Rozvrh hodin

smiley 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO čj m aj čj hv    
ÚT čj m čj pč    vt čajs
ST čj m tv čajs aj    
ČT čj m čj čajs vv    
aj m tv čj čajs