Domácí příprava pro nemocné žáky / info pro rodiče

Pondělí 24. 6. - sportovní den

- dostatek pití

- sportovní oděv i obuv

- batůžek se svačinou

- konec výuky ve 12:30 hod.

 

Úterý 25. 6., středa 26. 6. 

- jsme již společně ve třídě, vybíráme učebnice, uklízíme třídu, uklízíme boxy, kdo bude mít vše hotovo, může si donést různé hry, knihy :-)))

- konec výuky ve 12:30 hod.

 

 

Hurá a je tu výlet do Karlových Varů
- sklářská huť Moser a prohlídka kolonády

 

..a je to tady, konečně nastal konec června a s ním dlouho očekávaný první výlet do Karlových Varů.

Nejprve jsme navštívili sklářskou huť Moseru, kde nás paní průvodkyně zavedla přímo do výroby uměleckých předmětů - skleniček, váz a plastik. Zjistili jsme, jak je tato práce nesmírně náročná a namáhavá. Pracuje se v prostředí ve vysokých teplotách, skláři za směnu vypijí až 6 litrů vody a u každé pece s nimi pracuje pomocnice, která odnáší hotová díla do chladírny, kde zůstávájí několik desítek hodin. Dozvěděli jsme se, že stopku u skleničky vždycky dělá mistr sklář a skárna je unikátní postupem výroby, kdy vyrábí křišťál bez přítomnosti olova, jestli víte proč? Sklárna je v lázeňské krajině a ta nesmí být znečištěna prudce jedovatým olovem :-)))

Ve sklárně se vyrábějí i glóby k cenám, které se rozdávají v průběhu konání Mezinárodního filmového festivalu. 

Po exkurzi jsem se vydali MHD na kolonádu, došli až k Vřídlu, koupili si tradiční lázeňské oplatky a vydali se procházkou na oběd, na který jsme se nesmírně těšili :-))) Hamburgery a jiné pochoutky byly sázkou na jistotu, že si výtěčně pochutnáme!!!!

Po koupi drobných suvenýrů už nás čekala cesta vlakem zpátky. Moc jsme si výlet užili, nasmáli se, zase se o sobě navzájem něco dozvěděli a těšíme se na další akci.

Děti z 6. B + Ing. Lena Rochová - TU + Ivana Gostíková - AP

 

 

Výletů není nikdy dost aneb jedeme do Bečova a na důl Jeroným

Ve čtvrtek 20. června 2019 jsem již podruhé vyjeli tentokrát auobusem na výlet do Bečova do botanické zahrady a na důl Jeroným. 

V Bečově se nás ujala paní průvodkyně, která nám poutavě vyprávěla o kouzelné moci bylinek. Skoro všechny jsme poznali :-)) Mohli jsme si sami vyrobit nealkoholický nápoj mojito z třtinového cukru, citronu, voňavé máty a bečovské vody. Moc nám mojito chutnalo, bylo osvěžující. Použili jsme kelímky ze 100% rozložitelného plastu a papírová brčka. 

Kdo chtěl, zahrál si fotbal, nakrmil ryby v jezírku, věnoval se králíčkovi nebo jen tak odpočíval. Na závěr jsme si opekli buřty a vyjeli směr Krásno na důl Jeroným.

Prohlédli jsme si okolí dolů nejen nad zemí, ale i pod zemí. Zjistili jsme, jak těžkou práci měli havíři před několika stoletími, když těžili cín. 

Výlet se velmi podařil a už plánujeme, kam vyrazíme příští rok :-)))

Děti z 6. B + Ing. Lena Rochová - TU + Ivana Gostíková - AP

Čtvrtek 20. června 2019

výlet do Bečova a na důl Jeroným

- sraz před školou v 7:45 hod.

- příjezd do 15:30 hod. 

Úterý 18. června 2019

Výlet do Karlových Varů - sklářská huť Moser, prohlídka kolonády

- sraz na vlakovém nádraží v Kynšperku nad Ohří v 6:50 hod.

- odjezd z vlakového nádraží v Kynšperku nad Ohří 7:10 hod.

_________________________________________________

- příjezd na vlakové nádraží v Kynšperku nad Ohří

ve 14:53 hod. 

- příchod před ZŠ do 15:30 hod.

