a VV - tvoříme housenky

28. 2.:

ČJ - Slab. do str. 46 + modrý balonek na str. 47

- Pís str. 36

M - str. 23 hotova

ČaJS - str. 43

26. 2.:

ČJ - háskujeme slova, vymýšlíme slova končící na ... (zvolte hlásku t, a, o, ...)

- přepis slov do sešitu seno, tele, Pepa

- Pís str. 33

M - počítáme jednotky :  12 + 3 = 15 ...... vezmeme si 2+3 a pak přidáme desítku

ČaJS - nemoc a úraz

25. 2.:

ČJ - Slab. str. 44

- Pís str. 31-32

M - píšeme sloupečky s rozkladem, např.:

15. 2.: Potřebujeme Rr

ČJ - skládáme věty zs slov

Slab. do str. 43:

- zelený sloupeček = zakroužkuj nemoc

- růžový = zvíře

- modrý = jídlo

- poslední dva = pití

- Písanka do str. 30

M - hotova str. 22

13. 2.: Nový list příkladů - počítání na doma = trénink

počítání do 10 str. A

počítání do 10 str. B

ČJ - Slab do str.41 do cvičení s komínem

- Pís str. 25

12. 2.:

ČJ - Slab. do str. 39

Pís do str. 24

M - str. 19, potřebujeme sirky na skládání

ČaJS - str. 40 a 41

11. 2.:

ČJ - skládáme větu Miluše jde do lesa. , pak ji píšeme fixem na desku, a pak do sešitu - někteří mají jako DÚ - nezvládli

- pís str. 22 - tři řádky

M - třídíme do skupin podle společných znaků

- M str. 18 hotova

- číselná řada - odříkej a napiš čísla  0 - 12 a 12 - 0

8. 2.:

ČJ - vymýšlíme podstatná jména a slovesa podle obrázku

- skládáme větu

- Pís do str. 21

M - hotovo do cv. 3 na str. 18

7. 2.: Dětem došlo lepidlo, dost často mají doma i nůžky - prosím, překontrolujte. Děkuji.

ČJ - opisujeme slova na počítači - Word velikost písma 20 - používáme mezerník

- přepis větyz písanky na str. 17 do sešitu ČJ

- Pís str. 18-19

M - str. 16 dokončena, lepíme parkety

ČaJS - píšeme na PC

5. 2.:

ČJ - čteme, skládáme a píšeme slova (fixem, pak perem) - máš, šála, myje

- Pís dopsána do str. 16

M - do str. 16/cv. 5

ČaJS - vyplňujeme dotazník pro žáky, poslán dotazník i pro rodiče, informace v úkolníčku

4. 2.:

ČJ - Slab  do str.38, čtení slov a tvoření vět s těmito slovy

- do písmenek (do desek ve škole) přidáme Š a K (někdo stále nemá)

- PÍS str. 16 (str. 15 jsme dnes vynechali)

M - na str. 15/ cv. 1-2-3

- sloupečky z domácího trénování - dnes č. 20

31. 1. :

ČJ - čtení, tvoření vět se slovy, hláskování slov

- Pís prolistovat a doplnit do str. 14 včetně

M - str. 13 hotova, str. 14/cv. 1-2-3-4

29. 1.:

ČJ - Slabikář do str. 35

- čtení s porozuměním

- přidáváme předpony ke slovům a tvoříme věty

- Pís str. 13 

M - do str. 13/cv. 1-2 

- hodiny - rozlišujeme čtvrt / půl / třičtvrtě / celá; malý model hodin přinést do školy PODEPSANÝ

- na známky sloupeček č. 17 (mají u sebe domácí trénovací list)

ČaJS - rozstříhat a nalepit str. 39

- DÚ - roční období

28. 1.:

ČJ - str. 33 hotova, čteme str. 34

- píšeme na tabuli - v, j, y a slova

M - str. 12 hotova

25. 1.:

