Školní rok 2018/ 2019

smileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinkwinksmileywinksmileywinksmileywink

.

 

 

17.1.

ČJ - cv. 61/2 rozdělit stránku na 2 poloviny

       1.p.         4.p.

       pes než. psa

       řidič živ. řidiče

 

- slovní úloha PL č.6 do PL + čas

 

14.1.

ČJ - PL str.17 cv.1 a cv.2 do pracovního listu, změřit čas

M - učebnice str.38 cv. 18 a do domácího sešitu, změřit 

ČT - zapsat název nové knihy ( autor, ilustrátor,nakladatelství, hlavní postava do              sešitu čtenářská dílna

 

 

10.1. 

ČJ55/13 ústně + slovní druhy, které nedovedeš určit + čas

MPS 40 ústně 

hry na sněhu + čas

 

7.1.

ČJ55/11 určit slovní druhy a změřit čas

M39/1 2.sloupce zpaměti, změřit čas - mezivýpočty do sešitu 

 

 

3.1. 

ČJOPIS A ZMĚŘIT ČAS - uč. str. 56/17

Mdva příklady na písemné dělení dvojciferným dělitelem se zkouškou a změřit            čas 

14 246 : 34                           18063: 56

 

 
 
VŠECHNO NEJLEPŠÍ V ROCE 2019

 

17.12. Tématický den z provozních důvodů odvolán, proběhne v naší třídě                  bez učebnic.

 

14.12.

Od pondělí hrnek s čajem, v pátek cukroví a slavnostní (hezký) oděv.

p+ú+s dle rozvrhu

č TD Vánoce

p AJ + bez učebnic, ŽK, penál, svačinu

Celý týden bez DÚ.

13.12.

Čj - str. 50/18, čas 30 min, Pravidla a internet

M - geometrie

AB+CD

/AB/=4cm

/CD/=6cm

ČaJS - https://www.alik.cz/a/kvizy/znate-evropska-hlavni-mesta

Pokud žák nenapíše doma opravu, zůstane ve škole po vyučování s pedagogem.

10.12.

Čj - uč. 49/13 - čas

objemné balíky

objednaný nábytek

M - PL 27 - čas

výpočty do bloku

Na tématický den Slavíme Vánoce 20. prosince si každý z listu vybere dvě témata.

6.12.

Čj - PL 13/1 do listu

M - zlomky PS str. 32

Na tematický den VÁNOCE přinesu 30 Kč. Koná se ve čtvrtek 20. 12. bez učebnic

3. 12. 

čj - 46/ 4 změřit čas

m-ps 18/4 4 př.+ zk. čas

čtení - přečíst 1 - 3 stránek - čas

aj - slovíčka, píseň zpaměti, str. 27 - projekt - MY FAMILY - do pátku

29. 11.

čj - pl str. 14/ cv. 1 a 2 ČAS

m - ps str. 18 - 6 příkladů ČAS

20. listopad - oprava čj - pravopis, podpis rodičů do sešitu a ŽK

 

18. listopad - úkol z českého jazyka a matematiky 

čj str. 44 cvičení 6, 

m geometrie - narýsuj trojúhelník rovnostranný, rovnoramenný a pravoúhlý

 

15. listopadu 2018

Čj - Učebnice 40/8, napiš čas, jak dlouho ti trvalo vypracování.

M - Přiklady: 5850:18=      , 9450:13=       , napiš čas.

ČJ - učebnice str. 39/ 5

M - ústně dělení se zbytkem, velká a malá násobilka,římské číslice

    písemně učebnice str. 19/ 75 a, b, str. 19/ 76 a, b

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky. Budeme řešit prospěch a chování v prvním čtvrtletí. Osobně bych ráda mluvila s žáky, kteří využívají podporu při vzdělávání. S některými jsem již mluvila. Všem děkuji za pomoc a trpělivost při naší společné cestě za vzděláváním žáků již v pátém ročníku. 

Začátek schůzek jsem posunula na15. 20 hodin, ale jsem připravená konzultovat dle potřeby. smiley  Třídní učitelka  smiley

8. 11. 

čj - pracovní list

m - pracovní sešit

podepsat kontrolky, pravopis, pracovní sešit

5.11.

ČJ - Čas:jak dlouho mi práce trvala, PR - podpis rodičů str. 35/13

M - pracovní sešit str.10/ 26

AJ - učebnice str. 17/cv. 10b)

Dne 13.11. od 15,20 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKY (lze domluvit i náhradní termín)

 

1.11.

Čj - učebnice str. 28/ cvičení 7

červená 10 spojení

modrá 8 spojení

žlutá 6 spojení

M - pracovní sešit str. 22/cvičení 6
červená i b)

Na třídních schůzkách jsme se domluvili, že písemné domácí úkoly zadáváme v pondělí a ve čtvrtek od října. Zatím jsou zadané ústní úkoly z českého jazyka i matematiky. Věřím, že se nám bude dařit a společně dosáhneme co nejlepších výsledků. smileyheartyes.

1. 10. čj uč. 17/ 5, čít. zpaměti text m uč. 24/ 2 aj báseň zpaměti
4. 10. 

bez úkolu (DVPP - TU)

na VV 5 listů  
8. 10. třídní oslava podzimu  

bez úkolů

9.10. Čj - Oprava diktátu - dle PL, podpis rodičů M - Oprava kontrolek, podpis rodičů DOD 26. 10. příprava , pomoc rodičů a prarodičů smiley
11. 10.

čj uč. str. 24/ 8

věty podle barev

m uč. str. 24/8 příprava DOD
15. 10. čj PL 15/ 2 opsat m PS 15/4  
18. 10. čj PL/2 věty podle skupin, oprava pravopis (PR) m rýsování trojúhelník ABC, a=6cm, vypočítat obvod

připravit podklady pro DOD - prezident T. G. Masaryk, M. Zeman do pondělí 22. 10.

zítra ukázka dravců 30 Kč, pak tématický den - KOMUNIKACE

HODINA ANGLIČTINY PROBĚHNE PODLE ROZVRHU smiley

22. 10. čj - PL 44/1 vybarvit políčka se slovesnými tvary m - 22/18 vybrat tři čísla k číslům a,b,c Přinést do školy druhou, jinou knížku na čtení.
24. 10 Tento týden už nejsou domácí úkoly z důvodu přípravy DOD smiley O podzimních prázdninách trénujte s dětmi numeraci (velká a malá násobilka, dělení, dělení se zbytkem). Určitě si děti přečtou pěknou knihu a odpočinou si. 


  Děkuji všem rodičům za účast na schůzkáchsmiley a za zajímavé nápady pro žáky třídy.

 

                Těším se na spolupráci s vámi i v letošním školním roce 2018/ 2019.

                                                                                       Třídní učitelka