„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Pálí mi to?

- IV. ročník soutěže družstev třetích až pátých ročníků 

 

V pátek 26. 10. proběhl čtvrtý ročník soutěže "Pálí mi to?" - soutěž družstev žáků třetích až pátých ročníků, ve které nejde pouze o prověřování znalostí a dovedností z oboru matematiky či českého jazyka, ale nabízí spoustu netradičních příkladů, logických úloh, hlavolamů, žáci jsou podrobeni zkoušce zrakového vnímání, prostorové představivosti apod. Soutěž podporuje rozvoj strategického uvažování a týmové spolupráce.

Touto soutěží chceme žákům 1. stupně přiblížit matematiku jako hravou soutěžní disciplinu, která vůbec není nudná a nezáživná, jak si někteří o tomto vyučovacím předmětu myslí. Chceme jim poskytnout radost ze soutěžení při řešení netradičních úloh a dopřát jim možnost využít vlastních kombinačních schopností v neznámém prostředí vícerodé skupiny, která se do té doby vůbec nemusí znát.

Každá třída vysílá do souboje tři zástupce. Ti se prostřednictvím losu vzájemně propojí a vytvoří družstvo tří členů - jeden třeťák, jeden čtvrťák a jeden páťák. Společně řeší logické úlohy, skládají a staví stavby z krychlí dle předlohy, objevují záludné chytáky zrakových klamů a u příležitosti oslav 100 let vzniku ČR byla zařazena i vědomostní disciplina z této oblasti.

1. místo tým B: Dagmar Kavůrová, Viktorie Vaňurová, Lukáš Zolotar
2. místo tým A: Martin dušek, Sára Kaiglová, Laura Bělocká
3. místo tým C: Štěpán Roch, Vanessa Šághy, Roman Cisler
tým F: Pavel Milfait, Tereza Valentová, Matyáš Lebeda
4. místo tým D: Andrea Pečinková, Tomáš Gregorka, Honza Nguyen
5. místo tým E: Barbora Himmelová, Jan Baron, Petr Valenta

Děkuji letošnímu týmu za podporu, přípravu a organizaci: p. učitelkám PaedDr. Mileně Koukalové, Mgr. Miluši Švédové, Mgr. Ireně Všetečkové, Mgr. Barboře Kavanové a p. ředitelce Mgr. Lence Hruškové Bursové, MBA.

Mgr. Margita Malá, organizátorka soutěže