ČJ - skládáme slova a píšeme je psace

- hláskujeme

M - str. 12/cv. 1-2-3-4

- pracujeme s počítadlem - rozkládáme čísla nad deset

VV + PČ - stříhání, lepení - střapatý sněhulák - zde

24. 1.:

ČJ - básnička ze str. 32 - zpaměti, hotova str. 32

- Pís do str.12

- pracujeme na počítači

M - do str. 11

ČaJS - části těla

22. 1.:

ČJ - str. 30

- z DÚ - čteme a v růžovém sloupci zakroužkujeme slova, která říkají, že někdo něco dělá

- čtení na známky - modrý balónek

- PÍS str. 10

- skládáme z písmenek - váza, pase, zelí, tam - pak napiš do sešitu slovo, které říká, že někdo něco dělá (psace)

M - píšeme dva sloupečky do sešitu

- sloupeček č.14 - na známky

- str. 10/cv. 1-2-3-4

ČaJS - čím se od sebe liší lidé - rasa, znaky, tvary, velikost, ...

- str. 38

21. 1.:

ČJ - Slab str. 29 celá + DÚ str. 30 zelený b.

- PÍS str. 9

- přinést Zz a  Dd

M - str. 9 hotova, sloupček 13 na známky

18. 1.:

ČJ - str. 28 celá

- vyprávíme článek, který jsme četli za DÚ

- píšeme slova do sešitu

- zkoušíme rychlé čtení

M - sloupečky příkladů do 6

- Domů dostali celý list příkladů - počítají si je doma podle svého, podle času i nutnosti trénovat, do školy nenosí, nekkontroluji, SLOUŽÍ RODIČŮM JAKO ZÁSOBÁRNA PŘÍKLADŮ NA DOMÁCÍ TRÉNINK

VV+PČ - modelujeme své jméno

- dokončujeme obrázek ze včerejšího představení

17. 1.:

ČJ - čtení s porozuměním - Slab 27 sloupečky slov - zakroužkuj v modrém věci a ve žlutém, že někdo něco dělá nebo se něco děje

- píšeme psace slova - maso, mele, mete, ...

M - str. 8 hotova, str. 9 / cv. 1 a 3

15. 1.:

ČJ - Slab str. 27

- Pís str. 7

M - 2.díl str. 8/cv.1-2-3

ČaJS - 37

14. 1.: 

Zkoušíme psát perem - do písanky a do matematiky. Kdo stále tlačí nebo nedokáže psát plynule, píše stále tužkou. Do ŽK píšeme propiskou, je nutné, aby ji žáci měli (třeba tu, co dostali ode mne k Vánocům).

ČJ - čteme bílá slova v zeleném sešitě - klasifikace

- Pís str. 6

- Slab str. 26

M - dokončení 1. dílu

- rozdání 2. dílu - podepsat a obalit

11. 1.:

ČJ - str. 25 celá, obtáhnout perem psací tvary (dole)

M - pracujeme zcela samostatně - samostatná práce k prověřování učiva 1. pololetí:

cv.1/str.63 + cv.1,2,4/str.64

VV+PČ

- domaluj druhou půlku sněhuláka dle předlohy, vystříhni

- vvyrob dvě záložky - jedna do Slabikáře, jedna do Matematiky

10. 1.:

ČJ - Slab. str. 24 a žlutý balonek na str. 25

- říkej slova s dlouhou slabikou

- čteme přímou řeč

- Pís str. 5 - zkoušíme pero

M - str. 62 celá

- říkej o 1 nebo 2 více/méně

- sčítáme na prstech do 15 (nepíšeme)

ČaJS - zaměstnání a profese - názvy řemesel a činností

- zima a zvířátka str. 36

9. 1.:

ČJ - Slabikář str. 24 do žluté hvězdičky

- trénování paměti

- psaní slov a slabik

- čtení s porozuměním

- někdo - dopsat Pís str. 4

8. 1.:

ČJ - Slab.stzr. 22-23

- Pís. str. 4

- skládáme slova s písmenem v

- Sešit - píšeme psací písmena a slovo les - očíme se výšku písmen a sklon písma

- rozlišujeme slova podle významu - někdo něco dělá, věci a zvířata

M- do str. 61

ČaJS - str. 35

7. 1.:

ČJ - Slab. str. 22, PÍS. str. 3, píšeme do sešitu ČJ

M - str. 60 a do cv.3 na str. 61

4. 1.:

ČJ - Slab. str. 21

- PÍS 2 str. 2

- přinesu si Vv

M - str. 59 hotova a cv.3 na str. 60 

- počty = říkej o 2 více/méně, říkej o 3 více/méně

- stavby z kostek dle záznamu

3. 1.:

ČJ - Slab.str.19-20 - čtení s porozuměním (někdo nemá hotový DÚ ze čtení na str. 19!!!, který byl zadán již dne 19.12.)

- písanka 1 dopsat

- písanka 2 první strana - slabiky

M - str. 58 - opakování

   

Seznam dvojic na předávání dárečků:

Balážová + Bilinčuková
Adlof + Dimmer
Bubenčík + Jelínek
Kooperová + Burešová
Chvojanová + Čubr
Farová + Hrdličková + Kašparová
Havel + Prgin
Bezděková + Churaňová
Hofman + Nováková
Hruška + Lazúr
Hudský + Matuš


20. 12.:

- VÁNOČNÍ BESÍDKA

Děkuji všem za krásné dárky, mám z nich velikou radost.

Prosím, aby všechny děti přinesly dárky pro toho druhého = I TŘEBA V LEDNU!!! Jinak tu budeme mít smutné dopoledne. Děkuji.

ZÍTRA = PÁTEK -  batůžek, penál, pastelky, nůžky a lepidlo.

Přes volno dopsat celou písanku.

19. 12.:

- příprava na vánoční besídku

- Přijďte na 9.00 do třídy, těšíme se.

18. 12.:

ČJ - Slabikář do str 19

- písanka do str. 23

M - do str. 58

17. 12.:

ČJ - Slabikář do str. 17 - DÚ - číst, číst, číst

- téměř nikdo nemá podepsanou str. 16+17, která byla z pátku za DÚ ke čtení, znamená to, že to doma děti nečetly???

- potřebujeme písmenka a slabiky od N + Y

- písanka do str. 22

M - do str. 56

- učíme se načrtnout krychli/kostku do čtverečkovaného sešitu

11. 12.:

ČJ - skládáme slova s písmenem j-J

- PÍS str. 18, 19

M - str. 53 celá, str. 54 kromě cv.1a2, str. 55 jen cv. 3

ČaJS - dny v týdnu = zkoušení, měsíce v roce - opakování

10. 12.:

ČJ - SLAB str. 12-13, potřebujeme písmenko Jj a slabiky

- PÍS str. 15-17

M - str. 52

- sloupečky příkladů do pěti

7. 12.:

ČJ - Živá ABC dokončena, sloupečky slov ze str. 46 vystříhněte a nalepte na jednu stránku zeleného sešitu (třeba i na obal); JIŽ JI NENOSÍME DO ŠKOLY!!!

- PÍS - str. 14 

M - do str. 51

6. 12.:

ČJ - určujeme první písmeno obrázku, počet slabik obrázku (důležité je to, že slovo dítě neslyší, musí si ho říct samo)

- ŽIV-ABC - do str. 40

- Písanka - str. 13

M - str. 48, 49

ČaJS - str. 32

5. 12.: 

Oslavujeme Mikuláše, děláme zimní výzdobu.