__________________________________________________

6. B s nadšením a chutí přivítala ochutnávkový koš z projektu Mléko do škol

 

Už jsme dvakrát měli výtečnou svačinu z ochutnávkového koše. Jako první jsme si nalili ochucené mléko - karamelové a jahodové. Děti dávaly přednost karamelovému, ale i jahodové jim moc chutnalo. Poté přišly na řadu sýry - plátkové, plísňové a cottage sýry.  Na výběr jsme měli ze sýrů typu tylžský, eidam, madeland a primátor. Svačiny všem moc chutnaly. Ještě nás čeká mléko neochucené, kysané a jogurty.

Už teď se moc těšíme, protože víme, že mléčné výrobky jsou zdraví prospěšné!

Děti z 6. B +LenaRochová - třídní učitelka + Ivana Gostíková - AP

INFORMACE  PRO ŽÁKY NA ČERVEN 2019

3.6. – 5.6. OD 17. HOD. AKADEMIE V KINĚ

7.6. OD 7:10 ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT v DDM

11.6. FOCENÍ TŘÍDY, 1 KS 15 KČ

11.6. OD 15:30 KONZULTACE PRO ZZ ( DLE POTŘEBY )

12.6. OD 10:00 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZUŠ V KINĚ,

                 10 KČ VSTUPNÉ.

18.6. VÝLET DO Karlových Varů

20.6. VÝLET - Bečov

 
UZAVŘENÍ HODNOCENÍ ZA DRUHÉ POLOLETÍ


24.6. OD 8:00 SPORTOVNÍ DEN

OD 24.6. – 27.6. VÝUKA DO 12.30  HOD. ( VÝBĚR A KONTROLA UČEBNIC )

27.6. OD 10:00 HOD. POSLEDNÍ ZVONĚNÍ, v 11:35 hod. končí výuka

28.6. VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ, VÝUKA KONČÍ V 8:40 HOD.

Děti dostaly informace o chystaných výletech ve dnech 18. 6. a 20. 6. 2019 pozor změna!!!! v úterý jedeme do K. Varů, ve čtvrtek do Bečova!!!!!

Středa 12. června 2019

- divadelní představení ZUŠ

- vybíráme 10 Kč

úterý 11. června 2019 

- 4. čtvrtletní písemná práce

(osová souměrnost, konstrukční úlohy - viz. výše, objem krychle, kvádru), děti mají pracovní listy s úlohami

- focení třídy - vybíráme 15 Kč na fotku

- poslední termín konzultačních hodin pro rodiče!!!!!!!

od 15:30 hodin.

Pondělí 3. června 2019

- děti mají problémy s převody jednotek objemu, procvičovací příklady nemají vypracované

 - blíží se čtvrtletní písemná práce

 

Zprávy z matematiky

- končíme konstrukční úlohy (konstrukce trojúhelníku, výšky, těžnice, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku) - veškeré učivo mají děti v sešitě  a pracovních listech

- děti často nemají v pořádku rýsovací potřeby !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- začínáme objem těles - krychle,kvádr

Děti dostaly pracovní list s příklady na výpočet povrchu krychle a kvádru, výpočty si mohou zkontrolovat ve třídě.

Procvičujte s dětmi numerické počítání, mají problémy s násobením desetinných čísel desetinnými čísly!!!!!!

úterý 11. června 2019 - 4. čtvrtletní písemná práce

- osová souměrnost, konstrukční úlohy - viz. výše, objem krychle, kvádru

Čtvrtek 30. května 2019

Návštěva muzikálové komedie Škola základ života - divadlo Cheb

Cena: 90 Kč (představení, doprava zdarma) - peníze vybírá třídní učitelka

S sebou: oblečení vhodné do divadla, svačina, pití

Odjezd : 9:15 hod, návrat okolo 13:00 hod.

Děti po příjezdu z divadla odcházejí domů - mají záznam v žákovské knížce, mnohé nenechaly podepsat od rodičů!!!!!

 

Pátek 26. dubna 2019

- test z matematiky - osová souměrnost

- pondělí a úterý 29. a 30. dubna je ředitelské volno

- děti dostanou procvičovací úkoly z matematiky k prohloubení dovedností rýsování

Čtvrtek 25. dubna 2019

Preventivní den

 

- byl zaměřen na podporu a probhoubení přátelských vztahů ve třídě - první hodinu jsme se učili spolupráci při malbě společného obrázku jednou tužkou, dvěma rukama :-)))

na konec jsme si zahráli koulovanou :-)))

- další hodiny jsme se věnovali tématů jako jsou emoce, šikana a hrozba návykových látek.

