DOMÁCÍ ÚKOLY - PŘÍPRAVA PRO NEMOCNÉ


 

15. 5. 

čj - ústně

m - ústně

PROCVIČOVAT PAMĚTNÉ DĚLENÉ SE ZBYTKEM A JEDNOTKY DÉLKY

ZOPAKOVAT SI PODMĚT A PŘÍSUDEK

13. 5.

čj - ústní úkol - vyprávění podle osnovy

m - uč. str. 93/ 6

6. 5.

čj -  uč. 91/ 6 - čas

m - PS str. 35/ 7 - čas

aj - dokreslit pokojíček, PS 42/ 4

Zítra jedeme do divadla na představení O hrochovi, který se bál očkování od Miloše Macourka. Po návratu budeme pracovat s divadelním představením. Nepotřebujeme učebnice. Jen na odpolední vyučování si vezmu přírodovědu - učebnici a věci na vt.

 

2. 5. 

čj - PL str. 26 cv. 3 a, opiš do domácího sešitu, čas

m  PS str. 26 cv. 4 na čas

čj - květen vyprávět podle osnovy

7. 5. jedeme do divadla v Chebu. Odjezd v 8 hodin, rozvrh od čt. pč, vt, čajs

 

11.4.
 
ČJ - vypiš slovesa PL 31 os., č., zp., čas
        nešla
        smýt
        zbláznit
        mohl se
 
červeňáskové 14 sloves
modráskové    12 sloves
žluťáskové      10 sloves
 
M - 98/16
 
(65. 8):4 = (480+40):4 = 520:4 = 100+30 = 130
 
červeňáskové 8
modráskové    7
žluťáskové      6
 
 
8.4.
 
ČJ - do bloku 10 min.
 
škola - téma jaro - přečíst doma
 
doma - téma škola - psát
 
M - PS 31/5

4. duben

čj - doplnit pracovní list - nalepit, vyznačit slovesa

m - uč. str. 80/ 7 - čas a odpověď

 

1. duben 

čj - apríl

m - procvičovat rýsování rovnoběžek, kolmic a kružnice

 

26.3.

NÁRODNÍ TESTOVÁNÍ:

2.4. ČJ 40 otázek 45 min.

3.4. M  30 otázek 45 min.

10.4. AJ 45 otázek 45 min.

11.4. OSP - obecné studijní předpoklady 45 otázek 45 min.

Žákovský dotazník 33 otázek.

Náhradní termín pro nemocné!

 

25.3.

ČJ - uč. str.85/2 určit infinitiv

        šel jsem x jít

        skončíme x skončit

Ústně ke slovesu vytvořit větu.

Rodiče zhodnotí domácí úkol 1 - 4.

M - vypočítat příklady 

      650 - ( 800 : 4 ) =

        6 . ( 4 . 20 ) . 100 =

      ( 420 000 : 1000 ) : 6 =

      780 - 13 . 50 + 0 : 15 =

V pátek je den čtení. Bez učebnic.

Donést polštářky, deky, svačinu, penál a něco ke čtení.

V pátek čtenářská soutěž 5.A a 5.B a 5.C . Budou vybráni 3 čtenáři za třídu.