Říjen:

26. 10.od 10.00 hodin - Den otevřených dveří - Oslava narozenin naší republiky.

Podložku na skládání písmenek je možné zakoupit za 30 Kč v papírnictví.

Pátek 19.10. ukázka dravců - cena 30,- Kč. Do školy jen s batůžkem - svačina, penál, ŽK.

Učivo k 18. 10.

ČJ - Čteme v Živé abecedě do strany 29. Písmeno, slabika, slovo, věta. Sládáme slabiky, slova - možno podle ŽA. Píšeme šikmé čáry shora dolů. Píšeme do písanky 1 - stále dobře ořezanou tužkou. V učebnici Pojďme si hrát jsme došli na str. 35.

M - Pracujeme na str. 25. Sčítání, rozklad čísel.

Čajs - Já a můj svět - do str. 13.

Učivo k 26. 10. 2018

ČJ - Ža - do str. 33,  Písmeno, slabika, slovo, věta. Sládáme slabiky, slova - možno podle ŽA.

Učivo k 2. 11. 2018

Psaní v PS so str. 33 - psaní horního zátrhu, psaní na lince. Čtení ŽA str. do str. 36.

M - PS do str. 31 cv. 1

ČaJS - do str. 15 Podzim v sadu, nářadí na zahradě.

 

Učivo k 16.11 2018

Psaní v PS S kocourem Samem do str. 39 - psaní dolní kličky, psaní na lince. Psaní číslic do str. 4. Písanka 1 do str 5-6.

Čtení ŽA str. do str.44.

M - PS do str. 37 ( procvičovat znaky více, méně, rovno)

ČaJS - do str. 19 - Podzim opakování

 

Učivo k 23.11 2018

Pojďme si hrát - do str.51

Psaní v PS S kocourem Samem do str. 39 - psaní dolní kličky, psaní na lince, dokončeno. Psaní číslic do str. 6. Písanka 1 do str 10.

Čtení ŽA až do konce, stále z ní procvičujeme 

Slabikář - do str. 5

M - PS do str. 40 ( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do 7-8)

ČaJS - do str. 21 - Moje rodina

Učivo k 7. 12. 2018

Slabikář - do str. 12- 13

Psaní číslic do str.8. Číslice 8. Písanka 1 do str. 17

M - PS do str. 51 ( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do 9-10)

ČaJS - do str. 31 - Zima začíná

Učivo k 14. 12. 2018

Slabikář - do str. 16- 17

Psaní číslic do str.8. Číslice 8. Písanka 1 do str.20

M - PS do str. 52 ( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do 9-10)

ČaJS - do str. 33 Zima

Učivo k 11. 1. 2019

Slabikář - do str. 26

Číslice 10. (dokončena - nechat doma) Písanka 2 do str.5

M - PS do str. 60 ( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do 10) Děti dostaly domácí procvičování sloupečků na sčítání a odčítání do 8. 

ČaJS - do str. 35 - 36  zima

Učivo k 18. 1. 2018

Slabikář - do str. 29.

Písanka 2 do str.9. Psát známá psací písmena a slabiky ditátem, přepisem a opisem.

M - PS do str.63 ( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do 10) Děti dostaly domácí procvičování sloupečků na sčítání a odčítání do 8. Rozklad čísel.

ČaJS - do str. 35 - 37 zima

Učivo k 25. 1. 2019

Slabikář - do str. 32, hláska a písmeno d, D.

Písanka 2 do str.14. Psát známá psací písmena a slabiky diktátem, přepisem a opisem.

M 2 - PS do str.7 ( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do 10) Děti dostaly domácí procvičování sloupečků na sčítání a odčítání do 8. Rozklad čísel.

ČaJS - do str. 39 Lidské tělo.

Domácí úkol na 28.1..

Slabikář str. 32, úkol 1. a psaní str. 14. 

Učivo k 8. 2. 2019

Slabikář - do str. 39, hláska a písmeno š,Š.

Písanka 2 do str.23. Psát známá psací písmena a slabiky diktátem, přepisem a opisem.

M 2 - PS do str. 12 ( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do 13) Děti dostaly domácí procvičování sloupečků na sčítání a odčítání do 8. Rozklad čísel do13.

ČaJS - do str. 42 Úraz a nemoc.

Učivo k 15. 2. 2019

Slabikář - do str. 43, hláska a písmeno r,R.

Písanka 2 do str.30. Psát známá psací písmena a slabiky diktátem, přepisem a opisem.

M 2 - PS do str. 14( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do 13) Děti dostaly domácí procvičování sloupečků na sčítání a odčítání do 10. Rozklad čísel do14.

ČaJS - do str. 42 Úraz a nemoc. První pomoc.

Přeji příjemné prožití jarních prázdnin. Irena Všetečková

Učivo k 1. 3. 2019

Slabikář - do str. 48, hláska a písmeno C,c

Písanka 2 do str.37. Psát známá psací písmena a slabiky diktátem, přepisem a opisem.

M 2 - PS do str. 18( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do14 a 15) Děti dostaly domácí procvičování sloupečků na sčítání a odčítání do 10. Rozklad čísel do15.

ČaJS - do str. 43 Úraz a nemoc. První pomoc.

Učivo k 8. 3. 2019

Slabikář - do str. 52, hláska a písmeno H h

Písanka 3 do str.2. Psát známá psací písmena a slabiky diktátem, přepisem a opisem.

M 2 - PS do str. 21( procvičovat znaky více, méně, rovno, sčítání i odčítání do 15) Děti dostaly domácí procvičování sloupečků na sčítání a odčítání do 10. Rozklad čísel do16.

ČaJS - do str.46. Na jařě. jarní měsíce, oblékání na jaře, počasí, Velikonoce.