4. 12.:

ČJ - ŽIV-ABC - str. 35 

- čteme slova

- DÚ = čteme 1.sloupeček (hnědý) v zeleném sešitě - zítra na známky

- diktát velkých tiskacích písmen

M - str. 47 celá a cv.1 a 3 /str.48

ČaJS - zimní tradice a zvyky - Mikuláš str. 31

Děkuji všem rodičům a přátelům, kteří nás podpořili na adventním zpívání a dorazili ve spěchu do kina. Tentokrát nám to nepřízeň počasí pěkně zkomplikovala. Přesto si naši prvňáci zaslouží velkou pochvalu. Zvládli to bravurně, vystoupení se jim povedlo.

Kapacitu kina nezměníme, byl to určitě boj, dostat se dovnitř a zase ven, ale doufám, že jste všichni svého šikulu viděli i slyšeli. Pokud můžete dorazit na vánoční besídku, budeme moc rádi a vystoupení vám zopakujeme.

Přejeme klidné předvánoční dny

3. 12.:

ČJ - skládání slov z hlásek, ze slabik, slovní fotbal

M - říkej o 2 nebo o 3 více; sčítání a odčítání, píšeme sloupečky do sešitu, 

- str. 47/ cv. 3 a domeček

Po pátečním nezdaru ve stříhání trénujeme stříhání kruhu - nesmí být zubatý.

29. 11.:

ČJ - hláskujeme slova

- Slabikář str. 10

- DÚ - čtení - sloupeček, žlutý balónek, dělat mističky při čtení

M - str. 45 - 46 hotova, DÚ str. 46/cv.4

ČaJS - zima, zimní měsíce a svátky v zimě, zimní sporty, str. 30

28. 11.:

ČJ - slabikář čtení slov na str. 9

- Písanka str. 12

- cvičíme přepis - z tiskacího na psací

27. 11.:

ČJ - vymýšlíme slova ze slabik a z písmen - skládáme je sami

- Živá ABC str.

- Slabikář str. 9 dokončena

M - dokončena str. 45

- píšeme do sešitu 5110 příklady, které dají desítku:

3 + 7 = 10

7 + 3 = 10

ČaJS - str. 27 - domaluj obrázek

26. 11. :

Všichni ve škole.

23. 11. :

ČJ - druhé čtení s porozuměním (viz zelený sešit)

- procvičujeme čtení krátkých slov

- písanka do str. 10

M - procvičování sčítání a odčítání do 8

- cv. 1-3 str. 44

22. 11.:

ČJ - skládáme první větu: Ema mele maso. - udělali jsme si první tečku

- Živá ABC do str. 33

M - dokončena str. 43

- píšeme první sloupeček na sčítání a odčítáníé do čtverečkovaného sešitu

ČaJS - str. 27

21. 11.:  Pojďme si hrát již N E N O S Í M E !

ČJ - Písanka do str. 8

- Slabikář - čteme celou str. 7 a počítáme slabiky na str. 8

- Živá ABC do str. 32

20. 11.:

ČJ - Slabikář str. 7 (někdo neměl přečtený DÚ a udělané mističky)

- čteme na známky sloupečky z DÚ

M - dokončena str. 42 a cv. 1 na str. 43

ČaJS - str. 26

19. 1.:

ČJ - Slabikář str. 6 a na str. 7 do zeleného balónku (děláme mističky, čteme)

- písanka str. 5

- Živá ABC str. 30

- prosím o fix na bílou tabuli (na barvě nezáleží)

M - str. 41 a 42 dokončena

16. 11.:

ČJ - procvičujeme pořád dokola

- písanka do str. 4

M - str. 42/cv. 1

VV - práce s vodovými barvami - umět táhnout plochý štětec - děláme barevné prožky, učíme se dodržovat stejné mezery

Výbava na VV = ubrus, vodovky, štětce - kulatý i plochý, kelímek na vodu, hadřík na utírání.