Na závěr jsme vyhodnotili den jako úspěšný, přínosný a poučný

 

Pondělí 8. dubna 2019

- nás čeká 3. čtvrtletní písemná práce. Zopakujeme si:

- výpočet obvodu čtverce, obdélníku a trojúhelníku

- převod jednotek obsahu

- řešit praktické úlohy na základě rovinných obrazců

- rýsovat přímku, polopřímku, úsečku

- rýsovat úhel dle zadané velikosti, používat úhloměr, úhel umět přednést, sestrojit jeho osu, graficky úhly sečíst, odečíst, vynásobit

- umět  s velikostí úhlu počítat - sčítat, odečítat, násobit, dělit, převést na základní velikost úhlu

 

 

 

 

Pátek 29. března 2019

Den čtení

- v matematice jsme si zkusili na základně čteného textu vypracovat obrázek a spočítat geometrické útvary. Vyzkoušeli  jsme si, jak je obtížné vnímat mluvené slovo, zapojit představivost a dojít ke stejnému výsledku. Ale dokázali jsme to yes smiley a máme ze sebe radost!! 

Pochvalu si zasloužíme!!!!

Děkuji za krásná přání k narozeninám a dni učitelů

V průběhu posledního březnového týdne dokončíme rozeznávání druhů úhlů- střídavé, souhlasné a grafické sčítání a odčítání úhlů, násobení a dělení, práce v pracovním listu

První dubnový týden zopakujeme učivo 3. čtvrtletí a budeme psát čtvrtletní písemnou práci - děti dostanou přehled příkladů k opakování

Pondělí 25. března 2019

- píšeme test z matematiky - osa úhlu, početní operace s úhly (sčítání, odčítání, násobení, dělení), rozeznáváme druhy úhlů (vrcholové, vedlejší - z obrázku i dopočtem), umíme úhel narýsovat, změřit

Přeji dětem krásné jarní prázdniny plné sluníčka

 

 

Ve čtvrek 28. února píšeme opakovací test na kapitolu geometrické útvary

Středa 13. února 2019

 

Matematika - končíme kapitolu geometrické útvary

děti mají v sešitech pracovní listy s příklady, jejich úprava je mnohdy neúhledná, nepřehledná.

Připomínám, že domácí příprava je dobrovolná, za nevypracované úkoly žádné nepostihy nejsou, jen evidujeme, kdo zapomíná apod. Řešení domácí přípravy konzultujeme vždy na začátku hodiny. Děti se mohou ptát, čemu nerozuměly. 

Děti mají zvládnout:

- výpočet obvodu čtverce obdélníku a trojúhelníku-

- převod jednotek obsahu

- řešit praktické úlohy na základě rovinných obrazců

- rýsovat přímku, polopřímku, úsečku, rozeznávat rovinu a prostor

 

Děti dostaly souhrnné opakování s příklady, výpočty budeme kontrolovat po jarních prázdninách (pondělí 25. února 2019)

Vypracování je dobrovolné, jako každá domácí příprava, pořád upozorňuji, že kdo je připraven, není u písemky překvapen

Rodiče nemocných dětí si mohou (PO-ČT do 15:00 hod.), (PÁ do 13:00 hod.) přijít pro učivo k doplnění, po týdenní absenci se dětem velice špatně dohání, co zameškaly. 

Žádám rodiče, aby důsledně zapisovali absenci do žákovských knížek. Děkuji


Pondělí 4. února 2019

Matematika - procvičujte s dětmiobvody a obsahy obdélníků, čtverců a složitějších obrazců z nich vytvořených - viz. pracovní listy v sešitě

Vážení rodiče,

předala jsem  dětem dotazník pro rodiče (Mapa školy). 

Prosím, podepište svým dětem v žákovských knížkách převzetí a vyplněte dle instrukcí.

Děkuji. Rochová

Čtvrtek 31. ledna 2019

 

Gratuluji všem žákům k pololetnímu vysvědčení a přeji krásné pololetní prázdniny!!!!

