Domácí příprava pro nemocné žáky / info pro rodiče

Úterý 13. listopadu 2018

třídní schůzky od 15:30 hod. ve třídě 6. B

- v matematice začínáme novou kapitolu Dělitelnost přirozených čísel

- s dětmi pravidelně opakujte:

(početní operace s desetinnými čísly - sčítání, odčítání, násobení,

dělení, násobení a dělení čísly 10,100, 1000, převody jednotek

délky, hmotnosti, slovní úlohy s desetinnými čísly - učebnice

str. 4-62)

Pondělí 5. listopadu 2018

- píšeme 1. čtvrtletní písemnou práci z matematiky

Děkujeme všem, kteří nás navštívili ve třídě

6. B v pátek 26. října 2018 u příležitosti dne otevřených dveří 

yessmiley

Rodiče, kteří návštěvu nestihli, si mohou výzdobu u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa prohlédnout během třídních schůzek, které se konají v úterý 13. listopadu 2018 od 15:30 hod. 

 

 

Pondělí 22. října 2018

- odevzdáváme a zakládáme do portfolia 4. pracovní list z matematiky

 

Středa 24. října 2018

- projektový den ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu

 

Čtvrtek 25. října 2018

- testík z matematiky - počítáme s desetinnými čísly, násobíme, dělíme 10, 100, 1000, převádíme jednotky délky, řešíme slovní úlohy

Pátek 26. října 2018

- den otevřených dveří od 10:00 do 15:30 hodin.

 

 

 

 

 

 Pondělí 17. září 2018

- odevzdání závazných přihlášek na preventivní pobyt 


Úterý 18. září 2018

  • aktuality z matematiky      enlightened

- píšeme opakovací testík - učivo v sešitě, učebnici (do strany 11), a v pracovním listu (sčítání, odčítání, násobení, dělení  přirozených čísel, orientace na číselné ose, porovnávání přirozených čísel - znaménka nerovnosti a jejich použití, zaokrouhlování číselných řádů do milionu včetně, zkrácený a rozvinutý zápis přirozených čísel)

- na testíky si přineseme sešit A5 bez linek

- odevzdáváme a zakládáme do portfolia vypracovaný 1. pracovní list z matematiky, vypracovaná budou všechna cvičení

 

Pondělí 24. září 2018

  • aktuality z matematiky

- odevzdáváme a zakládáme do portfolia vypracovaný 2. pracovní list z matematiky, vypracovaná budou  všechna cvičení

- doneseme si sešit A5 bez linek na testíky !!!!!! (někteří pořád nemají)

- doneseme si složku s eurodeskami k založení portfolia (někteří pořád nemají)

Čtvrtek 27. září 2018

- píšeme testík z matematiky - učivo v sešitě (kdo nemá, doplnit!!!), v 2. pracovním listu a v učebnici str. 21 až 35.

AKCE UKLIĎME SI MĚSTO od 10:00 h.

instrukce - výuka 1. a 2. hodinu dle rozvrhu, od 10:00 h.  úklid ul. Gorkého, okolí kolem hasičárny a lesopark za hasičárnou

- rukavice nutné!!!! vzít s sebou

Pátek 28. září 2018 - státní svátek


Milí rodiče,

chtěla bych touto cestou moc pochválit svoji třídu

6. B za příkladný přístup k úklidu města v rámci celosvětového dne úklidu.

Děti pilně pracovaly a v pondělí je čeká malá sladká odměna od paní učitelky třídní a paní asistentky. 

Středa 10.10.2018

- píšeme testík z matematiky - porovnávání desetinných čísel, jejich zápis slovem i číslicí, násobení desetinného čísla 10, 100, 1000, převod jednotek délky

 

- doma soustavně procvičujte učivo ze sešitu, nově zaokrouhlování desetinných čísel

 

Od 11. 10. - 13. 10. 2018 - preventivní pobyt pro přihlášené, ostatní děti mají ve čtvrtek a v pátek výuku se žáky 6. A

Dobrý den,

na tomto místě najdete potřebné informace o dění ve třídě /ve škole, o připravovaných akcích, o postupu v učivu během nepřítomnosti vašeho žáčka, apod./