15. 11.:

ČJ - čteme jednotlivě vše na str. 5, sloupečky na str. 6 

M - str. 40 hotova, str. 41 cv. 1 a 2

ČaJS - vyřešili jsme str. 25 jako správní detektivové

Zpíváme Štědrej večer - příprava na vystoupení 2. 12. v parku u kostela - Zpívání u stromu

14. 11.:

ČJ - čteme ve skupinách a samostatně

- pokračujeme v Živé abecedě

- tleskáme slabiky, určujeme počáteční i poslední písmeno slova

- skládáme tři slova dle tabule a slovo pes jen podle ucha (nevidí ho)

- slova pro trénink čtení zde (najdete zde i kolotoč čtení - zde - do kruhu vložte hlásku z desek (M-m-S-T-p-P....)

13. 12.:

- návštěva kina pohádka Čertí brko

M - do str. 40

12. 11.: Zítra jdeme do kina, do školy pouze batůžek - penál, ŽK, svačina.

ČJ - Slabikář do str. 6 - žlutý balónek

- písanka str. 2

M - do cv. 1 na str. 39

9. 11.: Připravte do desek T, t a jeho slabiky. Děkuji.

ČJ - Slabikář str. 5 - udělat obloučky a číst, podpis rodičů

M - str. 38

8. 11.:

ČJ - nový růžový Slabikář str.3 a 4 - DÚ - čtení vět - podpis rodiče

- ostatní učebnice na ČJ postupně a libovolně doděláváme, už je  domů nenosíme

- nová Písanka 1 (= P1) - str. 1

M - do str. 37

ČaJS - vyprávění o rodině

7. 11.:

ČJ - slova na Tt - seznámení s písmenkem,
                  říkej slova na t, říkej jména na T 

- Pojďme si hrát str. 57 - ústně, my dělali s tabulí

- Pojďme si hrát str. 59 a první čtverec na str. 61

- pokračujeme v Živé abecedě - svým tempem (většina dokončila písmeno Ss)

ČaJS - str. 22-23 - vytříhat, složit a nalepit

6. 11.:

ČJ - vyvození písmena P, poznej první a poslední hlásku, poznej první a poslední slabiku 

- Živá ebeceda - v osobním (individuálně) tempu plníme další úkoly, každý kam dojde - většinou jsme dokončili str. 25

M - do cv. 4 na str. 36 

- Píšeme číslice str. 9 a tři řádky na str. 10

- sčítáme do čtverečkovaného sešitu barevná políčka

ČaJS - pozice a úlohy/povinnosti členů rodiny, str. 21

5. 11.:

ČJ - Živá ABC do str. 23 (DÚ musí mít podpis rodičů!!!)

- písanka - číslice osm 

- vložit písmeno Pp a jejich slabiky

M - str. 35 (někdo má DÚ)

Takhle nějak by měla vypadat naskládaná písmenka v deskách. Slabiky jsou v jedné, max ve dvou kapsičkách. Prosím, kdo ještě nepořídil destičku s linkami na skládání (má p. Fiedlerová), ať tak učiní co nejdříve. Děkuji.

2. 11.:

ČJ - Živá ABC do str. 19 = DÚ - obrázkové čtení

- čtení slov na desce - 

- Psaní číslic = str. 6

M - do str. 34

1. 11.:

ČJ - čteme slabiky od M, L, S a skládáme slova Malá, málo, mele - doma přečíst a uklidit, jako každý den

- První psaní - str. 38-39

M - str. 34 - píšeme dvojku

ČaJS - kresba moje rodina str. 20, DÚ = přines fotku, kde jsi malý, budeme hádat, kdo je na fotce, fotku podepiš

31. 10.:

ČJ - skládáme slova: láme, mele, málo, máma, mísa, sůl

- oslava Halloween

 

25. 10.:

ČJ - Pojďme si hrát str. 49 a 53 

M - str. 33

ČaJS - str. 19

24. 10.:

ČJ - čteme a zkoušíme na známky slabiky s M,m, L,l, S,s - hodnocení v ŽK

- Pojďme si hrát do str. 48

- První psaní do str. 37 

 

23. 10.: Děti musí každý den číst a procvičovat paměť na písmenka i číslice!!!