V úterý 5. února 2019 od 15:30 hod. se konají konzultace pro rodiče - je možné si  vyzvednout pracovní listy a domácí úkoly do matematiky pro nemocné děti

- probrali a písemně jsme zopakovali:

- převody jednotek obsahu

- obvody a obsahy rovinných obrazců (čtverec, obdélník, trojúhelník i složitější obrazce, které lze rozdělit na základní útvary)

- vymodelovali jsme si krychli a kvádr a čeká nás práce s nimi

 

Úterý 15. ledna 2019

- píšeme pololetní písemnou práci z matematiky, odevzdáváme ke kontrole sešit a učebnici

Děkujeme všem, kteří nám pod stromeček donesli krásné dárečky a udělali tak velikánskou radost.

Do nového roku přejeme všem jen zdraví, pevné nervy a trpělivost.

Ing. Lena Rochová, Ivana Gostíková

...a je to konečně tady, dočkali jsme se nejkrásnějšího období v roce!

Slavíme Vánoceheart

 

V pátek 21.12.2018 jsme si za zvuku vánočních koled udělali krásnou výzdobou a za vydatné pomoci paní asistentky Ivany Gostíkové si děti udělaly úžasné svícny, které ozdobí nejeden štědrovečerní stůl v našich domovech.

Vlastnoručně jsme si ukouleli kokosové kuličky, uvařili si čaj, popovídali a pod našim netradičním vánočním stromečkem nalezli báječné dárky. 

Za 6. B přejeme všem krásné a klidné Vánoce, pevné zdraví a spokojenost v novém roce 2019.

Ing. Lena Rochová a Ivana Gostíková

Zdravíme naše nemocné spolužáky!!!!

Blíží se čas Vánoc a nás čeká vánoční besídka ve třídě (ve čtvrtek 20. 12.)

Plánujeme donést si hrníčky na čaj, kakao, trošku cukroví a dáreček.

Domluvili jsme se, že každé z dětí donese dáreček, který si může vybrat kterýkoliv jeho spolužák. Máme 25 dárečků, 25 dětí, každý najde pod stromečkem nějaké překvapení.

Děti potřebují rýsovací potřeby

- dva trojúhelníky s ryskou

- kružítko

- ořezanou tužku

Všechny potřeby musejí být funkční

Každou hodinu matematiky řešíme zapomenuté pomůcky a úkoly

Pondělí 10. prosince 2018

Na tematický den Slavíme Vánoce doneseme 30 Kč

Krabice od bot - děti nadělují dětem

Zapojili  jsme se do akce Krabice od bot a nadělili dětem z chudých rodin dárečky.

Sestavili  jsme krabici pro holku a kluka ve věku 10-12 let.

Dárků se sešlo skutečně velké množství - panenky, bloky, sešity, stolní hry, pastelky, štětce, barvy a spoustu jiných věcí.

Doufáme, že dárečky děti potěší.

Děkujeme svým žákům, že nemyslí jen na sebe a nadchli se pro nápad potěšit v období Vánoc i někoho jiného.

(Lena Rochová a Ivana Gostíková)

Středa 12. prosince 2018

- píšeme test z matematiky - násobek, dělitel - pravidla dělitelnosti, ciferný součet, složené číslo, prvočíslo, soudělná a nesoudělná čísla, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel.

- dokončili jsme pracovní list - slovní úlohy - nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

- první díl učebnice jsme dobrali, děti si jej nechají přes vánoční prázdniny k opakování, protože 15. ledna 2019 píšeme pololetní písemnou práci

- děti dostanou druhý díl učebnice - od úterý 4. prosince 2018 začínáme opakovat geometrii - potřebujeme rýsovací potřeby

 

Informace pro nemocné žáky

- procvičujeme největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek v učebnici v kapitole 8 a 9 v souhrnných cvičeních. Děti dostaly k procvičování pracovní list.

- nemyslíme jen na sebe a řekli jsme si, že uděláme radost i jiným dětem a chceme se zapojit do projektu Krabice od bot, více informací na www.krabiceodbot.cz

Do pátku mají děti možnost nosit dárky (seznam visí ve třídě) a plnit krabici pro kluka a holku. Krabice bychom předali během příštího týdne, takže mají možnost se do akce zapojit i děti, které jsou tento týden nemocné.

 

Blíží se čas Vánoc a nás čeká vánoční besídka ve třídě (kolem 20.12.). Plánujeme donést si hrníčky na čaj, kakao, trošku cukroví a dáreček.

Domluvili jsme se, že každé z dětí donese dáreček, který si může vybrat kterýkoliv jeho spolužák. Máme 25 dárečků, 25 dětí, každý najde pod stromečkem nějaké překvapení.

