„Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.“ Carlo Goldoni
zpět

 

Preventivní pobyt ve škole

 

Ve dnech 11. – 13. října 2018 proběhl preventivní pobyt žáků 6. ročníku. Jelikož nám letos nebyla schválena dotace, rozhodli jsme se pobyt zrealizovat v prostorách školy.

 

Cílem pobytu bylo:

 • rozvíjet zdravé klima kolektivu třídy,
 • adaptovat se na nové podmínky – přestup na druhý stupeň,
 • zprostředkovat společné zážitky,
 • umožnit žákům a jejich učitelům vzájemné poznání ve formální i neformální rovině,
 • osvojovat si základní kompetence v oblasti zdravého životního stylu,
 • rozvíjet u žáků pozitivní sociální chování, vlastnosti a zdravou osobnost,
 • zvyšovat u žáků sebevědomí, toleranci a respekt k ostatním,
 • nacvičovat zdravou asertivitu a schopnosti odmítat,
 • nacvičovat přijímání pozitivní zpětné vazby, navazování kontaktů s ostatními,
 • rozvíjet u žáků dovednost vyjadřovat negativní pocity, pracovat se slabými stránkami,
 • učit žáky řešit problém sociálně přiměřeným způsobem, pěstovat sebekontrolu,
 • předat žákům informace o drogách a jejich škodlivých zdravotních účincích.

Zhodnocení pobytu:

Žáci napsali:

Celkově: Pobyt se nám moc líbil, užili jsme si to tu. Našli jsme si nové kamarády, poznali jsme víc naše spolužáky. Nesplnila se všechna očekávání (bobřík odvahy, polštářová bitva). Chování nebylo úplně nejlepší (skákali jsme do řeči, v jídelně jsme mluvili moc nahlas). Se svým chováním jsem byl moc spokojený, se svými spolužáky jsme se domluvili.

Jídlo:  Nejvíc nám chutnal grilovaný párek v rohlíku. Velmi se povedlo, hlavně ty špagety. Paní učitelky a kuchařky vařily a pekly dobré jídlo. Super,mohli jme si vzít, kolik jsme chtěli. Jídlo nám chutnalo. Úctyhodné. Chutnalo nám vše, snídaně byly moc dobré, ale páteční večeře nebyla podle představ. Bylo dobré a chutnalo nám, pár dětem nechutnaly špagety.

Hry, aktivity: Líbil se nám šerif i ostatní hry. Zábava byla velká, jen trochu chyběla telka. Kolektivní práce se velmi vyvedly a všechny znám zas o trochu víc. Moc se nám líbily procházky v lese, aktivity a hry. Při hrách jsme se bavili, byly to super dny. V lese byla velká zábava. Byly stolní hry, hnízdečkovaná.

Odpolední klid: Při něm byla zábava. Bavili jsme se výborně. Zábava, sblížení. Velký výběr a zábava. Hry nás moc nebavily, ale zabavili jsme se, volný čas byl nejlepší. Společenské hry nás moc pobavily.

Diskotéka:  Všechno se nám líbilo, nejvíc tanec s kluky,byla fajn, moc se nám líbila, naučila jsem se jeden taneček. Disco bylo super.

Učitelé: Docela fajn. Všechny učitelky byly hodné a děkuji všem za to, že to s námi vydrželi. Učitelky byly milé. Snažili se splnit všechna naše očekávání – děkujeme. Byly hodné, ale když jsme řvali, tak na nás křičely. I přes některé obtíže (které jsme si způsobili my) to bylo krásné, sice jsme se někdy nepohodli, ale pobyt byl úžasný. Byli na nás hodní, určitě se moc snažili. Když jsme zlobili, tak se paní učitelka Kaiserová zlobila.

Spaní:  Spalo se mi velmi dobře, hlavně na mé matraci. Bylo hezké, ve spacáku na karimatce to bylo super. Výborné. Dlouhá večerka, ale některé karimatky byly moc slabé. Bylo super, akorát některým jedincům byla zima.

Vzkazy od dětí:

Děkuji za vaši pomoc, čas, starost, hry a hlavně za to, že jste to s námi vydržely až do konce. Vaše Bára

Děkujeme za hezký pobyt ve škole. Kristián, Luděk, Kryštof a Jiří

Moc a moc děkuji všem, kdo to s námi vydržel až do konce, a doufám, že s vámi budeme mít nějaké výlety. Děkuji všem Aneta

 

Po celou dobu pobytu se o žáky staraly třídní učitelky 6. tříd Mgr. Křížová a Ing. Rochová, paní Tomsová a školní metodička prevence Mgr. Kaiserová. S organizací jednotlivých aktivit pomáhaly Mgr. Spiříková, Mgr. Kučerová, paní asistentky Berková a Gostíková a paní učitelka Krapfová. V programu byla zahrnuta očekávání, která byla dětmi navržena při zahájení pobytu.

Kromě pestrého programu se pedagogové postarali o zajištění zdravého a chutného stravování. Ke snídani měly děti na výběr čaj, mléko, kakao, rohlík, chleba, šunku, salám, sýr plátkový i mazací, máslo, paštiku, džem, nugetu, zeleninu. Ke svačině si mohly dát chléb se sýrem, jogurt, rohlík, jablko, banán a několik druhů buchet a koláčů, které pro žáky připravili pedagogové (Ing. Rochová, paní Berková, Mgr. Hoskovcová, Mgr. Hrušková Bursová, paní Lukáčová, Mgr. Medová a Mgr. Čábelková). V pátek si děti pochutnaly i na nanukovém dortu od PaedDr. Koukalové. Večeři ve čtvrtek zajistil pan Kříž, který dětem ugriloval párky v rohlíku. Páteční večeři – špagety uvařily paní Berková a Tomsová. Po celou dobu pobytu byl zajištěn pitný režim.

S dětmi se pracovalo ve dvou učebnách, DDM, tělocvičně, jídelně, na hřišti a v lese. Na závěr byly vyhodnoceny všechny soutěže, hry a aktivity a žáci byli odměněni drobnými cenami. Dané cíle byly naplněny.

                        Zpracovala: Mgr. Kaiserová, školní metodička prevence