ČJ - skládáme slova jako: sama, maso

- čteme slabiky od m, l, s

- Živá abc - str. 16 - 17

- Pojďme si hrát do str. 45 (někdo jako DÚ)

M - str. 32+DÚ, porovnávání čísel, hledání chyb

ČaJS - str. 15, 16, 17

22. 10.: Připravte nám písmenko S,s a jeho slabiky. Děkujeme.

Upozornění na třídní schůzky - vzadu v ŽK, pozvánka na DOD str. 27 v ŽK a v Úkolníčku.

ČJ - čteme a skládáme slabiky od m - l (někdo nemá písmenko L, l, doplňte nám slabiky)

- připravujeme se na Ss - do zeleného sešitu Ll namaluj tři obr. na L

M - o jednu/dvě více nebo méně; porovnávání čísel, psaní "zobáčků" - větší, menší

- str. 31 hotova

18. 10.: Zítra jdeme s batůžkem - vše vzadu v ŽK

ČJ - na desku skládáme velká tiskací a pod ně dvojičku - malá tiskací (někomu chybí písmenka, nemůže skládat, prosím, zkontrolujte a do pondělí doplňte - napište na kartičku ze čtvrtky)

- můžete si připravit písmenko Ss, budeme ho v úterý potřebovat

- Pojďme si hrát do str. 41

- První psaní do str. 35

M - do str. 31/cv.1

ČaJS - naše republika, náš znak, naše vlajka - vybarvujeme

 

16. 10.:

ČJ - skládáme slova - např. málo, láme, mele, ... a tvoříme/říkáme s nimi libovolné věty

- diktát písmenek

- Živá ABC str. 14

M - Píšeme číslice 4 a 5 str. 

- učebnice do str. 29

- stavíme z kostek

ČaJS - podzim - na zahradě, na poli, v lese - popisujeme

15. 10.: NA DESKU JSME NEMOHLI SKLÁDAT, PROTOŽE 8 DĚTÍ NEMĚLO PÍSMENO L,l!!!

                                                                                              5 dětí nemělo cvičební úbor!!

ČJ - nové písmenko L, l - slova na L, vymysli slova na slabiky la - le - li - lo - lu + dlouhé slabiky

- První psaní do str. 31

- Živá abeceda str. 13

M - str. do str. 27 - je i DÚ

- Píšeme číslici tři

12. 10.: V PONDĚLÍ POTŘEBUJEME mít v deskách PÍSMENO L (velké i malé).

ČJ - diktát písmenek, poznej první slabiku; 

- První psaní str. 29

M - str. 26

VV + PČ - tvoříme z listí

11. 10.:

ČJ - skládáme a čteme MO, me, Ema, mám, máme

- Pojďme si hrát str. 35

- První psaní str. 28

M - hotovo do str. 24; DÚ 25/2

ČaJS - co děláme na zahradě na podzim - modelujeme nářadí

10. 10.:

ČJ - první diktát písmenek (M A e O í) - děti skládají na desku a dodržují pořadí; kdo měl bez chyby, má jedničku v ŽK

- hrajeme pohádku O Smolíčkovi

- Pojďme si hrát str. 32 - sestav pohádku "Chaloupko, chaloupko, kdo v tobě přebývá"

- Pojďme si hrát str. 33 - postup oblékání

9. 10.:

ČJ - zkoušení = samostatné čtení písmen; 

- Pojďme si hrát str. 28 ponožky

- První psaní str. 26 a 27 jako DÚ

- zelený sešit - napiš tiskací Mm a namaluj obrázky začínající na m

M - dokončena str. 23

ČaJS - BESIP v okolí školy, po cestě domů

8. 10.:

ČJ - skládáme slabiky, čteme je; rozlišujeme délku samohlásky

- První psaní str. 23, 24 a 25 jako DÚ

M - str. 22 a 23/1 - kdo pracoval pomalu, má za DÚ

Dnes proběhla krátká výuková beseda Bezpečně po přechodu.