Pátek 23. listopadu 2018

- píšeme test z matematiky - dělení desetinného čísla desetinným číslem, dělení desetinného čísla přirozeným číslem, dělitel a násobek

Úterý 13. listopadu 2018

třídní schůzky od 15:30 hod. ve třídě 6. B

- v matematice začínáme novou kapitolu Dělitelnost přirozených čísel

- s dětmi pravidelně opakujte:

(početní operace s desetinnými čísly - sčítání, odčítání, násobení,

dělení, násobení a dělení čísly 10,100, 1000, převody jednotek

délky, hmotnosti, slovní úlohy s desetinnými čísly - učebnice

str. 4-62)

Pondělí 5. listopadu 2018

- píšeme 1. čtvrtletní písemnou práci z matematiky

Děkujeme všem, kteří nás navštívili ve třídě

6. B v pátek 26. října 2018 u příležitosti dne otevřených dveří 

yessmiley

Rodiče, kteří návštěvu nestihli, si mohou výzdobu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa prohlédnout během třídních schůzek, které se konají v úterý 13. listopadu 2018 od 15:30 hod. 

 

 

Pondělí 22. října 2018

- odevzdáváme a zakládáme do portfolia 4. pracovní list z matematiky

 

Středa 24. října 2018

- projektový den ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu

 

Čtvrtek 25. října 2018

- testík z matematiky - počítáme s desetinnými čísly, násobíme, dělíme 10, 100, 1000, převádíme jednotky délky, řešíme slovní úlohy

Pátek 26. října 2018

- den otevřených dveří od 10:00 do 15:30 hodin.

 

 

 

 

 

 Pondělí 17. září 2018

- odevzdání závazných přihlášek na preventivní pobyt 


Úterý 18. září 2018

  • aktuality z matematiky      enlightened

- píšeme opakovací testík - učivo v sešitě, učebnici (do strany 11), a v pracovním listu (sčítání, odčítání, násobení, dělení  přirozených čísel, orientace na číselné ose, porovnávání přirozených čísel - znaménka nerovnosti a jejich použití, zaokrouhlování číselných řádů do milionu včetně, zkrácený a rozvinutý zápis přirozených čísel)

- na testíky si přineseme sešit A5 bez linek

- odevzdáváme a zakládáme do portfolia vypracovaný 1. pracovní list z matematiky, vypracovaná budou všechna cvičení

 

Pondělí 24. září 2018

  • aktuality z matematiky

- odevzdáváme a zakládáme do portfolia vypracovaný 2. pracovní list z matematiky, vypracovaná budou  všechna cvičení

- doneseme si sešit A5 bez linek na testíky !!!!!! (někteří pořád nemají)

- doneseme si složku s eurodeskami k založení portfolia (někteří pořád nemají)

Čtvrtek 27. září 2018

- píšeme testík z matematiky - učivo v sešitě (kdo nemá, doplnit!!!), v 2. pracovním listu a v učebnici str. 21 až 35.

AKCE UKLIĎME SI MĚSTO od 10:00 h.

instrukce - výuka 1. a 2. hodinu dle rozvrhu, od 10:00 h.  úklid ul. Gorkého, okolí kolem hasičárny a lesopark za hasičárnou

- rukavice nutné!!!! vzít s sebou

Pátek 28. září 2018 - státní svátek


Milí rodiče,

chtěla bych touto cestou moc pochválit svoji třídu

6. B za příkladný přístup k úklidu města v rámci celosvětového dne úklidu.

Děti pilně pracovaly a v pondělí je čeká malá sladká odměna od paní učitelky třídní a paní asistentky. 

Středa 10.10.2018

- píšeme testík z matematiky - porovnávání desetinných čísel, jejich zápis slovem i číslicí, násobení desetinného čísla 10, 100, 1000, převod jednotek délky

 

- doma soustavně procvičujte učivo ze sešitu, nově zaokrouhlování desetinných čísel

 

Od 11. 10. - 13. 10. 2018 - preventivní pobyt pro přihlášené, ostatní děti mají ve čtvrtek a v pátek výuku se žáky 6. A

Dobrý den,

na tomto místě najdete potřebné informace o dění ve třídě /ve škole, o připravovaných akcích, o postupu v učivu během nepřítomnosti vašeho žáčka, apod./

-