VÍTÁM VÁS VE II. ROČNÍKU A PŘEJI  ÚSPĚŠNÝ 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 


Týden - 10. 9. - 14. 9. 2018

 

- prosím o doplnění informací v ŽK

- starou učebnici matematiky (prázdninovou) 

   si dokončíme v průběhu roku smiley   

 - doma si vybereme knihu, kterou budeme číst D

Děkuji zákonným zástupcům za účast na třídních schůzkách i za dodatečné podpisysmiley

Týdenní plán září 1


Týden - 17. 9. - 21. 9. 2018

cheeky- doma si každý den čteme vybranou knihu

Týdenní plán září 2


Týden - 24. 9. - 28. 9. 2018

wink - trénujeme rychlé počítání do 20

smiley - těšíme se na exkurzi a na akci - "Ukliďme si město"

Týdenní plán září 3


Týden - 8. 10. - 12. 10. 2018

frown - stále trénujeme rychlé počítání do 20, blíží se kontrolní práce

yes - chválím děti, které již dočetly knihu a pustily se do další

Týdenní plán říjen 2


Týden - 5. 11. - 9. 11. 2018

smiley - doučování - středa 11. 35 - 12. 25 - ve třídě 

Týdenní plán listopad 1

 


Týden - 12. 11. - 16. 11. 2018

Třídní schůzky - 13. 11. 2018 v 15. 30 - zhodnotíme prospěch a chování za 1. čtvrtletí.

cheeky - doučování - středa 11. 35 - 12. 25 - ve třídě - trénujeme druhy vět,                    objasňujeme matematiku

Týdenní plán listopad 2


Týden - 19. 11. - 23. 11. 2018

Děkuji zákonným zástupcům, kteří přišli na třídní schůzky.

wink - pozor - kontrolní práce z tematického okruhu - Podzim.

Týdenní plán listopad 3