Školní rok 2018/ 2019

smileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywinksmileywink

Prosím, dohlédněte na domácí přípravu. 

 

LISTOPAD

 

15. listopadu 2018

Čj - Učebnice 40/8, napiš čas, jak dlouho ti trvalo vypracování.

M - Přiklady: 5850:18=      , 9450:13=       , napiš čas.

ČJ - učebnice str. 39/ 5

M - ústně dělení se zbytkem, velká a malá násobilka,římské číslice

    písemně učebnice str. 19/ 75 a, b, str. 19/ 76 a, b

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky. Budeme řešit prospěch a chování v prvním čtvrtletí. Osobně bych ráda mluvila s žáky, kteří využívají podporu při vzdělávání. S některými jsem již mluvila. Všem děkuji za pomoc a trpělivost při naší společné cestě za vzděláváním žáků již v pátém ročníku. 

Začátek schůzek jsem posunula na15. 20 hodin, ale jsem připravená konzultovat dle potřeby. smiley  Třídní učitelka  smiley

8. 11. 

čj - pracovní list

m - pracovní sešit

podepsat kontrolky, pravopis, pracovní sešit

5.11.

ČJ - Čas:jak dlouho mi práce trvala, PR - podpis rodičů str. 35/13

M - pracovní sešit str.10/ 26

AJ - učebnice str. 17/cv. 10b)

Dne 13.11. od 15,20 hodin TŘÍDNÍ SCHŮZKY (lze domluvit i náhradní termín)

 

1.11.

Čj - učebnice str. 28/ cvičení 7

červená 10 spojení

modrá 8 spojení

žlutá 6 spojení

M - pracovní sešit str. 22/cvičení 6
červená i b)

Na třídních schůzkách jsme se domluvili, že písemné domácí úkoly zadáváme v pondělí a ve čtvrtek od října. Zatím jsou zadané ústní úkoly z českého jazyka i matematiky. Věřím, že se nám bude dařit a společně dosáhneme co nejlepších výsledků. smileyheartyes.

1. 10. čj uč. 17/ 5, čít. zpaměti text m uč. 24/ 2 aj báseň zpaměti
4. 10. 

bez úkolu (DVPP - TU)

na VV 5 listů  
8. 10. třídní oslava podzimu  

bez úkolů

9.10. Čj - Oprava diktátu - dle PL, podpis rodičů M - Oprava kontrolek, podpis rodičů DOD 26. 10. příprava , pomoc rodičů a prarodičů smiley
11. 10.

čj uč. str. 24/ 8

věty podle barev

m uč. str. 24/8 příprava DOD
15. 10. čj PL 15/ 2 opsat m PS 15/4  
18. 10. čj PL/2 věty podle skupin, oprava pravopis (PR) m rýsování trojúhelník ABC, a=6cm, vypočítat obvod

připravit podklady pro DOD - prezident T. G. Masaryk, M. Zeman do pondělí 22. 10.

zítra ukázka dravců 30 Kč, pak tématický den - KOMUNIKACE

HODINA ANGLIČTINY PROBĚHNE PODLE ROZVRHU smiley

22. 10. čj - PL 44/1 vybarvit políčka se slovesnými tvary m - 22/18 vybrat tři čísla k číslům a,b,c Přinést do školy druhou, jinou knížku na čtení.
24. 10 Tento týden už nejsou domácí úkoly z důvodu přípravy DOD smiley O podzimních prázdninách trénujte s dětmi numeraci (velká a malá násobilka, dělení, dělení se zbytkem). Určitě si děti přečtou pěknou knihu a odpočinou si. 


  Děkuji všem rodičům za účast na schůzkáchsmiley a za zajímavé nápady pro žáky třídy.

 

                Těším se na spolupráci s vámi i v letošním školním roce 2018/ 2019.

                                                                                       Třídní učitelka