Učivo k 5. 4. 2019

Slabikář - do str.71, hláska a písmeno  ř, Ř

Písanka 3 do str 21 a 23. Psát známá psací písmena a slabiky diktátem, přepisem a opisem.

M 2 - PS do str. 30 ( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do 18) . Rozklad čísel do19.

ČaJS - do str.46. Na jařě. jarní měsíce, oblékání na jaře, počasí, Velikonoce, zvířátka na statku, na dvoře 

AKCE:

26. 4. film Velké dobrodružství čtyřlístku - kino - cena 50,-

3. 5. - exkurze na farmu Kozodoj - prosím potvrdit účast v ŽK, cena 80,- Kč, autobus je hrazen z dotace 

14. 6. - celodenní vycházka kolem řeky, přednáška Mgr.Dvořákové - cena 50,-Kč