5. 10.: Tři děti stále nemají krabičku (oranžový svačinový boxík) na kostičky, kdo nedostal domů čtyři fotky, nepřinesl 20,- Kč.

ČJ - říkej slova, urči počet slabik a počáteční písmeno

- já hláskuji krátká slova, děti je říkají; zkoušejí hláskovat i samy

- rozlišujeme krátké a dlouhé samohlásky, krátké a dlouhé slabiky

- čteme a skládáme slabiky na m + slovo Ema (přečíst alespoň 3x na střídačku, pak uklidit)

- Pojďme si hrát str.27

M - dokončena str. 20 a 21

- samostatně - str. 3 lístku ze ŽK (balonky)

VV a PČ: mícháme / překrýváme barvy pomocí pastelek (příprava na vodové barvy) - podzimní strom

 

3. 10.:

ČJ

- skládání slabik z písmenek - ma, me, mi, mo, mu

- Pojďme si hrát do str. 26

- První psaní do str. 21 

2. 10.:

ČJ - str. 23 - zakřížkuj rozdíly v obou obrázcích, počet slabik ve slově. rytmus slova (dlouhá a krátká slabika), slova se stejným počátečním písmenem

M - počítáme do 7, porovnáváme čísla do 7, píšeme číslici dvě

ČaJS - listnaté a jehličnaté stromy a jejich plody str. 10-11, barvy podzimu str. 12

1. 10.:

ČJ - procvičujeme a-e-i-o-u-A-E-I-O-U

- Živá abeceda (modrá) do str. 11

- Psaní číslic (růžová) str. 1 - číslice jedna

- Pojďme si hrát do str. 22 (dnes za DÚ)

M - sčítáme a odčítáme do šesti, píšeme číslici jedna

- do str. 19/cv. 1

26. 9.:

Ve středu i ve čtvrtek nebudu přítomna, tak info o probraném učivu dopíšu v pondělí.  

25. 9.:

ČJ - počet slabik (tleskání) a počet hlásek (prsty na ruce)

- První psaní = str. do str. 17 (str. 17 jako )

- Živá abeceda -  do str. 8

M - pracujeme s kartičkami čísel a zobáčky = porovnáváme čísla do pěti: 3 je větší než 2...; počítáme počet slabik a hlásek ve slově a zvedáme karatičku s číslem ( slon - 1 slabika; 4 hlásky)

ČaJS - str. 8 - vybarvi semafory a značky; str. 9 - vybarvi vše, co patří do aktovky

24. 9.:

ČJ - poznáme a zvedáme písmenka z desek, třídíme a rozeznáváme samohlásky - lepíme do zeleného sešitu vždy obrázek a pod něj básničku, zakroužkujeme dané samohlásky (materiál ke stažení zde)

- slabikujeme, hláskujeme, určujeme počet slabik, vymýšlíme slovo na dané počáteční písmeno nebo počáteční slabiku

První psaní - str. 15

M - do str. 17

20. 9.:

ČJ - Živá abeceda str. 6 - rozdíly, str. 7 celá

- str. 15 a 16 - str. 15 jen ukázka - ústně, str. 16 se pak nalepí

- zelený sešit - písmeno Ee + obrázky

- počet slabik ve slově + počáteční písmeno (postel - vytleskej 3 slabiky, začíná na P)

M - str. 15, kromě skládání papíru

ČaJS - str. 7 - místnosti ve škole

19. 9.:

ČJ - povídáme dle str. 14 - tvoříme celé věty, otázky i odpovědi celou větou; na str. 17 - krokodýli

- směry - co je vpravo, vlevo, nahoře, dole

18. 9.:

ČJ

- První psaní str. 12 a 13 - šneci; poznáváme AaEe, počet slabik ve slově, počáteční a konečné písmeno ve slově

- Pojďme si hrát - do str. 13

- Živá abeceda - str. 5 a 6

M - určujeme počet do 6, učebnice str. 14 celá

ČaJS - str. 6

14. 9.:

Domů poslána nová učebnice - Živá aveceda - obalit

ČJ - upevňování znalosti směru - nahoře, dole, vpravo, vlevo, před, za

- poznáváme písmeno A - a

- První psaní str. 11 - zobání

- poslány domů samohlásky - roztřídit do velkých desek (marodi je zde nemají!!!) - do jedné kapsičky všechna velká AÁ hned vedle všechna malá aá, ...

