Rozvrh hodin

smiley 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PO M ČJ ČaJS VV    
ÚT M ČJ AJ TV   ČJ VT
ST M ČaJS ČJ AJ ČJ    
ČT M ČJ ČaJS TV AJ    
M ČJ ČJ ČaJS HV