Rozvrh hodin - 1. stupeň

smiley   1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.
PO

2.

4.

5.

M

M

M

ČJ

AJ

AJ

ČaJS

ČaJS

ČaJS

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

     
ÚT

2.

4.

5.

M

M

M

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

TV

TV

TV

---

ČaJS

ČaJS

     
ST

2.

4.

5.

M

M

M

ČJ

ČJ

ČJ

VV

ČaJS

ČaJS

HV

HV

HV

---

AJ

AJ

     
ČT

2.

4.

5.

M

M

M

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

ČJ

ČaJS

ČaJS

ČaJS

TV

TV

TV

 

 

VT

   

2.

4.

5.

M

M

M

ČJ

ČJ

ČJ

VV

VV

VV

---

AJ

AJ

     

 

Rozvrh hodin - 2. stupeň

smiley   1. 2. 3. 4. 5. 6.  7. 8.
PO

6.

7.

M

M

AJ

AJ

D

D

ČJ

ČJ

VP/TD

DCJ

VP/TD

DCJ

   
ÚT

6.

7.

M

M

ČJ

ČJ

Z

F

TV

TV

---

VkZ

VkZ

VkO

VkO

ST

6.

7.

M

M

ČJ

ČJ

VV

VV

HV

HV

AJ

AJ

D

D

   
ČT

6.

7.

M

M

ČJ

ČJ

Z

Z

TV

TV

VT

F

   

6.

7.

M

M

ČJ

ČJ

VV

VV

AJ

AJ