M - str. 13

- domů poslány desky na číslice a puntíky - zandat do malých desek (marodi zde nemají)

VV + PČ - modelujeme ovoce a zeleninu

13. 9.:

ČJ - uvolňovací cviky ve stoje

M - str. 12 celá

ČaJS - str. 4 a 5

12. 9.:

- práce s kolečky - naskládej počet do 5

- uvolňovací cviky na psaní, psaní čar ve stoje

11. 9.:

ČJ - Pojďme si hrát str. 9 celá

M - str. 11/cv.červené - Spoj

10. 9.:

ČJ - str. 8 - rozstříhat ručníky, najít ty stejné a nalepit je přesně pod, zbylé vyhodit

- rozlišování slov na věci, zvířata, jména, osoby, ....

- rozšiřování slovní zásoby - jmenuj slova na M, slova na J, ..... (uvědomění si počku slova, prvního písmene

 

M - str. 6-7 - Hříště - hledej, počítej, tvoř věty, dej dětem jména, přemýšlej proč ...

- str. 10-cv. 1 červené - kompoty (zelenou poličku nech prázdnou, do oranžové dej čtyři kompoty a do žluté pět)

7. 9.:

Prosím, nedělejte úkoly navíc (dopředu), nemůžeme pak pracovat společně (někdo vypracoval více ccvičení v matematice - zakroužkované bylo jen cvičení 1). Děkuji

6. 9.:

DÚ - Matematika - červený kroužek na žluté stránce

5. 9.: 

Nové učebnice na obalení - M, ČaJS a ČJ.

ČJ = Pojďme si hrát - str. O perníkové chaloupce - dodělat chaloupku, vybarvit perníky.

 

4. 9.: 

Poslala jsem domů růžovou učebnici / pracovní sešit - prosím obalit.

Dále tzv. Úkolníček - někteří tam mají již nalepený vzkaz ze ZUŠ.

     Nepodepsané sešity a desky na číslice a písmenka poslány zpět domů k podepsání.

           Folie prosím zandat do desek (navléknout na sponu).


Děkuji vám, že podepisujete všechny věci vašim dětem. Ostatní, kteří tak nečiní, o to opět žádám.  Mějte na paměti, že vy nadepisujete vše pouze jednomu dítěti, není v mé moci ani čase podepsat/označit věci více dětem - to je povinnost rodičů.

Děti jsou zmatené, je pro ně všechno najednou nové, najednou mají plnit spoustu nových povinností, takže se stává, že si třeba ani nepamatují, jakou mají mikinu. Obvzlášť, když ji mají novou. Tak jim to trochu usnadněte. Děkuji.

3. 9.:

Prosím, boxík na svačinku, který jste dnes dostali ve škole, podepište a pošlete zpět do školy, budeme jej potřebovat na pěnové kostičky v matematice. Děkuji.

Potřebujeme na úterý - penál (pastelky, tužky a nůžky).

Ostatní pomůcky dle seznamu stačí do konce týdne, nejpozději však do třídních schůzek
= úterý 11. 9. od 15.30 hodin.

1. den ve škole - 3. září 2018

- 7.55 hodin - slavnostní uvítání prvňáčků - kreslírna 2. patro

- přechod do třídy (1. patro)

- předpokládaný konec kolem 8.45 hodin

(nezapomeňte - přihlášení do školní družiny, do školní jídelny)